Kutil gym box club fitness

Oblast působnosti

Sport: box, kickbox, thaibox

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2012

22607650

Adresa sídla

Táboritská 16/24, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

723 323 232

info@kutilgym.cz

Předmět činnosti

  • box
  • fitness
  • bojové sporty

Cílová skupina

děti, ženy a dospělí

www stránky

www.kutilgym.cz


Dotované projekty v r. 2017

Název projektu:

Příspěvek na provoz Kutil Gym

Účel programu:

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

540 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Priorita číslo 1: Naše společnost věnuje maximální pozornost dětem.Děti do 18 let mají vstup zdarma,mohou použít zařízení gymu v plné míře.Dostávají pro začátek sportovní vybavení a odborný dozor našich trenérů.

Název projektu:

Podpora dětí a mládeže

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

490 000 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Priorita číslo: 2 Naše společnost věnuje maximální pozornost dětem.Děti do 18let mají vstup zdarma,mohou použít zařízení gymu v plné míře.Dostávají pro začátek sportovní vybavení a odborný dozor našich trenérů.Pro rok 2016 plánujeme 2x sportovní soustředění

Název projektu:

Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

339 000 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Priorita číslo: 2 Dobrý den, obracíme se na Vás se žádostí o dotaci na uspořádání již čtvrtýho ročníku Turnaje Kutil gymu v rohování. Kutil gym se tímto turnajem dostal na nejvyšší příčku nejen v mládežnickém boxu, ale v mládežnickém sportu v České republice vůbec.Tento turnaj s celostátním dosahem má nejvyšší prioritu v celé zemi a je odrazovým můstkem všech mladých sportovců na ty nejvyšší mety. Borci z tohoto turnaje jsou potencionálními mistry republiky i evropských soutěží. Zájem o tento turnaj je obrovský, a to nejen ze strany sportovců, ale i fanoušků. Sjíždějí se k nám z celé republiky a jsou doslova nadšení turnajem, který je jedinečný a který přináší to nejlepší, co česká mládež v boxu může nabídnout. Již dvakrát vyprodaná hala TJ Spoje /cca 600 diváků/ je toho nesporným důkazem.Naši mladí borci dosahují těch nejvyšším ocenění, vyhrávají turnaje a jsou ti nejúpěšnější. Kutil gym tímto plní roli nejen sportovní, ale i morální a výchovnou. Těmito turnaji nejen, že zvyšuje zájem o sport, ale zároveň i navrhuje cestu bez drog a jiných závislostí, a tím bojuje proti kriminalitě mládeže v České republice. Tento turnaj je pozorně sledován i mediálně a velmi kladně hodnocen. Čtvrtý turnaj Kutil gymu v rohování se uskuteční 15.10.2017.

 

Název projektu:

Víkend otevřených dveří v Kutil gymu

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

201 000 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Víkend otevřených dveří v Kutil gymu má ještě více osvětlit a přilákat další, potencionální zájemce o sport, především z řad seniorů a dětí předškolního věku. Máme zájem o to, aby Pražané, potažmo obyvatelé Žižkova, měli přehled o všech možnostech, které se v Kutil gymu nabízejí a které jdou vstříc kontrolovanému, zdraví prospěšném cvičení. Kutil gym se hodlá programově věnovat speciálně seniorům, dětem i tělesně postiženým, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemají možnost se pohybově realizovat. Myslíme si, že tato oblast je dlouhodobě zanedbávána a hodláme všem těmto skupinám maximálně vyjít vstříc.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Podpora dětí a mládeže

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

295 000 Kč

Přidělená dotace:

230 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Naše společnost věnuje maximální pozornost dětem. Děti do 18let mají vstup zdarma, mohou použít zařízení gymu v plné míře. Dostávají pro začátek sportovní vybavení a odborný dozor našich trenérů. Pro rok 2016 plánujeme 2x sportovní soustředění.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Koncentrace špičkových trenérů v Paze 3, potažmo ovlivnění zdravotního stavu mládeže po stránce fyzické i psychické, čímž se snažíme předejít či alespoň omezit kriminalitu v Praze 3. 

 

Dosavadní činnost žadatele:

Dále pak práce s tělesně postiženými, s dětmi po psychické i fyzické stránce, a to i formou prevence. 

 zpět na seznam