U Vystřelenýho oka Pavla Caháková

Oblast působnosti

Kulturní akce

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

OSVČ

Rok vzniku

2.11.1994

62403010

Adresa sídla

U Božích bojovníků 3/606, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

776 640 244

pavla.voko@centrum.cz

Předmět činnosti

Organizace kulturních akcí

Cílová skupina

Občané MČ P3, občané Prahy a celé ČR, návštěvníci ze zahraničí umělecky zaměřená veřejnost, rodiny s dětmi

www stránky

www.uvoka.cz 


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Mental power

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

76 500 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt "Ozvěny Mental Power" navazuje na velmi ojedinělý mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power, jehož 11. ročník proběhne v příštím roce, koná obvykle v červnu v divadle Palace na Václavském náměstí. Moderátory večerů byli doposud Tomáš Hanák, Jaroslav Dušek, Martin Zbrožek, Vojta Kotek a členové poroty např. herečky Taťána Vilhemová, p.Horáček, Eva Holubová, Tereza Voříšková. První ročník Ozvěn Mental Power v červnu 2012, jehož cílem bylo představit tento výjimečný festival obyvatelům nejen Žižkova, přilákal spoustu diváků, kteří by se pravděpodobně s těmito filmy a touto tematikou jinak nesetkali. Celý večer provázela skvělá atmosféra a dokonalý pocit souznění. Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Na letní scéně hospody U vystřelenýho oka budou promítány vítězné krátké filmy z předchozích ročníků hlavního festivalu a bude umožněno ukázat zdravým lidem, že handicapovaní jsou jim v umělecké tvorbě a v prožívání zcela vyrovnaní, že mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo. Hraný film je prostorem, v němž se střetávají hudba, tanec, divadlo, tedy umělecké polohy, které jsou pro handicapované tou nejpřirozenější a často jedinou formou komunikace. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival "Ozvěny Mental Power"vznikl proto, aby pomohl těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby. Letní scéna hospody se opět promění ve hvězdné letní kino, kde kromě promítání filmů proběhne beseda s organizátory festivalu, s autory filmů, s (ne)herci, zahraje Michal Prokop trio.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Okofest hudební festival

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

117 000 Kč

Přidělená dotace:

27 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Poskytnout v období letních prázdnin možnost kulturního vyžití obyvatelům městské části, kteří zůstávají v Praze a spoluolsavit 24. výročí hospody U vystřelenýho oka. Cílem projektu je jedinečné a již tradiční setkávání našich přátel hudebníků, básníků, výtvarníků , spisovatelů, architektů ,kteří zde před 24ti lety tzv. zapustili své kořeny, a kteří se k nám průběžně vracejí např. aby s námi oslavili další narozeniny při OKOfestu. Každým rokem nám přibývá nových hostů, které zaujme jak hudební program, tak celkový náboj festivalu . Prázdninová atmosféra a doposud vždy skvělé počasí s sebou přináší uvolněnost a velmi pozitivní energii, která provází celým večerem. Promítáme vždy sestřih videí, která se v průběhu roku natočí při různých příležitostech a také při akcích pořádaných ve spolupráci s MČ P3, dále vystoupí 3 žánrově odlišné hudební skupiny ( Sto zvířat, Václav Koubek band a Five rivers) a divadelní soubor (Bílé divadlo z Olomouce).V příštím roce bychom chtěli opět naše dlouholeté hosty překvapit, odměnit je za to, že pravidelně navštěvují naše kulturní programy, sjíždějí se k nám z různých koutů Prahy, naší republiky a často překvapuje jejich národnost. Tato akce je vždy hojně navštěvována, v loňském roce se zúčatnilo kolem 300 osob.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Akce se účastní lidé věnující se volnočasovým aktivitám v rámci Vítkovské cyklostezky a jejího okolí, rodiny s dětmi, občané Prahy 3 a občané hl.města Prahy, přátelé a obdivovatelé mimořádného designu hospody U vystřelenýho oka z celé ČR a ze zahraničí . Je to již zažitá žižkovská událost, která upoutává k tradicím kulturního dění v Praze 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Dramaturgie kulturních akcí v hospodě U Vystřelenýho oka od roku 2005 nad rámec vlastní profese (instruktorka jógy). Jedná se o dlouhodobé projekty - Pravidelné hudební čtvrtky, Sochařská sympozia, Ozvěny - Mental Power, benefiční koncerty a jednorázové aktivity - akce pro děti, pro rodiny s dětmi a posluchače žánrové hudby. V průměru se jedná o dramaturgii a produkci cca 90 programů ročně.zpět na seznam