Mathilda

Oblast působnosti

Sociální služby pro nevidomé a slabozraké

Cílová skupina

zrakově postižení

Právní postavení

nadační fond

Rok vzniku

2010

24771422

Adresa sídla

Praha 1, Krakovská 22

Telefon

E-mail

222 710 903

krapka@mathilda.cz

Předmět činnosti

Nadační fond je zřízen za účelem zlepšení kvality života nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených osob,
a to zejména zlepšením podmínek vzdělávání takto postižených osob a zkvalitněním stávajících sociálních služeb.

Cílová skupina

zrakově postižení

www stránky

www.mathilda.czzpět na seznam