Klub národní házené Spoje Praha, z. s.

Oblast působnosti

Sport: národní házená

Cílová skupina

děti, mládež

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2003

26635038

Adresa sídla

V Domově 22, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

605 956 920

ondra.sejtka@gmail.com   

Předmět činnosti

sportovní klub zaměřený na národní házenou

 

Mnoholetá sportovní příprava dětí a dospělých v ryze českém sportu národní házené. Četné úspěchy mládežnických družstev na republikové úrovni.

Jsme sportovní oddíl se zaměřením na národní házenou, která se v českých zemích hraje více než 100 let. Národní házená je rychlá kombinační hra zaměřená na techniku hry s balónem a přesnou střelbu. Národní házená má v Praze 3 více než 60 letou tradici. Působíme ve sportovním areálu Balkán a nabízíme široké sportovní vyžití dětem již od 5 let.

Cílová skupina

děti ve věku 6-15 let, dospělí

www stránky

www.knhspojepraha.cz


Projekty dotované v r. 2017:

 

Název projektu:

Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2017

Účel programu:

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

109 750 Kč

Přidělená dotace:

  20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V rámci tohoto projektu žádáme o příspěvek na nájem sportovišť pro 6 družstev KNH Spoje Praha: mladší koeduci, starší žáci, dorostenky, dorostenci, muži a ženy. Tréninky jednotlivých družstev probíhají v letních měsících ve sportovním areálu Balkán na hřišti s umělou trávou. V zimním období pak využíváme sportovní haly Na Balkáně, tělocvičny Sokol Žižkov II. a tělocvičnu v ZŠ Chmelnice. Během sportovní přípravy trénují jednotlivá družstva následovně: Mladší koeduci, starší žáci, starší žákyně - 3 hodiny týdně Dorostenky, dorostenci - 4 hodiny týdně Ženy, muži - 2 hodiny týdně Náklady na pronájem sportoviště jsou především v zimních měsících velmi vysoké. Snažíme se se i tak především u mládežnických družstev udržet počet tréninkových hodin i během zimního období. Díky příspěvku na pronájem tělocvičen zvýšíme kvalitu tréninků a budeme moci udržet nízké členské příspěvky, které dělají z národní házené sport finančně dostupný každému.

Název projektu:

Mládež KNH Spoje Praha v roce 2017

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

385 400 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické složky. 1) Materiální zabezpečení - Pro mládežnická družstva bychom rádi zakoupili jednotné teplákové soupravy, trička, dresy a dále pak lahve na pití a sportovní tašky. Součástí projektu je rovněž zakoupení sportovního náčiní, např. 30 ks házenkářských balónů, tréninkové překážky, sportovní chrániče apod. 2) Pořadatelství sportovních akcí - V roce 2017 bychom rádi uspořádali několik sportovních turnajů a to: Přípravný zimní turnaj pro starší žactvo - jednodenní turnaj staršího žactva ve sportovní hale. Přípravný turnaj mládeže Spoje Open - jedná se o víkendový turnaj, na kterém se představí zástupci družstev mládeže z celé republiky. Dětský den na Spojích - jednodenní akce pro děti z oddílu i veřejnost, odpoledne plné sportovních soutěží. Turnaj tříd v miniházené - organizace turnaje pro základní školy na Praze 3. 3) Trenéři mládeže - Součástí projektu je úhrada odměn ve výši 100 Kč na DPP za hodinu tréninku pro 5 trenérů mládeže v klubu KNH Spoje Praha. Trenéři se věnují dětem během celého školního roku v průměru 3 hodiny týdně. V létě pak odjíždějí na letní soustředění. Cílem je rovněž pořízení sportovního vybavení pro trenéry včetně úhrady nákladů za školení. 4) Doprava na utkání - Obsahem projektu je příspěvek na úhradu nákladů za autobusovou či osobní dopravu na mistrovské zápasy či přípravné turnaje našich oddílů mládeže. 5) Startovné na turnajích - Úhrada startovného na turnajích mládeže během roku 2017. 6) Soustředění mládeže 2017 - Součástí projektu je příspěvek na ubytování, stravování a výrobu sportovních triček na letní a zimní soustředění mládeže.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

187 600 Kč

Přidělená dotace:

  51 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické složky. V rámci oddílu funguje celkem 5 mládežnických družstev a to mladší koeduci, starší žáci, starší žákyně, dorosteny, dorostenci. Pro tato družstva bychom rádi zakoupili jednotné teplákové soupravy, trička, dresy a dále pak lahve na pití a sportovní tašky. Součástí projektu je rovněž zakoupení sportovního náčiní, konkrétně 30 ks házenkářských balónů, tréninkové překážky, informační tabule, sportovní chrániče. Pro utkání mládeže je nezbytné vlastnit vybavenou sportovní lékárničku, které řeší základní ošetření hráčů. V rámci projektu bychom rádi zakoupili vybavenou sportovní lékárnu pro družstva mládeže.  Zvýšením počtu sportujících dětí je nutné pořídit vyšší množství sportovního náčiní, konkrétně tréninkové míče na handbal, posilovací zátěže apod. Další sportovní náčiní je pak potřebné pro další tréninkové cviky, posilování i při tréninku sportovních dovedností. Z tohoto důvodu bychom rádi zakoupili 10 ks handbalových míčů pro děti, překážky pro obratnost, koordinační pomůcky, posilovací gumy a další sportovní náčiní. Potřebné jsou rovněž pomůcky pro trenéry mládeže jako např. píšťalky, koordinační tabulky apod.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Klub národní házené Spoje Praha patří k tradičním házenkářským klubům
v ČR. Již od 50. let se házená hraje ve sportovním areálu Balkán v Praze 3.
V našem klubu se snažíme kontinuálně pracovat s mládeží, která je především ze ZŠ z Prahy 3. V oblastních soutěžích reprezentujeme městsku část, během let se nám rovněž daří reprezentovat i na vrcholných akcích mládeže jako je např. mistrovství ČR a pohár ČR v národní házené.

Dosavadní činnost žadatele:

Klub národní házené Spoje Praha byl jedním ze zakladatelů tělovýchovné jednoty Spoje Praha již v 50. letech. Národní házená se na Žižkově hraje téměř 60 let. Před několika lety jsme se osamostatnili a vznikl tak spolek Klub národní házené Spoje Praha. Pravidelně připravujeme mládež na mistrovská utkání. Hrajeme oblastní přebor Středočeského kraje. Naši starší žáci obsadili v minulých letech 1. místo a reprezentovali celou oblast na mistrovství republiky. Starší žákyně jsou rovněž velmi úspěšné, v loňském roce reprezentovaly na Poháru ČR. V klubu se děti snažíme učit sportovním dovednostem, ale také toleranci, soužití v kolektiv, přátelství apod. Během roku probíhají pravidelné tréninky, o víkendech pak mistrovská utkání, během zimy přípravné turnaje a během letních prázdnin pořádáme soustředění pro děti.  

Název projektu:

Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2016

Účel programu:

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

143 000 Kč

Přidělená dotace:

  31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V rámci tohoto projektu žádáme o příspěvek na nájem sportovišť pro
7 družstev KNH Spoje Praha: mladší koeduci, starší žáci, starší žákyně, dorostenky, dorostenci, muž, ženy. Tréninky jednotlivých družstev probíhají v letních měsících ve sportovním areálu Balkán na hřišti s umělou trávou. V zimním období pak využíváme sportovní haly Na Balkáně, tělocvičny Sokol Žižkov II. a tělocvičnu v ZŠ Chmelnice. Během sportovní přípravy trénují jednotlivá družstva následovně: mladší koeduci, starší žáci, starší žákyně - 3 hodiny týdně, dorostenky, dorostenci - 4 hodiny týdně, ženy, muži - 2 hodiny týdně. Náklady na pronájem sportoviště jsou především v zimních měsících velmi vysoké. Snažíme se i tak především u mládežnických družstev udržet počet tréninkových hodin i během zimního období. Díky příspěvku na pronájem tělocvičen zvýšíme kvalitu tréninků a budeme moci udržet nízké členské příspěvky, které dělají z národní házené sport finančně dostupný každému.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Klub národní házené Spoje Praha patří k tradičním házenkářským klubům
v ČR. Již od 50. let se házená hraje ve sportovním areálu Balkán v Praze 3.
V našem klubu se snažíme kontinuálně pracovat s mládeží, která je především ze ZŠ z Prahy 3. V oblastních soutěžích reprezentujeme městsku část, během let se nám rovněž daří reprezentovat i na vrcholných akcích mládeže jako je např. mistrovství ČR a pohár ČR v národní házené.

Dosavadní činnost žadatele:

Klub národní házené Spoje Praha byl jedním ze zakladatelů tělovýchovné jednoty Spoje Praha již v 50. letech. Národní házená se na Žižkově hraje téměř 60 let. Před několika lety jsme se osamostatnili a vznikl tak spolek Klub národní házené Spoje Praha. Pravidelně připravujeme mládež na mistrovská utkání. Hrajeme oblastní přebor Středočeského kraje. Naši starší žáci obsadili v minulých letech 1. místo a reprezentovali celou oblast na mistrovství republiky. Starší žákyně jsou rovněž velmi úspěšné, v loňském roce reprezentovaly na Poháru ČR. V klubu se děti snažíme učit sportovním dovednostem, ale také toleranci, soužití v kolektiv, přátelství apod. Během roku probíhají pravidelné tréninky, o víkendech pak mistrovská utkání, během zimy přípravné turnaje a během letních prázdnin pořádáme soustředění pro děti.  

Název projektu:

Trenéři KNH Spoje Praha v roce 2016

Účel programu:

Příspěvek na výchovu a podporu trenérů

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

85 800 Kč

Přidělená dotace:

31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Součástí projektu je úhrada odměn ve výši 150 Kč na DPP za hodinu tréninku pro 6 trenérů mládeže v klubu KNH Spoje Praha. Trenéři se věnují dětem během celého školního roku v průměru 3 hodiny týdně. V létě pak odjíždějí na letní soustředění. Za účast na týdenním soustředění bychom rádi vyplatili odměnu ve výši 2500 Kč na osobu na DPP. Trenéři se dětem věnují také o víkendech v rámci mistrovských utkáních a přípravných turnajů. Tréninky - cca 12 hodin měsíčně, utkání - cca 4 hodiny měsíčně, soustředění - 7 dnů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Klub národní házené Spoje Praha patří k tradičním házenkářským klubům
v ČR. Již od 50. let se házená hraje ve sportovním areálu Balkán v Praze 3.
V našem klubu se snažíme kontinuálně pracovat s mládeží, která je především ze ZŠ z Prahy 3. V oblastních soutěžích reprezentujeme městsku část, během let se nám rovněž daří reprezentovat i na vrcholných akcích mládeže jako je např. mistrovství ČR a pohár ČR v národní házené.  Trenéři jsou mladí lidé, většinou studenti, kteří svou práci dělají dlouhodobě nezištně. Rádi bychom jim uhradili alespoň drobné náklady. Většina trenérů jsou obyvatelé MŠ Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Klub národní házené Spoje Praha byl jedním ze zakladatelů tělovýchovné jednoty Spoje Praha již v 50. letech. Národní házená se na Žižkově hraje téměř 60 let. Před několika lety jsme se osamostatnili a vznikl tak spolek Klub národní házené Spoje Praha. Pravidelně připravujeme mládež na mistrovská utkání. Hrajeme oblastní přebor Středočeského kraje. Naši starší žáci obsadili v minulých letech 1. místo a reprezentovali celou oblast na mistrovství republiky. Starší žákyně jsou rovněž velmi úspěšné, v loňském roce reprezentovaly na Poháru ČR. V klubu se děti snažíme učit sportovním dovednostem, ale také toleranci, soužití v kolektiv, přátelství apod. Během roku probíhají pravidelné tréninky, o víkendech pak mistrovská utkání, během zimy přípravné turnaje a během letních prázdnin pořádáme soustředění pro děti.  

Název projektu:

Sportovní akce KNH Spoje Praha v roce 2016

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

37 800 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V roce 2016 bychom rádi uspořádali dětský den, který jsme pořádali již
v loňských letech, dále pak pořadatelství turnaje tříd ZŠ v miniházené na území MČ Prahy 3.  

1) Dětský den na Spojích (červen 2016). Jedná se o jednodenní akci, která probíhá vždy na začátku června. Pro děti z okolí připravíme zábavné odpoledne na našem hřišti, kde si mohou vyzkoušet házenkářské dovednosti a další soutěže. Pro přípravu potřebujeme zajistit pronájem sportoviště, odměny pro děti, občerstvení a tiskoviny na propagaci dětského dne.

2) Turnaj tříd ZŠ v miniházené - V letošním roce bychom rádi pro 1. stupně ZŠ na Praze 3 uspořádali turnaj v miniházené. Jedná se o schválenou variantu házené pro děti do 10 let. Rádi bychom proto uspořádali turnaj tříd
a následně finále mezi několika školami. Pokud bude tento koncept úspěšný, rádi bychom ho opakovali každý rok.

3) Přípravný turnaj staršího žactva Spoje Open (duben 2016). Jedná se
o víkendový turnaj, na kterém se představí zástupci družstev starších žáků
a starších žákyň z celé republiky. Tradici přípravných turnajů pro mládež jsme zahájili před několika lety, ale kvůli finanční náročnosti jsme je museli ukončit. Naše družstva by v turnaji startovala a reprezentovala by MČ Prahu 3. Na turnaj musíme jako pořadatelé zajistit drobné občerstvení, nákup cen pro vítěze, zajistit pronájem hřiště, odměny rozhodčím, vytvořit tiskoviny
k turnaji. 

4) Přípravný turnaj mužů Memoriál Jiřího Slámy (duben 2016). Jedná se
o jednodenní turnaj mužů jako vzpomínka na dlouholetého trenéra našeho oddílu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Klub národní házené Spoje Praha patří k tradičním házenkářským klubům
v ČR. Již od 50. let se házená hraje ve sportovním areálu Balkán v Praze 3.
V našem klubu se snažíme kontinuálně pracovat s mládeží, která je především ze ZŠ z Prahy 3. V oblastních soutěžích reprezentujeme městsku část, během let se nám rovněž daří reprezentovat i na vrcholných akcích mládeže jako je např. mistrovství ČR a pohár ČR v národní házené.  Lokální akce budou probíhat na hřišti ve sportovním areálu Balkán na Praze 3. Na zahájení a vyhlášení výsledků turnajů zvali zástupce z MČ Prahy 3. Na informačních letáčcích k akcím rovněž uveřejňujeme logo MČ.

Dosavadní činnost žadatele:

Klub národní házené Spoje Praha byl jedním ze zakladatelů tělovýchovné jednoty Spoje Praha již v 50. letech. Národní házená se na Žižkově hraje téměř 60 let. Před několika lety jsme se osamostatnili a vznikl tak spolek Klub národní házené Spoje Praha. Pravidelně připravujeme mládež na mistrovská utkání. Hrajeme oblastní přebor Středočeského kraje. Naši starší žáci obsadili v minulých letech 1. místo a reprezentovali celou oblast na mistrovství republiky. Starší žákyně jsou rovněž velmi úspěšné, v loňském roce reprezentovaly na Poháru ČR. V klubu se děti snažíme učit sportovním dovednostem, ale také toleranci, soužití v kolektiv, přátelství apod. Během roku probíhají pravidelné tréninky, o víkendech pak mistrovská utkání, během zimy přípravné turnaje a během letních prázdnin pořádáme soustředění pro děti.  zpět na seznam