Move Association

Oblast působnosti

Kultura: hudba - koncerty, festivaly, kurzy hudební tvorby

Cílová skupina

dospělí

Právní postavení

s. r. o.

Rok vzniku

2008

28480309

Adresa Jeseniova 2851/34, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

776 718 888

jr@movefestival.eu

Předmět činnosti

  • kulturní aktivity
  • uvádění zajímavých hudebních premiér
  • pořádání hudebních workshopů
  • orientace na hudební rozvoj, vzdělávání a hudební kvalitu

Cílová skupina

generace 19-40 let

www stránky

www.moveasso.com

Dotované projekty v r. 2017: 

Název projektu:

MOVE FESTIVAL 13. ročník

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

335 000 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Třináctý ročník mezinárodního premiérového festivalu je tradičně zaměřen především na podporu rozvoje české hudební kvalitní tvorby, která se představuje publiku na různých místech Prahy. Festival vznikl na Praze 3
v roce 2005 a jako první festival v ČR má ve své dramaturgii i rozvoj zahraniční spolupráce, která se nyní dostává i popředí politických záměrů
v celé EU. Move festival tak od svého vzniku ideálně naplňuje tyto požadované kritéria. Orientuje se na zajímavé nekomerční hudební formy
a představuje publiku aktuální zahraniční premiéry a zároveň pomáhá pražským hudebníkům v jejich první prezentaci v zahraničí. Hudba je dle letošních zveřejněných analýz EU nejsilnější kulturním oborem. Jeden hudební autor na sebe váže až 101 profesí a služeb. V brzké budoucnosti
s příchodem robotizace, bude tento zdroj pracovních příležitostí ještě důležitější, zejména pro zaměstnanost mladých lidí. Kulturní mobilita se stává mezinárodně ještě důležitějším ekonomickým segmentem. Zaměření na český hudební export a networking dává festivalu určitou výjmečnou pozici. Narozdíl od většiny českých hudebních festivalů se nesnažíme opakovat komerčně známá jména, ale naopak představovat nové tváře
a projekty. Festival je jednoznačně dlouhodobě orientován na mezinárodní spolupráci a více zaměřen na rozvoj naší hudební sféry, než jen na komerční návštěvnost. Za celou dobu existence představil poprvé mnoho známých českých umělců v řadě velkých evropských měst.

Název projektu:

ON AIR - UMĚLECKÁ GALERIE - TERMINAL B

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

425 000 Kč

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Devátý ročník cyklu On Air - Umělecká galerie - Terminal B se stále více orientuje na soudobou vážnou hudbu s možnou implementací elektronické tvorby. Sedmý ročník byl hudebními kritiky vyhodnocen jako nejprogresivnéjší hudební nabídka v Praze v období 2014/15. On Air programuje aktuální, objevnou a přínosnou hudební tvorbu na mezinárodní úrovni. Dramaturgie cyklu využívá prostor žižkovského Atria, které svoji kvalitou předčí i více známé koncertní prostory v centru města, se snahou oživit i méně známé prostory Prahy 3. Projekt hledá a představuje budoucí hudební vývoj ve spojení digitální a akustické tvorby a snaží se, aby posluchači měli možnost poznávat nové postupy, které se nacházejí v době jejich inovativní a progresivní fázi vzniku a vývoje. Projekt hledá nové publikum a bude oslovovat také školy na Praze 3 v rámci tohoto poznávání. Je otevřeným experimentálním hudebním cyklem, který v Praze chybí. Naše dramaturgie vždy nabízí zásadně jen hudební kvalitu, ale i návštěvnickou atraktivitu a častokrát vyvolává i nadšené reakce u publika. V minulosti jsme na půdu Prahy 3 přilákali velké množství návštěvníků, kteří by naši městskou část možná sami nenavštívili. Na některé koncerty přijeli i konkrétní fanoušci až z Milána, Frankfurtu, Vídně, či Wroclavi. I z čistě pragmatického hlediska každý návštěvník reprezentuje ekonomický efekt, který se realizuje na půdě Prahy 3. Cyklus je orientovaným směrem k soudobé hudební tvorbě, ale při tom má na svém FB profilu ( Terminal B) již na 3000 fanoušků. Atrium se může stát vhodným místem pro i vznik permanentní pražské přehlídky soudobé, posluchačsky přívětivé hudby, určené náročnějšímu, kultivovanému publiku.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

MOVE FESTIVAL 12. ročník

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

280 000 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je podpora rozvoje hudební kvality, která se představuje publiku na různých místech Prahy 3. Move festival se orientuje na nekomerční hudební formy. Představuje publiku aktuální zahraniční zajímavé umělce a pomáhá pražským hudebníkům v jejich první prezentaci v zahraničí.  Festival vznikl na Praze 3 v roce 2005 a jako jediný festival svého druhu měl (a stále má) ve své dramaturgii podporu zahraniční hudební prezentace. Move  Festival je premiérový, tj., neopakují se stále stejná jména, na rozdíl od většiny českých festivalů přísně dbá na premiérovou produkci pro publikum a hlavně není pořádán za účelem generování zisku. Za celou dobu existence představil poprvé mnoho známých umělců v řadě velkých evropských měst.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Move Festival byl na Praze 3 v roce 2005 založen a do dnešního dne nemá žádný jiný festival v republice podobnou vizi, dramaturgii a ani výsledky. Společnost od svého vzniku sídlí na Praze 3, zde má také těžiště a zázemí svých aktivit. Jednatel společnosti se nejen na Praze 3 narodil, ale stále zde žije.  V roce 1997 obdržel Čestný odznak Praha 3 "Za výrazný přínos
v oblasti kultury na Žižkově". Praha 3 po kulturní stránce vždy patřila
k progresivní části hlavního města.

 

Dosavadní činnost žadatele:

MOVE association je společnost, která je zaměřena od svého vzniku
na  nemainstreamové/alternativní hudební produkci s cílem napomáhat kvalitnímu hudebnímu rozvoji, jeho prezentaci nejen doma, ale
i v zahraničí. Dále se zaměřuje na  edukativní činnosti pro děti, mládež
i dospělé v oblasti hudební výchovy, konkrétně tvůrčí hudební skladbě.
Její hudební aktivity spadají od klubových pořadů pro mladé lidi, až po prezentaci soudobé vážné hudby. Úzce spolupracuje s Divadelním ústavem, Českou hudební Radou, Společností pro elektroakustickou hudbu. Přispívá koncepčními připomínkami při tvorbě podkladových materiálů pro IDU a následně pak pro MKČR.
V současné době se orientuje i na soudobou vážnou hudbu. Společnost od svého vzniku sídlí na Praze 3, kde má také těžiště svých aktivit. Jednatel společnosti obdržel již v roce 1997 Čestný odznak Praha 3 "Za výrazný přínos v oblasti kultury na Žižkově".  Cyklus bude orientovaným směrem
k soudobé hudební tvorbě, který je určen divákům a ne primárně jen hudebním kritikům a tvůrcům samotným. Dramaturgie bude pečlivě vybírat z hudební tvorby, která je určena náročnějšímu publiku, s akcentem na linii hudebnosti, poslouchatelnosti.

Název projektu:

ON AIR - UMĚLECKÁ GALERIE - TERMINAL B

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

395 000 Kč

Přidělená dotace:

120 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Osmý ročník cyklu On Air -  Umělecká galerie  - Terminal B se více orientuje na soudobou vážnou hudbu s možnou implementací elektronické tvorby. Je experimentálním hudebním cyklem, který v Praze chybí.  Za soudobou vážnou hudbou se momentálně jezdí do Ostravy. Praha žádný hudební festival soudobé hudby nemá. Praha 3 by se tak mohla stát klíčovým místem pro vznik permanentní přehlídky soudobé, avšak posluchačsky přívětivé hudby určené náročnějšímu publiku, které má stálou potřebu objevovat a hledat kvalitu.  Dramaturgie cyklu Umělecké galerie -  Terminal B postupně začne využívat prostor žižkovského Atria, které se pro tento projekt jeví jako nejvhodnější koncertní sál na Praze 3. Popřípadě se snahou oživit i méně známé prostory Prahy 3.  Hledá budoucí hudební vývoj v zapojení digitální a akustické tvorby a snaží se, aby posluchači měli možnost poznávat nové postupy, které se nacházejí v době jejich ryze alternativní, progresivní fázi vývoje. Koncentruje se nabízet aktuální, objevnou a přínosnou hudební tvorbu určené nemalému počtu náročnějších posluchačů, kteří stále nemají svoje zázemí v podobě kultivovaného prostoru. Projekt bude hledat nové publikum a bude oslovovat také střední školy na Praze 3.zpět na seznam