Ošetřovatelský domov Praha 3

Oblast působnosti

Sociální služby pro seniory

Cílová skupina

senioři od 65 let

  

Právní postavení

příspěvková organizace MČ Praha 3

Rok vzniku

1997

65990641

Adresa sídla

Pod Lipami 2570/44 , 130 00  Praha 3

Habrová 2654/2, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

284 823 822

zunovo@volny.cz

Předmět činnosti

domov pro seniory

odlehčovací služby

domácí péče

ergoterapie

Cílová skupina

senioři

www stránky

www.domovpraha3.czzpět na seznam