Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Oblast působnosti

Kultura: sborový zpěv

Cílová skupina

děti a mládež

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2000

70892946

Adresa sídla

Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

296 796 200

zvonecek@zvonecek.cz 

Předmět činnosti

Spolek je jednoúčelový a je zaměřen pouze na stejnojmenné sborové studio.

Sborové studio Zvoneček je tělesem, které si za léta své existence získalo významné místo mezi českými špičkovými sbory.

Studio v současné podobě tvoří čtyři dětské a studentské pěvecké sbory – dva dětské přípravné (Zvonítka 4 - 7 let a Zvonečky 8 – 11 let), koncertní sbor a dívčí komorní sbor.  Koncertní sbor Zvonky i dívčí komorní sbor Abbellimento zpívaly ve většině států Evropy i v zámoří (USA, Kanada); po léta se účastní festivalů, soutěží a přehlídek doma i v zahraničí a získaly řadu ocenění.

 

Jeho účelem je dle platných Stanov:

1. organizovat kulturní a volnočasové aktivity, jichž
se účastní děti a mládež pěveckých sborů sborového studia Zvoneček - Praha působícího při Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy v Praze 3, Komenského nám. 9/400,

2. informovat o činnosti výše uvedeného sborového studia a propagovat ji na veřejnosti,

3. přispívat všemi prostředky včetně materiálních
a vyhledáváním případných sponzorů k rozvoji činnosti všech složek výše uvedeného sborového studia Zvoneček - Praha.

 

Úspěchy sborového studia v mezinárodních soutěžích a ocenění - výběr:

2014: Llangollen International Musical Eisteddfod  (Wales, UK) – 1. a 2. místo

2013: Evropský šampionát ve sborovém zpěvu (Graz, Rakousko)– tři zlaté medaile

2013: Cena Karla IV. udělovaná kulturním spolkem Cáchy - Praha

2012: Světové sborové hry (World Choir Games, Cincinnati, USA 2012) – dvě zlaté a stříbrná medaile

2011: mistrovství světa a Grand Prix pro mladé sbory v rakouském Grazu: tři zlaté medaile, dvě ceny Grand Prix

2011: Zlatá medaile a vítězství v kategorii sborů mládeže – Praga Cantat

2009: účast na prestižních festivalech v Missoule, USA
a Vancouveru, Kanada

Kompletní soupis ocenění viz www.zvonecek.cz

Každoročně 10 – 15 koncertů, pravidelné vánoční koncerty v Rudolfinu, spolupráce s TV, divadly, rozhlasovými stanicemi. Vydáno 8 CD.

Cílová skupina

Děti a mládež 4 – 26 let

www stránky

www.zvonecek.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Účast koncertního sboru Zvonky - Praha na mezinárodní soutěži 6th Anton Bruckner Choir Competition, Linz 2017

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

601 750 Kč

Přidělená dotace:

  80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Anton Bruckner Choir Competition je vysoce prestižní sborový soutěžní festival, na kterém je možno účastnit se v několika úrovních. Naše přihláška bude směřovat přímo do nejvyšší úrovně (Champions Competition), kam nás kvalifikují naše výsledky z předcházejících let, aniž bychom museli procházet kvalifikační soutěží Open Competition. Kvalita soutěžících sborů a tudíž celé soutěže je díky tomuto systému velmi vysoká; nejlepší sbory pak soutěží o Cenu Antona Brucknera. Soutěž je proto skvělou příležitostí k prezentaci našich pěveckých sborů Zvonky a Abbellimento a v obecné rovině české hudby, české sborové tvorby (jež je vrcholem ve sborovém umění obecně) a české kultury jako takové. Předpokládá se účast špičkových sborů z celé Evropy. Soutěžní vystoupení a koncerty jsou vždy předmětem obrovského zájmu a posluchači se počítají na desítky tisíc. Plánujeme účast ve třech soutěžních kategoriích (dětské sbory do 16 let, duchovní hudba a komorní sbory). Pro naše mladé sboristy a sboristky se otevírá především možnost vidět, slyšet a zažít zpívání ostatních sborů, což je vždy inspirací a motivem pro další zlepšování a práci. Kromě již zmíněné prezentace našich dětí a mladých lidí a českého sborového zpěvu jsou významnou součástí programu každé soutěže workshopy s vynikajícími světovými sbormistry nebo autory soutěžních skladeb a dále koncerty s ostatními sbory. Podobná setkání jsme již absolvovali na mnoha festivalech a soutěžích a jsou vždy nesmírně cennými zdroji nápadů, připomínek, komentářů k naší práci a pochopitelně velikou inspirací. Tato součást je pro nás nesmírně cenná právě tím, že ji dokážeme přenést do práce našeho sborového studia. Soutěž představuje možnost skutečně vrcholné prezentace velkého dětského a mládežnického sboru působícího na Praze 3.

Název projektu:

Koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2017

Účel programu:

Spolková činnost

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

361 500 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sborové studio Zvoneček – Praha v září 2016 zahájilo třetí dekádu své činnosti a jako každoročně chystá pro veřejnost řadu koncertů a vystoupení. Ačkoliv ve chvíli podávání této žádosti nejsou ještě všechny termíny přesně známy, stanoveny jsou přinejmenším dva nejdůležitější: letní koncert 6. června v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě a vánoční koncert 26. prosince v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Kromě toho jsou v jednání vystoupení na dalších místech. Předpokládáme, že nás s nabídkou vystoupení osloví i radnice naší Městské části. Na letním koncertě 9. června budeme křtít naše desáté CD a rádi bychom proto této události dali patřičnou publicitu. Pokusíme se oslovit nějakou známou osobnost, aby nám toto CD pokřtila. Takto bychom rádi zviditelnili nejen vynikající sborovou školu z Prahy 3 a připomněli uplynulých dvacet let činnosti, stovky koncertů a vystoupení, ale poděkovali všem, kteří se na naší činnosti podíleli, ať se již jedná o bývalé spolupracovníky, nebo o zástupce organizací, bez jejichž přispění bychom oněch dvacet let jen těžko mohli naplnit v bohatosti a rozmachu, kterým se můžeme dnes pochlubit. Příprava projektu začne ihned s počátkem roku 2017.

Název projektu:

Soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2017

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

453 900 Kč

Přidělená dotace:

  55 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sborové studio Zvoneček – Praha, jež vstupuje do své 21. sezóny, sdružuje kolem 240 dětí a mladých lidí ve věku 4-26 let. Každý rok je třeba – kromě pravidelných zkoušek, které probíhají po skupinách – organizovat společná soustředění jednotlivých kompletních sborů o víkendech a pořádat vícedenní letní a podzimní soustředění. U nejmenších dětí (Zvonítka 4–7 let) bývají 2–3 mimořádné zkoušky ročně. Druhá přípravka (Zvonečky 8–12 let) mívá pravidelně několik celodenních akcí a třídenní podzimní soustředění. Koncertní sbor Zvonky (12–18 let) má měsíčně jedenkrát celodenní soustředění, řadu mimořádných zkoušek a v létě celotýdenní soustředění. Totéž platí i pro komorní sbor Abbellimento (dívky 15–26 let). Veškerá soustředění vyžadují odborné vedení (sbormistryně, korepetitoři), další personální doprovod (pedagogický a lékařský dozor) a materiální zajištění. Naší snahou je, aby pokrytí nákladů nebylo překážkou pro účast dětí ze sociálně znevýhodněných rodin či plnoletých studentek, které si již často financují aktivity samy bez přispění rodičů. Chceme, aby naše činnost byla otevřena všem, kteří mají o zpívání zájem a mají k němu předpoklady, nikoli jen těm, kteří by byli schopni zaplatit si vše v plné výši. Podmínky soustředění, zájezdů a vystoupení jsou mnohdy velmi spartánské, vytvářejí však u dětí a mladých lidí jak soudržnost, tak i schopnost dát veškeré své osobní dovednosti ve prospěch celku. Máme za to, že pokud se daří děti a mladé lidi zaujmout, drobná osobní omezení přijímají dobrovolně a dokážou se plně soustředit na společný zájem. Toto považujeme (kromě nácviku zpěvních dovedností) za největší přínos naší práce a hlavní výsledek těchto volnočasových aktivit.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Účast komorního sboru Abbellimento na mezinárodní sborové soutěži 32nd Takarazuka International Chamber Chorus Contest (Japonsko)

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

2 056 000 Kč

Přidělená dotace:

   136 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Takarazuka International Chamber Chorus Contest je mezinárodní sborovou soutěží nejvyšší úrovně. Účastníky si vybírá na základě nahrávky a z České republiky zatím v předchozích 32 ročnících uspěly pouze dva sbory. Náš komorní sbor Abbellimento - špička koncertního sboru Zvonky - se bude hlásit do tří kategorií, abychom zvýšili pravděpodobnost přijetí a současně využili maximálně této výjimečné příležitosti, kterou bychom rádi oslavili dvacetiletou práci sborového studia Zvoneček - Praha.  Pořadatelem je město Takarazuka (nedaleko Ósaky) a Takarazuka Foundation for Culture Promotion. Protože soutěž samotná trvá vlastně jen tři dny (22. - 24. 7. 2016) a vysoké náklady na leteckou dopravu by byly značně neefektivní, podařilo se nám nalézt v čase navazující sborový festival s doprovodným programem v Tokiu (25. - 31. 7. 2016). Spolupracujeme s japonským velvyslanectvím v Praze
i s českým velvyslanectvím a Českým centrem v Tokiu a směřujeme
k dojednání dalších vystoupení - již máme přislíben koncert ve střední škole v prefektuře Kanagawa nedaleko Tokia, s jejímž sborem jsme měli společné vystoupení na podzim 2014 v Praze. Projekt začne ihned v lednu 2016 studiem vybraného soutěžního repertoáru. Naše účast bude představovat kromě soutěže i vynikající příležitost k prezentaci úrovně hudebního vzdělání na Praze 3 a v širším měřítku české sborové tvorby a české hudby, která je v Japonsku velmi oblíbená.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sborové studio Zvoneček - Praha sídlí od svého založení  (1996) na Praze 3 a je úzce propojeno s činností Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.  Studio je otevřeno všem dětem, nicméně naprostá většina sboristů má své bydliště na Praze 3. Na Praze 3 se taktéž odehrává většina nácviku a řada koncertů pro veřejnost (Atrium, Národní památník na Vítkově, Betlémská kaple, Kostel nejsvětějšího srdce Páně atd.). Radnice Prahy 3, která naše studio dlouhodobě podporuje, nás opakovaně vyzvala k ozdobení slavnostních příležitostí, např. návštěv vrcholných představitelů státu na Praze 3 nebo vlastních akcí (Dobrovolník roku, adventní koncerty). Této systematické podpory si hluboce vážíme. Jsme si vědomi toho, že naše žádost v letošním roce dosahuje neobvyklé výše, jedná se však o zcela výjimečnou příležitost, jež by se měla stát vyvrcholením dvou desítek let systematické práce Sborového studia Zvoneček – Praha a nejvýznamnější tečkou za letošní 20. sezónou.  A právě tak by mimořádná podpora ze strany Městské části Praha 3 znamenala ocenění práce umělecké vedoucí prof. Jarmily Novenkové, která celé sborové studio od začátku vede. Úspěšný zájezd našich dětí a mladých lidí do Japonska s podporou Prahy 3 při vhodné medializaci nepochybně zvýší obecný zájem dětí a mládeže nejen o zpívání v některém sboru či o vlastní hudební rozvoj, ale v širším měřítku o systematické naplnění volného času. Může se tak stát zajímavým motivačním příkladem pro ty, kteří kulturní náplň pro svůj volný čas teprve hledají, a ve svém důsledku také příznivě působit při snižování frekvence škodlivých jevů.

Dosavadní činnost žadatele:

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s., jež je žadatelem o dotaci, má ve stanovách zakotvenu výhradně veškerou podporu Sborového studia Zvoneček – Praha. Tuto činnost vykonává již přes 15 let od svého založení v roce 2000 a po tuto dobu se daří sborovému studiu získávat nejvyšší ocenění na soutěžích, festivalech i při zcela mimořádných příležitostech. Sbor Zvonky je společně s Aachener Domchor nositelem kulturní Ceny Karla IV. Sbormistryně Jarmila Novenková získala již v roce 2001 mezinárodní cenu za pedagogické působení a v roce 2013 prestižní národní sbormistrovskou cenu Karla Lýska. Je pravidelně zvána do porot mezinárodních soutěží. 

Komorní sbor Abbellimento (italsky „hudební ozdoba“) je vrcholným tělesem sborového studia Zvoneček – Praha.  V mezinárodním měřítku je vždy více než úspěšný, ať se jedná o dvě ceny Grand Prix (ze sedmi udělovaných) na mezinárodní soutěži European Choir Games v roce 2011, kdy se stal oficiálně nejúspěšnějším tělesem soutěže, první místo a nominace na World Choir v Llangollenu (Wales 2014), anebo zlato z letošní soutěže Grand Prix of Nations v Magdeburgu. Sbor Abbellimento sdružuje vybrané zpěvačky koncertního sboru Zvonky, má však vlastní repertoár, zkoušky, soustředění i koncertní činnost.

Název projektu:

Koncert k 20. výročí založení sborového studia
Zvoneček - Praha

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

304 000 Kč

Přidělená dotace:

  54 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sborové studio Zvoneček – Praha letos v září zahájilo svoji jubilejní 20. sezónu, jejímž vyvrcholením bude slavnostní koncert 19. června 2016 v pražském Rudolfinu.  Koncert bychom rádi připravili pod patronací Ministerstva kultury ČR a v těsné spolupráci s organizacemi, které nás dlouhodobě podporují – a Praha 3 patří bezpochyby na první místo. Pokusíme se také využít mediální partnerství s Českým rozhlasem. Koncert by měl být moderovaným pořadem s retrospektivami na významné úspěchy oněch dvaceti let, na němž by také participovali ti, kteří sborem prošli. Na koncertě proběhne slavnostní křest 9. CD, posluchači dostanou propagační brožuru, kterou k tomuto výročí chystáme (a bude používána i při dalších příležitostech). Rádi bychom touto cestou zviditelnili nejen vynikající sborovou školu z Prahy 3 a připomněli stovky koncertů a vystoupení, ale poděkovali všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ať se již jedná o bývalé spolupracovníky, nebo o zástupce organizací, bez jejichž přispění bychom oněch dvacet let jen těžko mohli naplnit v bohatosti a rozmachu, kterým se můžeme dnes pochlubit. Příprava projektu začne ihned se začátkem roku 2016.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sborové studio Zvoneček - Praha sídlí od svého založení (1996) na Praze 3 a je úzce propojeno s činností Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.  Studio je otevřeno všem dětem, nicméně naprostá většina sboristů má své bydliště na Praze 3. Na Praze 3 se taktéž odehrává většina nácviku a řada koncertů pro veřejnost (Atrium, Národní památník na Vítkově, Betlémská kaple, Kostel nejsvětějšího srdce Páně atd.). Radnice Prahy 3, která naše studio dlouhodobě podporuje, nás opakovaně vyzvala k ozdobení slavnostních příležitostí, např. návštěv vrcholných představitelů státu na Praze 3 nebo vlastních akcí (Dobrovolník roku, adventní koncerty). Této systematické podpory si hluboce vážíme.

Dosavadní činnost žadatele:

Sborové studio Zvoneček - Praha GMHŠ bylo založeno v roce 1996 a za léta své existence si získalo významné místo mezi špičkovými českými sborovými tělesy. V přípravných odděleních (Zvonítka, Zvonečky) pracuje studio s dětmi od čtyř do dvanácti let, z nichž ty nejlepší se mohou ucházet o místo v koncertním sboru Zvonky.  Nejstarší dívky z koncertního sboru pak v roce 2005 vytvořily samostatný komorní sbor Abbellimento (česky hudební ozdoba).  Sborové studio si v průběhu let získalo věhlas doma i v zahraničí (řada nejvyšších ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a festivalech - Slovensko, Itálie, Francie, Belgie, Anglie, Polsko, Německo, Rakousko, USA a Kanada). Přehled nejvýznamnějších úspěchů viz www.zvonecek.cz . Kromě zahraničních zájezdů na našich vystoupeních hostovaly spřátelené sbory z Francie, USA, Švédska, Anglie, Německa, Litvy a Japonska. Každoroční tradicí se staly letní koncerty v kostele sv. Šimona a Judy a svatoštěpánské vánoční koncerty v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Hlasy našich dětí zazněly mj. na slavnostních koncertech v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim a rovněž u příležitosti státního svátku ČR 28. října. Byli jsme poctěni příležitostmi ozdobit naším zpěvem i průběh návštěvy kambodžského krále, arménského a slovenského prezidenta na Pražském Hradě.  Studio dosud natočilo a vydalo osm CD a spolupracovalo na řadě projektů (reklamní spoty, dětské programy, účast v představení Divadla na Vinohradech, adventní koncert ČT, účinkování v seriálu Gympl TV NOVA). 

Název projektu:

Soustředění dětských a mládežnických pěveckých sborů sborového studia Zvoneček - Praha

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

340 600 Kč

Přidělená dotace:

  80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sborové studio Zvoneček – Praha sdružuje kolem 240 dětí a mladých lidí v
e věku 4-26 let. Každý rok je třeba – kromě pravidelných zkoušek, které probíhají po skupinách – organizovat společná víkendová soustředění jednotlivých kompletních sborů a pořádat vícedenní letní a podzimní soustředění. U nejmenších dětí (Zvonítka 4–7 let) bývají pouze 2–3 mimořádné zkoušky ročně. Druhá přípravka (Zvonečky 8–12 let) mívá již pravidelně několik celodenních akcí a třídenní podzimní soustředění. Koncertní sbor Zvonky (12–26 let) má měsíčně celodenní soustředění, řadu mimořádných zkoušek a v létě celotýdenní soustředění. Totéž platí i pro komorní sbor Abbellimento (dívky 15–26 let).  Veškerá soustředění vyžadují odborné vedení (sbormistryně, korepetitoři), další personální doprovod (sport, hry, lékařský dozor) a materiální zajištění. Naší snahou je, aby pokrytí nákladů nebylo překážkou pro účast dětí ze sociálně slabších rodin či mladých lidí, kteří jsou odkázáni pouze na své mnohdy nevysoké příjmy. Chceme, aby naše činnost byla otevřena všem, kteří mají o zpívání zájem a mají k němu předpoklady, nikoli jen těm, kteří by byli schopni zaplatit si vše v plné výši.  Podmínky soustředění, zájezdů a vystoupení jsou mnohdy velmi spartánské, vytvářejí však u dětí a mladých lidí jak soudržnost, tak i schopnost dát veškeré své osobní dovednosti ve prospěch celku. Máme za to, že pokud se daří děti a mladé lidi zaujmout, drobná osobní omezení přijímají dobrovolně a dokážou se plně soustředit na společný zájem. Toto považujeme (kromě nácviku pěveckých dovedností) za největší přínos naší práce.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sborové studio Zvoneček - Praha sídlí od svého založení (1996) na Praze 3 a je úzce propojeno s činností Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Studio je otevřeno všem dětem, nicméně naprostá většina sboristů má své bydliště na Praze 3. Na Praze 3 se taktéž odehrává většina nácviku a soustředění, jakož i řada koncertů pro veřejnost (Atrium, Národní památník na Vítkově, Betlémská kaple, Kostel nejsvětějšího srdce Páně atd.). Radnice Prahy 3, která naše studio dlouhodobě podporuje, nás opakovaně vyzvala k ozdobení slavnostních příležitostí, např. návštěv vrcholných představitelů státu na Praze 3 nebo vlastních akcí (Dobrovolník roku, adventní koncerty). Této systematické podpory si hluboce vážíme.

Dosavadní činnost žadatele:

Sborové studio Zvoneček - Praha GMHŠ bylo založeno v roce 1996.
V přípravných odděleních (Zvonítka, Zvonečky) pracuje studio s dětmi od čtyř do dvanácti let, z nichž ty nejlepší se mohou ucházet o místo v koncertním sboru Zvonky.  Nejstarší dívky z koncertního sboru pak v roce 2005 vytvořily samostatný komorní sbor Abbellimento (česky hudební ozdoba). Díky systematické práci, hlasové výchově a daru umělecké vedoucí studia prof. Jarmily Novenkové zaujmout děti a zároveň jim předat své nadšení pro hudbu se studio stalo vyhledávanou pražskou sborovou školou. V průběhu let studio Zvoneček - Praha získalo věhlas doma i v zahraničí (řada nejvyšších ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a festivalech - Slovensko, Itálie, Francie, Belgie, Anglie, Polsko, Německo, Rakousko, USA a Kanada). Přehled nejvýznamnějších úspěchů viz www.zvonecek.cz. Kromě zahraničních zájezdů na našich vystoupeních hostovaly spřátelené dětské a mládežnické sbory z Francie, USA, Švédska, Anglie, Německa, Litvy a Japonska. Naše děti tak mají – kromě vlastní bohaté činnosti, kam patří nejen zpívání, ale i ostatní aktivity v průběhu pěveckých soustředění – možnost poznat své vrstevníky z jiných, i neevropských kultur.zpět na seznam