Galerie Prokopka

Oblast působnosti

Kultura: výtvarné umění

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

OSVČ

Rok vzniku

2011

Adresa sídla

Prokopova 9, Praha 3

Telefon

E-mail

603 357 058

marketa.vlckova@gmail.com

Předmět činnosti

galerie

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

umělecké výstavy

Cílová skupina

široká veřejnost

www stránky

www.galerieprokopka.czzpět na seznam