Nové sdružení pražských umělců

Oblast působnosti

Kultura: výtvarné umění, výstavy

Cílová skupina

mládež, dospělí

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1992

45770654

Adresa sídla

Husinecká 830/8, Praha, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

776 219 224

o-zacek@volny.cz

Předmět činnosti

  • prezentace členů Sdružení a sympatizantů formou autorských i společných výstav, příležitostných představení, happeningů a autorských čtení
  • dlouhodobý umělecký záměr Žižkov – pražský Montmartre

Cílová skupina

mládež a dospělí

www stránky

www.nspu.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Žižkovské dialogy 2017

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

170 580 Kč

Přidělená dotace:

  22 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt "Žižkovské dialogy 2017" je součástí dlouhodobého uměleckého záměru s mottem "Žižkov - pražský Montmartre", který Nové sdružení pražských umělců úspěšně realizuje, převážně ve svém ateliéru v Husinecké ulici 8, již několik let. Nové sdružení zde prezentuje nejen tvorbu svých členů, ale v duchu záměru oslovuje umělecké spolky i jednotlivce v Čechách i zahraničí, nebo školy v lokalitě Žižkova. Cílem projektu je umělecký dialog příslušníků sdružení ve vztahu k místu a s umělci z jiných regiónů, formou autorských i společných výstav, příležitostných představení, happeningů a autorských čtení. Poprvé proběhla výstava "Žižkov - pražský Montmartre" v roce 2013. Na autorských i společných výstavách je možno vidět zastoupení většiny stylů moderního i klasického umění posledních několika desetiletí. Projekt je poměrně nákladný (viz rozpočet), bez sponzorských darů a podpory státních nebo městských institucí, je pro sdružení jen těžko realizovatelný. Autorských i společných akcí Nového sdružení v žižkovském Ateliéru se pravidelně zúčastňují desítky až stovky pražských i mimopražských příznivců umění. Přínosem projektu je aktivování zájmu veřejnosti o společenské a umělecké dění kolem nás a smysluplné volnočasové aktivity, uspokojování potřeb stávajících zájemců o výtvarné umění a probuzení zájmu o výtvarné umění u dětí a mladé generace.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Žižkovské dialogy 2016

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

174 380 Kč

Přidělená dotace:

43 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt Žižkovské dialogy 2016 je součástí dlouhodobého uměleckého záměru s mottem Žižkov - pražský Montmartre, který Nové sdružení pražských umělců úspěšně realizuje, převážně ve svém ateliéru v Husinecké ulici 8. V rámci projektu se prezentují jednotliví členové NSPU
a pozvaní sympatizanti projektu. Cíl projektu: umělecký dialog příslušníků sdružení ve vztahu k místu, formou autorských i společných výstav, příležitostných představení, happeningů a autorských čtení a aktivování zájmu veřejnosti o společenské a umělecké dění kolem nás. Poprvé proběhla výstava Žižkov - pražský Montmartre v roce 2013. Na autorských
i společných výstavách je možno vidět zastoupení většiny stylů moderního i klasického umění posledních několika desetiletí. Projekt je poměrně nákladný (viz rozpočet), bez sponzorských darů a podpory státních nebo městských institucí bychom mohli záměr projektu, přitáhnout kulturní veřejnost, jen těžko dodržet. Autorských i společných akcí Nového sdružení v žižkovském Ateliéru se pravidelně zůčastňují desítky až stovky pražských i mimopražských příznivců umění.  Zdůvodnění a přínos projektu: Příspěvek k objektivnímu pohledu na současné české výtvarné umění zejména v pracích starší generace, výchova mladších generací
k chápání kultury, obohacení kulturního života na území MČ Praha 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Vztah projektu k MČ Praha 3 ozřejmuje samotný název projektu (Žižkovské dialogy 2016) i motto dlouhodobého uměleckého záměru (Žižkov - pražský Montmartre). Sídlo Nového sdružení pražských umělců se nachází na území MČ Praha 3 a řada členů Nového sdružení přímo na území MČ Praha 3 tvoří.

Dosavadní činnost žadatele:

Dlouholetá výstavní činnost (od r. 1992) v české republice i zahraničí, od roku 2010 i ve výstavní síni v Husinecké 8, od roku 2013, spolu s příležitostnými divadelními představeními, happeningy a autorskými čteními, v rámci dlouhodobého uměleckého záměru Žižkov - pražský Montmartre.zpět na seznam