Box club Žižkov, z.s.

Oblast působnosti

Sport: box

Cílová skupina

děti a mládež

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1995

63828430

Adresa sídla

Havlíčkovo náměstí 746/11, 130 00 Praha

Telefon
E-mail

775 950 539

abrillova@seznam.cz

Předmět činnosti

box

Cílová skupina

školní děti a mládež, dospělí

www stránky

www.boxclub.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Projekt DUO - prevence kriminality a drog

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

142 000 Kč

Přidělená dotace:

  59 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu s názvem DUO jsou děti a mládež romské a neromské národnosti ze sociálně slabších rodin. Zaměřujeme se již 22 let na problémovou mládež a děti s důrazem na využití jejich volného času pozitivním způsobem. Projekt DUO přispívá soc. slabším jedincům k lepším výsledkům. Romský jednotlivec získá svého sparing partnera - neroma, který s ním cvičí po dobu cca 5 měsíců. Tímto způsobem vytváříme mezi nimi přátelský vztah. Konzultujeme mezi nimi možnosti vzájemné pomoci např. při studiu ZŠ, SŠ a pod. Romský jednotlivec je hodnocen nejen svým sport. výkonem, ale i studijními výsledky ve škole. Pokud nejsou výsledky v průměru mezi 2,5 až 3, závodník se nemůže zúčastnit zápasů v boxerské juniorské lize. Program DUO má svého mediačního a sociálního kurátora (Judr. Josef Šmídt), který konzultuje se cvičenci jejich osobní a rodinné problémy, motivuje je k soutěživosti a osobnímu rozvoji. Každá aktivita je pod metodickým vedením trenéra Stanislava Tišera, který funguje jako pozitivní vzor pro mladé. V průběhu projektu jsou cvičenci hodnoceni školními výsledky, osobní disciplínou a svými cíli. Jako motivace k lepším výsledkům slouží darování sport. pomůcek těm nejlepším a turnajové výjezdy.

Název projektu:

Účast na celostátní lize v boxu

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

297 000 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Box club Žižkov se zúčastňuje pravidelně každý rok 1. celostátní ligy, kdy se svými členy vyjíždí ročně k 20 zápasům po celé republice. Závodů se účastní přípravka (12-14 let), kadeti (14-16 let), junioři (16-18 let) a muži. Již 22 let se zabýváme lidmi ze soc. znevýhodněného prostředí. Za své dlouhé působení nejen s mládeží a dětmi jsme dosáhli několikrát na první místa v tabulkách 1. celostátní ligy a získali jsme titul mistra republiky ČR. Z důvodu zachování motivace a disciplíny členů je důležité se dále zúčastňovat celostátní ligy, kterou pořádá Česká boxerská asociace. To samozřejmě vyžaduje zabezpečení dopravy na závody a technické vybavení pro závodníky. Dále jsou potřeba pomůcky, odborný dohled a adekvátní podmínky pro ty, kteří cvičí kondičně. Úspěšnost projektu hodnotíme podle pravidelnosti docházky členů, podle nových zájemců a samozřejmě úspěchů závodního týmu. Trvá také zájem médií o naše projekty. Již několik Romů např. s drogovou minulostí dosáhlo v lize na přední místa a naučili se zodpovědnosti a disciplíně. Hlavním trenérem je Stanislav Tišer, několikanásobný mistr v boxu, který zaručeně funguje jako pozitivní vzor pro ostatní boxery. Faktem zůstává, že mnoho zájemců nemá finance a jsou z neúplných rodin, a proto je důležité tuto oblast rozvíjet v neziskovém sektoru. Konkrétní termíny zápasů jsou nám dodány až na začátku roku 2017.

Název projektu:

Turnaj "Box pod otevřeným nebem"

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

123 000 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Boxerský Turnaj pod otevřeným nebem má již na Praze 3 svou tradici. V minulosti jsme jako Box klub Žižkov uspořádali již tři ročníky, které měly u pražanů velký ohlas, což dokazuje nejenom vysoká návštěvnost (pohybuje se kolem 600 diváků), ale také zájem médií. Rádi bychom uspořádali pokračování této akce, další ročník by se opět konal v prostorách Zahrádky Žižkov a to v červenci 2017. Naše sdružení se věnuje sportu již 22 let a je členem boxerské asociace. Turnaj by se tak konal při příležitosti ukončení ligové sezóny boxu celorepublikové soutěže v juniorských a seniorských zápasech. Na turnaji bude soupeřit celkem deset amatérských dvojic z různých pražských boxerských klubů. Tímto způsobem mohou prezentovat boxeři svou snahu za své celoroční úsilí. Náš klub hojně navštěvují různá etnika a někteří z nich za náš tým na turnaj nastoupí. Vítězové zápasů obdrží věcné ceny a pamětní listiny. Součástí akce bude také bohatý kulturní program. Cílem projektu je propagace sportu na turnaji s historií, kam chodí s oblibou celé rodiny (v areálu jsou také dětské atrakce) a také prevence kriminality a drog, protože naším cílem je nejen fyzická zdatnost, ale také psychická vyrovnanost členů klubu. Zabýváme se totiž lidmi ze sociálně slabých či rozvrácených rodin a pomáháme jim sportem, disciplínou a motivací skrze pozitivní vzory zařadit se do společenského života.


Projekty dotované v r. 2016:

Název organizace: Občanské sdružení pro mimoškolní aktivity a sport

Název projektu:

Boxerský turnaj "Box pod otevřeným nebem"

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

113 000 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Boxerský Turnaj pod otevřeným nebem má již na Praze 3 svou tradici.
V minulosti jsme jako Box klub Žižkov uspořádali už dva ročníky, které měly u Pražanů velký ohlas, což dokazuje nejenom vysoká návštěvnost (pohybuje se kolem 600 diváků), ale také zájem médií. Rádi bychom uspořádali pokračování této akce, třetí ročník by se opět konal v prostorách Zahrádky Žižkov, a to 14. 6. 2016. Naše sdružení se věnuje sportu již 21 let a je členem boxerské asociace. Turnaj by se tak konal při příležitosti ukončení ligové sezóny boxu celorepublikové soutěže v juniorských a seniorských zápasech. Na turnaji bude soupeřit celkem deset amatérských dvojic z různých pražských boxerských klubů. Tímto způsobem mohou prezentovat boxeři svou snahu za své celoroční úsilí. Náš klub hojně navštěvují různá etnika a někteří z nich za náš tým na turnaj nastoupí. Vítězové zápasů obdrží věcné ceny a pamětní listiny. Součástí akce bude také bohatý kulturní program. Cílem projektu je propagace sportu na turnaji s historií, kam chodí s oblibou celé rodiny (v areálu jsou také dětské atrakce) a také prevence kriminality a drog, protože naším cílem je nejen fyzická zdatnost, ale také psychická vyrovnanost členů klubu. Zabýváme se totiž lidmi ze sociálně slabých či rozvrácených rodin a pomáháme jim sportem, disciplínou a motivací skrze pozitivní vzory zařadit se do společenského života.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Box club Žižkov reprezentuje Prahu 3 již 21 let svými aktivitami, které jsou často medializovány. Není tomu jinak u turnaje amatérských boxerů, který hojně navštěvují občané Prahy 3 včetně zástupců městské části Prahy 3. Náš spolek se zabývá lidmi ze soc. znevýhodněného prostředí a naše projekty fungují jako prevence drog a kriminality a tím se snaží zlepšit soužití všech občanů na Praze 3. Přínosem je také to, že na turnaje chodí spousta romských rodin, které jinak na sportovní akce často nechodí. Takto se mohou lidé různých etnik lépe poznat a zbavit se stereotypních předsudků.

Dosavadní činnost žadatele:

Box club Žižkov byl založen v roce 1994, jako jeden z prvních klubů na Žižkově. Za 21 let působení nejen s mládeží a dětmi jsme dosáhli několikrát na první místa v tabulkách 1. celostátní ligy a získali jsme titul mistra republiky ČR. Kromě sportovních výsledků jsme dokázali změnit život několika jedincům, často drogově závislým a soc. vyloučeným, kteří nalezli cestu svého života ve smysluplných aktivitách. Založili jsme také turnaj "Box pod otevřeným nebem", kde mohou prezentovat boxeři své roční úsilí. Podnikáme také mimopražské soustředění, kde se naši členové lépe poznají a upevní své vztahy. Někteří z adeptů získali druhé a třetí třídy trenérů a pokračují v motivaci dalších lidí. Přátelsky se setkáváme také mimo klub, kde se často řeší citlivá témata v osobním životě. Jako pozitivní vzor působí šéftrenér Stanislav Tišer, který reprezentoval Česko-Slovenskou republiku, získal několik titulů mistra republiky a v roce 2000 získal olympijskou cenu fair play.

Název projektu:

Volný čas dětí a mládeže

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

220 000 Kč

Přidělená dotace:

150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu s názvem DUO jsou děti a mládež romské a neromské národnosti ze sociálně slabších rodin. Zaměřujeme se již 21 let na problémovou mládež a děti s důrazem na využití jejich volného času pozitivním způsobem. Projekt DUO přispívá soc. slabším jedincům k lepším výsledkům. Romský jednotlivec získá svého sparing partnera - neroma, který s ním cvičí po dobu cca 5 měsíců. Tímto způsobem vytváříme mezi nimi přátelský vztah. Konzultujeme mezi nimi možnosti vzájemné pomoci např. při studiu ZŠ, SŠ apod. Romský jednotlivec je hodnocen nejen svým sport. výkonem, ale i studijními výsledky ve škole. Pokud si člen nezlepší svůj studijní průměr, závodník se nemůže zúčastnit zápasů v boxerské juniorské lize. Program DUO má svého mediačního a sociálního kurátora (JUDr. Josef Šmídt), který konzultuje se cvičenci jejich osobní a rodinné problémy, motivuje je k soutěživosti a os. rozvoji. Každá aktivita je pod metodickým vedením trenéra Stanislava Tišera, který funguje jako pozitivní vzor pro mladé. V průběhu projektu jsou cvičenci hodnoceni školními výsledky, osobní disciplínou a svými cíli.  Jako motivace k lepším výsledkům slouží darování sport. pomůcek těm nejlepším a turnajové výjezdy. Klub je otevřený každý den včetně víkendů. Počítáme s účastí asi 32 členů klubu z celkového počtu 128 členů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Víme, že význam sportu nespočívá pouze v ovlivňování tělesného rozvoje mládeže, ale významně se podílí i na psychickém a sociálním formování jednotlivce. Z těchto důvodů se domníváme, že můžeme nabídnout v této oblasti a našemu regionu maximální podporu na základě našich dlouholetých zkušeností s touto činností. Sportovní klub Box club Žižkov je místo otevřené jak českým, zahraničním i romským sportovcům a díky mediálnímu zviditelnění je jimi hojně využíván. Hlavním cílem projektu je možnost dát mladým lidem šanci na bezplatné využití volného času smysluplným a motivujícím sportem. Ne každý má to štěstí, že se narodí rodině starostlivých rodičů, je obklopen péčí a láskou a je veden k tomu být plnohodnotným člověkem. Právě v lokalitách jako je Žižkov, Karlín nebo Libeň se projevují všechna rizika moderních velkoměst. Stálé opomíjení potřeb mladé, převážně romské generace, vede k neustálému vyhrocování sociálního napětí a vysoké kriminalitě. Současná situace neumožňuje jedinci bez finančního zázemí rozvinout temperament a uspokojit potřebu sportovní aktivity v prostředí sociálně blízkém a mladí Romové často končí jako drogově závislí a páchají trestnou činnost. Přirozený temperament romské mládeže vyžaduje poněkud odlišný přístup a romské pozitivní vzory. Romská komunita se uzavírá ve svém bydlišti. Prvořadý je pro nás vliv na mládež v lokalitě Žižkova.

Dosavadní činnost žadatele:

Box club Žižkov byl založen v roce 1994, jako jeden z prvních klubů na Žižkově. Za 21 let působení nejen s mládeží a dětmi jsme dosáhli několikrát na první místa v tabulkách 1. celostátní ligy a získali jsme titul mistra republiky ČR. Kromě sportovních výsledků jsme dokázali změnit život několika jedincům, často drogově závislým a soc. vyloučeným, kteří nalezli cestu svého života ve smysluplných aktivitách. Založili jsme také turnaj "Box pod otevřeným nebem", kde mohou prezentovat boxeři své roční úsilí. Podnikáme také mimopražské soustředění, kde se naši členové lépe poznají a upevní své vztahy. Někteří z adeptů získali druhé a třetí třídy trenérů a pokračují v motivaci dalších lidí. Přátelsky se setkáváme také mimo klub, kde se často řeší citlivá témata v osobním životě. Jako pozitivní vzor působí šéftrenér Stanislav Tišer, který reprezentoval Česko-Slovenskou republiku, získal několik titulů mistra republiky a v roce 2000 získal olympijskou cenu fair play.zpět na seznam