„ProDech”

Oblast působnosti

Kultura: dětský orchestr, hudební festival

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2000

70870403

Adresa sídla

Ruská 1241/178, Praha 10

Telefon

E-mail

732 905 776

vondryska@seznam.cz

Předmět činnosti

  • podpora kultury
  • organizace hudební festivalu Žižkovská smršť
  • dětský orchestr

Cílová skupina

mládež, dospělí

www stránky

www.zizkovskasmrst.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

 48 000 Kč

Přidělená dotace:

 15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Orchestr Žižkovská smršť působí více než 50 let na území MČ Praha 3, původně pod záštitou ZUŠ Praha 3 a řadu let také spolupracuje s MČ Praha 3 při nejrůznějších ceremoniích (Zlaté svatby, letošní slavnostní uvedení studentů do studia Akademie umění a kultury pro seniory na radnici MČ Praha 3). Od letošního roku ale došlo k osamostatnění tělesa Žižkovská smršť a tak i k nulové podpoře ze strany ZUŠ. Orchestr ale dále působí na území MČ Praha 3 a výraznou proměnou, kterou orchestr prošel, jistě velmi obohatí kulturní život nejen na Praze 3. Orchestr je i nadále připraven spolupracovat s MČ Praha 3, ale i s dalšími institucemi působících na území MČ Praha 3 (výchovné koncerty pro žáky ZŠ, koncerty pro seniory,...).


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Žižkovská smršť 2016

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

243 000 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Již tradiční hudební festival Prahy 3 Žižkovská smršť podporující amatérskou a poloprofesionální tvorbu uměleckých těles má na žižkovském kopci Parukářka tradici již od roku 2000. Již patnáct let tedy tento projekt obohacuje nejen kulturní dění na Praze 3, ale dává prostor právě amatérským muzikantům rekrutujícím se především z řad posluchačů hudebních škol, základních uměleckých škol nebo konzervatoří. Festival má pro hráče veliký přínos v nabývání nových zkušeností a získání nových poznatků od těles profesionálních, jelikož v rámci projektu Žižkovská smršť jsou právě taková setkání obohacující pro všechny strany. Věříme, že i posluchači si vyberou z velmi pestrého programu a festival si užijí v příjemné atmosféře a bez vstupného, což spolu míšením žánrů vytváří velký kulturně vzdělávací potenciál pomáhající rozvíjet multikulturální společnost, kde se setkávají mladí i staří bez rozdílu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Žižkovská smršť patří vzhledem ke své patnáctileté historii k již tradičním jarním hudebním akcím. Pořadatelé a zakladatelé festivalu se rekrutují ze stejnojmenného studentského dechového orchestru Žižkovská smršť, který na území MČ Praha 3 působí přes 40 let a s Městskou částí stejně tak dlouho spolupracuje na nejrůznějších akcích bez nároku na honorář.

Dosavadní činnost žadatele:

Pořádání festivalu Žižkovská smršť 2000 - 2015, hudební zajištění dalších akcí, např. dobročinné koncerty pro DIAKONIE ČCE v Praze, Zlaté svatby pro radnici MČ Praha 3, promenádní koncerty - Lázně Poděbrady, Vánoční trhy Praha 1, Zažít město jinak a další.

 

 

Název projektu:

Oprava hudebních nástrojů a obnova vybavení dechového orchestru Žižkovská smršť

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

80 000 Kč

Přidělená dotace:

19 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

50-ti členný dechový orchestr Žižkovská smršť působí pod záštitou ZUŠ na Praze 3 více než 30 let. Tam se také podílí na mnoha kulturních akcích. Mnoho let spolupracuje s MČ Praha 3 například při ceremoniích na Zlatých svatbách pořádaných MČ Praha 3. Za práci, kterou od začátku fungování studentského dechového orchestru odvádí jeho dirigent, prof. Lubomír Novák, byl na Žižkovské radnici oceněn a slavnostně zapsán do Knihy cti. Dechový orchestr je také pořadatelem stejnojmenného, již tradičního, hudebního open air festivalu Žižkovská smršť, která se za podpory MČ Praha se letos uskutečnila již po patnácté. Záběr repertoáru studentského orchestru je opravdu široký a především začínajícím hráčům dává orchestrální hra mnoho potřebných zkušeností a dovedností.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Orchestr působí pod záštitou ZUŠ na Praze 3 více než 30 let a stejně dlouho se účastní a aktivně podílí na kulturním dění na Praze 3. Bez nároku na honorář se účastní např. ceremonií Zlatých svateb pořádaných MČ Praha 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Průběžná, soustavná činnost a rozvoj žáků ZUŠ podporou hry v orchestru, propagace ZUŠ působící na Praze 3 na soutěžích i zahraničních koncertech, pořádání festivalu Žižkovská smršť.zpět na seznam