Baletní škola BcA. Jána Nemce

Oblast působnosti

Tanec, balet

Cílová skupina
děti a mládež

Právní postavení

OSVČ

Rok vzniku

1992

43075673

Adresa sídla

Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

603 326 720

sbsnemec@o2active.cz 

Předmět činnosti

  • výuka baletu
  • organizace baletní soutěže „Baletní mládí Praha Žižkov“
  • představení školy
  • účast na baletních soutěžích

Cílová skupina

děti a mládež

www stránky

www.baletniskola.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 2017

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

343 000 Kč

Přidělená dotace:

105 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Kulturní využití volného času dětí a mládeže od 4 do 22 let a výchova nové generace diváků a příznivců klasického baletu Zviditelnění výsledků práce a propagace činnosti školy i regionu, v němž již 24 let působí, tzn. Prahy 3; udržení možnosti uspořádat školní představení i přes zvyšující se finanční náročnost. Přínosem je předpokládané ocenění našich dětí např. v Ašském střevíčku (jedná se o soutěž, v jejíž odborné porotě zasedají renomovaní umělci např. Pavel Šmok, Jiří Pokorný, Zuzana Parmová, Tereza Podařilová, Jaroslav Čejka aj.). Baletní škola vstoupuje rokem 2017 do čtyřiadvacátého roku existence na Praze 3. Po letech tvrdé práce dokazujeme, že i v této lokalitě lze s úspěchem provozovat uměleckou činnost na vysoké úrovni a přilákat zájemce o klasický balet i z jiných pražských obvodů, leckdy notně vzdálených. Podílíme se na výchově dalších generací diváků zaměřených na klasický balet, ale takřka všem dětem zůstane po absolutoriu naší školy kromě pěkného držení těla láska ke krásné hudbě a umění, nejen baletnímu. Naučí se nejen pasivně přijímat, ale i aktivně tvořit, a protože vědí, kolik úsilí je stojí vlastní výkon, ocení i výkony druhých. a ani je nenapadne ničit a bořit (prevence sprejerů, agresivních fanoušků adrenalinových sportů) anebo z nudy zkoušet drogové opojení. Přispíváme svou existencí k prevenci sociálně patologických jevů na Praze 3 a šíříme její dobré jméno i na mezinárodním poli.

Název projektu:

Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

672 000 Kč

Přidělená dotace:

115 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Kulturní využití volného času dětí a mládeže od 4 do 22 let a výchova nové generace diváků a příznivců klasického baletu Zviditelnění výsledků práce a propagace činnosti školy i regionu, v němž již 24 let působí, tzn. Prahy 3; udržení možnosti uspořádat školní představení i přes zvyšující se finanční náročnost. Přínosem je předpokládané ocenění našich dětí např. v Ašském střevíčku (jedná se o soutěž, v jejíž odborné porotě zasedají renomovaní umělci např. Pavel Šmok, Jiří Pokorný, Zuzana Parmová, Tereza Podařilová, Jaroslav Čejka aj.). Baletní škola vstoupuje rokem 2017 do čtyřiadvacátého roku existence na Praze 3. Po letech tvrdé práce dokazujeme, že i v této lokalitě lze s úspěchem provozovat uměleckou činnost na vysoké úrovni a přilákat zájemce o klasický balet i z jiných pražských obvodů, leckdy notně vzdálených. Podílíme se na výchově dalších generací diváků zaměřených na klasický balet, ale takřka všem dětem zůstane po absolutoriu naší školy kromě pěkného držení těla láska ke krásné hudbě a umění, nejen baletnímu. Naučí se nejen pasivně přijímat, ale i aktivně tvořit, a protože vědí, kolik úsilí je stojí vlastní výkon, ocení i výkony druhých. a ani je nenapadne ničit a bořit (prevence sprejerů, agresivních fanoušků adrenalinových sportů) anebo z nudy zkoušet drogové opojení. Přispíváme svou existencí k prevenci sociálně patologických jevů na Praze 3 a šíříme její dobré jméno i na mezinárodním poli.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

283 000 Kč

Přidělená dotace:

150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Kulturní využití volného času dětí a mládeže od 4 do 22 let a výchova nové generace diváků a příznivců klasického baletu Zviditelnění výsledků práce
a propagace činnosti školy i regionu, v němž již 23 let působí, tzn. Prahy 3  
- udržení možnosti uspořádat školní představení i přes zvyšující se finanční náročnost. Přínosem je předpokládané ocenění našich dětí např. v Ašském střevíčku (jedná se o soutěž, v jejíž odborné porotě zasedají renomovaní umělci např. Pavel Šmok, Jiří Pokorný, Zuzana Parmová, Tereza Podařilová, Jaroslav Čejka aj.). Baletní škola vstoupuje rokem 2016 do třiadvacátého roku existence na Praze 3. Po letech tvrdé práce dokazujeme, že i v této lokalitě lze s úspěchem provozovat uměleckou činnost na vysoké úrovni a přilákat zájemce o klasický balet i z jiných pražských obvodů, leckdy notně vzdálených. Podílíme se na výchově dalších generací diváků zaměřených na klasický balet, ale takřka všem dětem zůstane po absolutoriu naší školy kromě pěkného držení těla láska ke krásné hudbě a umění, nejen baletnímu. Naučí se nejen pasivně přijímat, ale i aktivně tvořit, a protože vědí, kolik úsilí je stojí vlastní výkon, ocení i výkony druhých, a ani je nenapadne ničit a bořit (prevence sprejerů, agresivních fanoušků adrenalinových sportů) anebo z nudy zkoušet drogové opojení. Přispíváme svou existencí k prevenci sociálně patologických jevů na Praze 3 a šíříme její dobré jméno i na mezinárodním poli.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Rádi bychom i nadále přispívali k oživení kulturního života na Praze 3 pořádáním koncertů baletní školy, 8. ročníku baletní soutěže „Baletní mládí 2015, Praha – Žižkov“, která proběhne v říjnu 2016 v KC hotelu Olšanka
a vánočních školních představení v KC hotelu Olšanka a Městská knihovna hl. m. Prahy. Rádi bychom nadále pokračovali v šíření dobrého renomé MČ Praha 3, která je naší „domovskou scénou“ a ve výchově nové generace mladých diváků a příznivců baletu z řad dětí a mládeže, kteří budou schopni porozumět, pochopit a přijmout toto nevšední umění.

Dosavadní činnost žadatele:

Duben 2015 - účast na baletních soutěžích (Pardubice, Hradec Králové, Selb-postupová soutěž Dance World Cup 2015); květen 2015 - realizace představení baletní školy v KC hotelu Olšanka; červen 2015 - rozeslání informací a přihlášek pro 8. ročník baletní soutěže "Baletní mládí 2015 - Praha Žižkov"; červenec-srpen 2015 - letní příprava jak na soutěže, tak i na představení (baletní soustředění v Liblicích u Českého Brodu, příměstský baletní tábor v prostorách školy, Táboritská 23, Praha 3); září 2015 - uzávěrka přihlášek na Baletní mládí; říjen 2015 - realizace soutěže Baletní mládí; listopad 2015 - příprava na představení baletní školy; prosinec 2015 - realizace školních představení Louskáček.

 

 zpět na seznam