Raptor Dojang, z.s.

Oblast působnosti

Sport: taekwondo

Cílová skupina

děti již od 5 let, mládež, dospělí

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2001

26530431

Adresa sídla

Malešická 2450/10, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

721 848 961

kovarik@raptor.cz

Předmět činnosti

Organizování, rozvoj a propagace Taekwondo WTF, sebeobrany a ostatních forem bojových umění

Cílová skupina

5 až 50 let

www stránky

www.raptor.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3

Účel programu:

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

670 000 Kč

Přidělená dotace:

  25 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem dotace je pokrytí části nájmu na tréninky a semináře Taekwondo WTF v tělovýchovném zařízení, kterým je Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad. Cílem projektu je umožnit dětem, juniorům a občanům především z Prahy 3, sportovat v místě jejich bydliště. Oslovujeme především základní a střední školy na Praze 3, kde každoročně pořádáme nábor. Trenéři a asistenti mají vystudovanou I., II. a III. trenérskou třídu na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. V ZŠ Jiřího z Poděbrad máme pronájmy nepřetržitě již od roku 2001. Naším cílem je zde i nadále dlouhodobě působit a současně propagovat sport a městkou část Prahu 3, která nám dlouhodobě pomáhá. Přínosem je všestranný fyzický a sociální rozvoj dětí, mládeže i dospělých a jejich možnost se zapojit do volnočasových aktivit na území Prahy 3. Dalším přínosem jsou i platby za nájmem tělovýchovného zařízení, které od nás obdrží ZŠ Jiřího z Poděbrad. Od roku 2001 jsme na nájmech za tělovýchovné zařízení zaplatili škole již více než 1.331.000 Kč, což jistě přispělo k jejímu rozvoji.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3

Účel programu:

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

670 000 Kč

Přidělená dotace:

  77 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem dotace je pokrytí části nájmu na tréninky a semináře Taekwondo WTF v tělovýchovném zařízení, kterým je Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad. Cílem projektu je umožnit dětem, juniorům a občanům především z Prahy 3, sportovat v místě jejich bydliště. Oslovujeme především základní a střední školy na Praze 3, kde každoročně pořádáme nábor. Trenéři a asistenti mají vystudovanou I., II. a III. trenérskou třídu na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy.  V ZŠ Jiřího z Poděbrad máme pronájmy nepřetržitě již od roku 2001. Naším cílem je zde i nadále dlouhodobě působit a současně propagovat sport a městkou část Prahu 3, která nám dlouhodobě pomáhá.  Přínosem je všestranný fyzický a sociální rozvoj dětí, mládeže i dospělých a jejich možnost se zapojit do volnočasových aktivit na území Prahy 3. Dalším přínosem jsou i platby za nájmem tělovýchovného zařízení, které od nás obdrží ZŠ Jiřího z Poděbrad. Od roku 2001 jsme na nájmech za tělovýchovné zařízení zaplatili škole již více než 1.250.000 Kč, což jistě přispělo k jejímu rozvoji.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sportovní klub má sídlo i pronajímané tělovýchovné zařízení na Praze 3. Jeho trenéři mají trvalé bydliště na Praze 3 a mají zájem zde dlouhodobě působit. Členové sportovního klubu využívají i jiná sportoviště, jako jsou posilovny, plavecké stadiony apod. na území Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Sportovní klub působí nepřetržitě od roku 2001, vychovává své cvičence, kteří dosáhli technických stupňů až 4. DAN. Dlouhodobě pracujeme v rámci Českého svazu Taekwondo WTF ve výkonném výboru, disciplinární komisi, revizní komisi a komisi rozhodčích. Rozhodčí sportovního klubu
s mezinárodním certifikátem rozhodčího se účastní velkých mezinárodních soutěží v celé Evropě. Spolupracujeme na výchově trenérů pod záštitou Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy, kdy cílem našich trenérů je složit na této fakultě zkoušky na I. trenérskou třídu. Všichni naši trenéři
a asistenti vykonávají trenérskou činnost dobrovolně ve svém volném čase mimo svoje zaměstnání.zpět na seznam