Odborné učiliště pro žáky s více vadami

Oblast působnosti

Výchova a výuka žáků s více vadami

Cílová skupina

zdravotně handicapovaná mládež

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

1993

25106970

Adresa sídla

Chelčického 2, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 513 403
specou@volny.cz

Předmět činnosti

Výchova a výuka žáků s více vadami v oborech:

  • zahradnické práce
  • keramické práce
  • tkalcovské práce
  • obuvnické práce

Cílová skupina

žáci s více vadami

www stránky

http://specou.cz


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Absolventský ples Odborného učiliště pro žáky
s více vadami

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

47 400 Kč

Přidělená dotace:

18 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

I přes různorodé a mnohdy i nepříznivé diagnózy se na našem učilišti najdou žáci, kteří se svou pílí, houževnatostí a bojovností dostanou až na samý vrchol studia, tedy k závěrečným zkouškám. Absolventský ples pojímáme jako ocenění těchto žáků, motivaci všech ostatních a zároveň i jako velice příjemně strávený čas žáků s pedagogy. Ples pojímáme velice skromně, snažíme se vystačit co nejvíce s vlastními silami. Přesto jsou jisté náklady spojeny s pronájmem prostor, kapelou, tombolou apod.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Odborné učiliště pro žáky s více vadami má sídlo na Praze 3 v Chelčického 2.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Výuka a výchova žáků s více vadami.

 zpět na seznam