Múzy

Oblast působnosti

Kultura: hudební kurzy (housle, violoncello, zpěv) a koncerty

Cílová skupina

studenti, veřejnost

Právní postavení

občanské sdružení

Rok vzniku

2012

22612301

Adresa sídla

Jungmannova 749/32, Praha 1

Telefon

E-mail

608 268 784

martaspid@volny.cz

Předmět činnosti

Pořádání mistrovských hudebních kurzů a koncertů se studenty

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Společné koncerty studentů s lektory mistrovských hudebních kursů

Cílová skupina

studenti, veřejnost

www stránky

www.spidlen.com


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violoncello
a ve zpěvu

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

159 000 Kč

Přidělená dotace:

  45 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Spolupráce významných osobností klasické hudby se studenty, pedagogická a osvětová činnost. Kurzy jsou po celou dobu přístupné veřejnosti, je možné navštívit učebny, kde vyučují violoncellista Jiří Bárta, houslista Pavel Šporcl, Leoš Čepický a jiní lektoři v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, na Komenského nám. na Žižkově. Vyvrcholením 4 denního soustředění a intenzivní práce je potom závěrečný koncert, kde zahrají studenti společně se svými lektory pro veřejnost. Koncert je zdarma přístupný.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Výuka na mistr. kurzech probíhá na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy, na Komenského nám. 9 na Žižkově. Závěrečný koncert kurzů se koná v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad.

Dosavadní činnost žadatele:

V letech 2012-2015 pořádání mistrovských kurzů a společných koncertů lektorů se studenty.zpět na seznam