Klub přátel Žižkova

Oblast působnosti

Spolková činnost: historie Prahy 3

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1991 (prosinec 1969)

41690745

Adresa sídla

Blahoslavova 2/227, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

724 608 007

kpz@volny.cz

Předmět činnosti

Činnost se zaměřením na historii Prahy 3, přednášky, informace, archiv, knihovna, fotodokumentace, zpravodaj spolku, atd.

Cílová skupina

od studentů po lidi v důchodovém věku, převážně obyvatelé Prahy 3, ale nejen oni

www stránky

www.zizkov-kpz.webnode.cz


Dotované projekty v r. 2016: 

 

Název projektu:

Činnost spolku Klub přátel Žižkova z.s.,

zabývající se historií Prahy 3 v roce 2016

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

50 000 Kč

Přidělená dotace:

31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Přednášková činnost převážně o historii Prahy 3 pro širokou veřejnost, nejen v klubových prostorách, ale i v Informačním středisku MČP3, zařízeních typu DPS, Klub důchodců, Ošetřovatelský domov, atd.

Klub přátel Žižkova spravuje knihovnu tematicky zaměřenou na Prahu 3
a také archiv stejného zaměření. Provádí fotodokumentaci zástavby ulic, pořádá tematické vycházky.

Všechny přednášky, vycházky i materiály knihovny a archivu jsou zdarma

k dispozici všem, kdo se o historii Prahy 3 zajímají. 

Cílem činnosti spolku Klub přátel Žižkova je seznamovat obyvatele Prahy 3
s minulostí této části Prahy a podpořit tak jejich patriotismus ke svému bydlišti. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Klub přátel Žižkova z.s. je jedním z nejstarších spolků na Praze 3 (založeno
v prosinci 1969).  Je svým způsobem pamětí naší městské části.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Činnost spolku trvá již od roku 1969 prakticky ve shora uvedeném rozsahu činnosti.

 zpět na seznam