Nerudný fest.cz

Oblast působnosti

Kultura: hudební festivaly

Cílová skupina

mládež, dospělí

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2008

26578824

Adresa sídla

Strakonická 1601, 252 28, Černošice

Telefon

E-mail

723 739 295

anna.mohaplova@nerudnyfest.cz

Předmět činnosti

Pořádání hudebních akcí, např. Praha žije hudbou, Studentfest, Mladí Ladí Jazz, fLéto na Jungmaňáku, Jazzbit, Konec Pololetí

Cílová skupina

Lidé se zájmem o hudbu 14 let +

www stránky

www.nerudnyfest.cz 


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Mladí Ladí Jazz

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

2 720 000 Kč

Přidělená dotace:

     80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mezinárodní jazzový festival Mladí Ladí Jazz, který už sedm let zdobí pražskou hudební scénu, je jednou z nejvýznamnějších jazzových událostí v České republice. Svým formátem pokrývá mnoho kulturních a sociálních úrovní, a tak se dá považovat nejen za hudební festival, ale především za iniciativu, která má obecně za cíl všestrannou podporu jazzu v České republice. Pojítkem celého projektu je důraz na inovaci, kdy festival do českého prostředí přináší pokrokové hudební projekty a nové myšlenky i na poli hudebního vzdělávání. Zejména se pak soustředíme na rozvoj mladého českého publika - naším hlavním cílem je přivést mladou generaci k jazzové hudbě - a mladých českých talentů. Žádný další festival, který by se v takové míře věnoval mladým, progresivním jazzovým umělcům, v České republice není. Tímto přístupem je dramaturgie festivalu Mladí Ladí Jazz unikátní a vyplňuje prázdné místo na české kulturní scéně. Organizace festivalu dlouhodobě stojí na třech základních pilířích, které určovaly vývoj festivalu již od jeho vzniku v roce 2010. Jsou jimi kvalitní a progresivní dramaturgie, podpora mladých hudebníků a vzdělávání. Součástí festivalu jsou i doprovodné vzdělávací akce v podobě nejenom hudebních workshopů pro mladé umělce, ale i širokou veřejnost. V rámci nich budou realizovány i workshopy pro studenty ZŠ a ZUŠ, jejichž účelem je podporovat rozvoj alternativních metod hudebního vzdělávání v České republice. Festival dlouhodobě pracuje se svými cílovými skupinami a podporuje jejich rozvoj. V případě návštěvníků festivalu jim přináší rozšíření jejich kulturních obzorů, v případě mladých umělců jim pak pomáhá s rozvojem jejich umění a nabízí jim srovnání a možnost se něco naučit od již zavedených hudebních interpretů.

Název projektu:

Praha Žije Hudbou

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

1 600 000 Kč

Přidělená dotace:

     60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Primárním účelem projektu je podpořit pouliční umění, tzv. busking, v jeho nejupřímnější, umělecké podobě. Pražská veřejnost je doposavad převážně zvyklá pouze na pouliční umělce v turistickém centru města, kteří často nedosahují vysoké kvality a ohleduplnosti. Cílem našeho projektu je připomenout, že busking nemusí být jenom příležitost pro laciný výdělek, ale dává především možnost projevit se na veřejnosti všem - začínajícím i zavedeným muzikantům, hercům, drobným divadelním souborům nebo třeba artistům. V západním světě je umění ve veřejném prostoru běžnou a vítanou součástí každodenního života Na ulici začínali svoji kariéru např. Glen Hansard, Bob Dylan, či zpěvačka ZAZ. Obsahem projektu je festival pouličního umění, který pracuje se 3 hlavními skupinami umělců – celorepublikově známí profesionální umělci, profesionální buskeři, mladí umělci a amatéři. Nejdůležitější skupinou jsou mladí a amatérští umělci, kterým má projekt přinést možnost k sebeprezentaci, získání nových zkušeností a dalšímu uměleckému rozvoji. Mladé umělce a amatéry oslovujeme výzvou „Zahraj si“, a to našimi vlastními kanály a propagací, ale též skrze spolupracující instituce (Konzervatoř Jaroslava Ježka, či místní ZUŠ). Profesionální a celorepublikově známé umělci do projektu pak zahrnujeme zejména s cílem dostávat tyto umělce z klubů, arén a festivalů do veřejného prostoru a propojovat je s neprofesionálními umělci, čímž se vytváří zejména pro mladé umělce velmi inspirativní prostředí. Cílem festivalu je představit busking široké veřejnosti v pozitivním světle, podpořit oživení veřejného prostoru a dále podporovat rozvoj českého buskerského prostředí, zejména pak mladé umělce, aby mezi veřejností získalo pouliční umění reputaci srovnatelnou s tou zahraniční.


Projekty dotované v r. 2016:

 

Název projektu:

Mladí Ladí Jazz

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

930 000 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mladí Ladí Jazz je mezinárodní jazzový festival, který dnes patří mezi nejvýznamnější kulturní a hudební akce v Praze i České Republice. Festival má za sebou již šest úspěšných ročníků. V průběhu let přivezl do Prahy nejvýznamnější projekty světové jazzové scény, jakými jsou Marcus Miller, Hiromi, Robert Glasper Experiment, The Bad Plus, Victor Wooten a mnohé další. Projekt nabízí každý rok v dubnu šest dramaturgicky ucelených festivalových večerů, na nichž představuje světové špičky jazzové scény, stejně jako progresivní fusion projekty mezinárodního rozsahu. Program jednotlivých večerů nabízí vždy profesionálního interpreta, po jehož boku vystupuje mladá tuzemská kapela. Mladí interpreti jsou vybíráni s ohledem na kvalitu, originalitu a žánrovou kompatibilitu s hlavní hvězdou večera, přičemž každý rok dostávají šanci nová uskupení. Při výběru mladých interpretů organizátoři spolupracují kupříkladu s Konzervatoří Jaroslava Ježka a dalšími hudebními školami. Dva z těchto večerů proběhnou na území Prahy 3. Festival Mladí Ladí Jazz již tradičně obsahuje i vzdělávací složku, která bude letos zaměřena významnou měrou na nejmenší posluchače. V rámci této složky na území městské části Praha 3 též proběhnou dva hudební workshopy s Oranem Etkinem, jeden pro předškolní děti a jeden pro pedagogy. Nadcházející ročník Mladí Ladí Jazz bude, po vzoru předchozích, pokračovat v naplňování významných cílů festivalu i organizace Nerudný fest.cz - návratu mladých lidí k jazzové hudbě a podpoře mladých umělců a zároveň snaze skrz kvalitní dramaturgií oslovit co největší počet návštěvníků.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Již od prvního ročníku festivalu v roce 2009 pravidelně probíhá významná část programu na území městské části Praha 3. Festival má vybudovanou silnou návštěvnickou základnu z obyvatel městské části i jejího okolí a organizace je díky svým aktivitám respektovanou značkou kulturní produkce mezi mladými obyvateli Prahy 3. V letošním roce se na území Prahy 3 odehrají dva programové večery, v rámci kterých vystoupí např. známá hudební skupina Paris Combo nebo jedna z největších mladých jazzových hvězd mezinárodní scény, multiinstrumentalista Jacob Collier. Oba koncerty proběhnou v Paláci Akropolis, který je znám svým částečně alternativním, nemainstreamovým programem a jako takový je tedy ideálním partnerem pro moderní jazzový festival. Kromě dvou koncertů festival nabídne na Praze 3 dva workshopy s Oranem Etkinem, který vyvinul speciální výukovou metodu pro děti Timbalooloo. Tato metoda nevede jen k hudebnímu procítění a porozumění, nýbrž intuitivně a zcela přirozeně v dětech rozvíjí schopnost komunikace s okolím. Organizován talbude nejenom samotný workshop pro děti ale i workshop pro samotné pedagogy, aby si mohli výukovou metodu sami osvojit a využít jí v rámci klasického hudebního vzdělávání dětí.

Dosavadní činnost žadatele:

Organizace Nerudný fest.cz o.s. se od svého vzniku v roce 2008 věnuje pořádání kulturních projektů pro mladé publikum zejména z řad studentů SŠ a VŠ a to napříč všemi žánry s cílem podpořit mladé umělce v jejich tvorbě a představit tuto tvorbu širší veřejnosti, zejména pak studentské veřejnosti. Mezi nejvýznačnější akce patří studentský festival Student Fest, pražský open air Léto na Jungmaňáku a 7 ročníků mezinárodního jazzového festivalu Mladí Ladí Jazz. Organizace pořádá i řadu menších koncertů, vzdělávací workshopy, hudební workshopy pro děti a doprovodné přednášky.  Organizace, skrze festival Mladí Ladí Jazz, hraje významnou roli v otázce zpřístupňování jazzové hudby mladým posluchačům. Festival napomohl jednak zavedením nízkých cen, zároveň láká mladé posluchače k jazzu moderním a atraktivním způsobem formy jednotlivých koncertů, propagací festivalu zaměřenou na oslovení mladých lidí, kteří by mohli mít zájem o jazz, a samozřejmě především dramaturgií, která nabízí divácky zajímavé fusion projekty, i to nejlepší z aktuální světové klasické jazzové scény.  Navíc se organizace snaží koncepčně podporovat mladé muzikanty, tato podpora spočívá především v jejich zařazení do programových večerů, kdy mají mladé kapely, kromě samotné sebepropagace, možnost získat cenné zkušenosti od jazzových profesionálů, se kterými vystupují, což pro některé bývá zážitek na celý život. Neméně důležitá je pak možnost případné budoucí spolupráce, pokud své starší kolegy hudebně zaujmou. Důležitým aspektem této podpory je pak soutěž mladých jazzových kapel Jazz Fruit a vzdělávací workshopy.

Název projektu:

Praha Žije Hudbou

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

344 600 Kč

Přidělená dotace:

   49 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Praha Žije Hudbou je organizovaná buskingová akce, která se bude v Praze
v květnu 2016 konat poprvé. Prahu přiblíží v oblasti živého umění na úroveň ostatních evropských metropolí, kde je busking v ulicích běžnou formou uměleckého projevu. 

Dramaturgie festivalu je vytyčena třemi liniemi.

První tvoří vystoupení mladých umělců na počátku kariéry, kteří budou vybráni ve spolupráci se vzdělávacími institucemi (např. Gymnázium
a Hudební škola Hl. m. Prahy).

Druhou pak vyzrálejší hudebníci, kteří již mají zkušenosti s koncertováním
i buskingem.

Poslední linie programu se skládá z hudebních hvězd a zahraničních hostů, jejichž tvorba je blízká buskingu a improvizaci, kteří se kromě vlastních vystoupení též zúčastní improvizací s mladými muzikanty, čímž dojde
k zajímavé výměně zkušeností a posílení positivního obrazu buskingu mezi občany.

Festival bude také obohacen o vystoupení tvůrců z dalších uměleckých odvětví. 

Cílem festivalu je zejména nabídnout příležitost začínajícím muzikantům, kteří si chtějí pouliční hraní vyzkoušet, ale prozatím nevěděli jak na to, nebo jen nesebrali odvahu a positivně ovlivnit názor přinést běžných občanů na pouliční umění. Po dobu dvou dnů tak Praha 3 zažije významné oživení veřejného prostoru formou organizovaného a k občanům ohleduplného buskingu. Festival se stane svátkem pouličního umění a ukáže dosud skeptickým občanům, že busking  může příjemným a ohleduplným způsobem oživit každodenní běh města a dlouhodobě rozvíjet komunitní prostředí Prahy 3. Festival by měl tak měl také přispět do aktuální diskuze o pravidlech buskingu v České Republice.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Městská část Praha 3 je jedním z významných kulturních míst v Praze a jako taková se automaticky stává vhodným prostředím pro festival pouliční hudby a umění. Organizace Nerudný fest.cz, o.s. navíc již několik let provozuje část svých aktivit v hudebních klubech na Praze 3 a je respektovanou značkou kulturní produkce mezi mladými obyvateli Prahy 3. Představení umění v ulicích a jeho zapojení do běžného života bude jistě pro obyvatele i návštěvníky městské části vítaným oživením každodenního pracovního či studentského rituálu. Těžiště projektu tak bude ležet v buskingovém programu na zhruba 20 frekventovaných stanovištích (např. Riegerovy sady, Flora, Husinecká před stadionem) ve čtvrtek a pak během celého pátku. Páteční program bude završen vystoupením významných českých i zahraničních umělců, která se odehrají na pódiu na náměstí Jiřího z Poděbrad, zajištěném standardně přes zábor. Časy i místa konání projektu byla vybrána tak, aby byla v souladu s obecně platnou vyhláškou 5/2013 Sb. hl. m. Prahy ze dne 25. 4. 2013 a zároveň tak, aby zasáhla a měla příležitost zaujmout co největší počet lidí, pohybujících se každodenně v ulicích Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Ačkoliv se jedná o pilotní ročník projektu, organizátoři mají bohaté zkušenosti z obdobných hudebně produkčních aktivit. Hlavním cílem aktivit organizace Nerudný fest.cz o.s. je podpora mladých umělců a kulturní vzdělávání mládeže a veřejnosti a projekt Praha žije hudbou v sobě nese všechny prvky této filosofie. Organizace se od svého vzniku v roce 2008 věnuje pořádání kulturních projektů pro mladé publikum zejména z řad studentů SŠ a VŠ, a to napříč všemi žánry s cílem podpořit celorepublikově mladé umělce v jejich tvorbě a představit tuto tvorbu širší veřejnosti. Mezi nejvýznačnější akce patří 6 ročníků mezinárodního jazzového festivalu Mladí Ladí Jazz, studentský festival Student Fest, pražský open air Léto na Jungmaňáku. Organizace pořádá i řadu menších koncertů, vzdělávací workshopy, hudební workshopy pro děti a doprovodné přednášky. Festival Praha Žije Hudbou cílí, v souladu s iniciativou organizace, na pomoc mladým umělcům, kterým se naskytne příležitost vystupovat v rámci velkého projektu a oslovit nové posluchače. Vzhledem k zaměření projektu tvoří právě oni základ celého festivalu. Jsou to tito hudebníci, kteří by pak měli primárně navázat na festival a kulturně oživovat městské prostředí. Výběr hudebníků bude probíhat na několika úrovních, jak oslovováním vzdělávacích kulturních institucí (na Praze 3 např. Gymnázium a Hudební škola Hl. m. Prahy), tak výběrem mladých hudebníků z celé České republiky. Mladí hudebníci by se však měli hlásit především sami, registrace bude probíhat zejména přes web a sociální sítě.zpět na seznam