Feng-yün Song, z.s.

Oblast působnosti

Kultura: hudba, koncerty, výuka

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2007

28558502

Adresa sídla

Mazovská 477/4, 181 00 Praha 8

Telefon

E-mail

734 712 608

info@fengjunsong.cz

Předmět činnosti

Posláním Feng-yün Song, z.s. je vytvářet všestranné podmínky
a aktivity pro provozování dostupnosti vzájemné komunikace
a sbližování kultur především mezi čínskou a českou společností.

Cílová skupina

všichni

WWW

http://www.fengjunsong.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Songfest.cz 2017 - Vítání roku Kohouta

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

511 500 Kč

Přidělená dotace:

120 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Komorní hudební festival Songfest.cz - Napříč žánry, ukazuje kulturní rozmanitost české společnosti. Je určen široké veřejnosti a odborné obci. Cílem je vytvořit stylový prostor pro setkání východní a západní kultury
a umění, podpořit vzájemné inspirace a porozumění hudebním tradicím, přispět k tolerantnímu soužití všech národností naší multikulturní společnosti a nezanedbatelně zpestřit kulturní dění v Praze a dalších městech České republiky. Tradice multikulturního hudebního festivalu Songfest.cz začala v roce 2002 a koná se každoročně dodnes. Songfest.cz 2017 navazuje na úspěšné předchozí ročníky a plánuje v roce 2017 realizaci „Vítání roku Kohouta“ pro deset českých a moravských měst: Příbor, Olomouc, Brno, Znojmo, Písek, Český Krumlov, Hradec Králové, Plzeň, Jablonec nad Nisou, Praha.

 


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Songfest.cz 2016 - Vítání roku opice

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

479 200 Kč

Přidělená dotace:

141 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Songfest.cz je hudební slavnost, pořádaná od roku 2002, k příchodu Nového čínského lunosolárního roku, běží kontinuálně již čtrnáct let. Poslední ročníky se rozšířily do deseti měst republiky.  

Cílem je vytvořit stylový prostor pro setkání východní a západní kultury
a umění, podpořit vzájemné poznání a porozumění hudebním tradicím, přispět k tolerantnímu soužití všech národností naší multikulturní společnosti.  Tvůrkyní a hlavní protagonistkou je čínská zpěvačka Feng-yűn Song - Vojtová, hlasová pedagožka žijící v Praze. Organizátorem festivalu Songfest.cz je spolek Feng-yűn Song z.s., založený v roce 2007. Koncepčně se zaměřuje na podporu harmonického soužití a mezilidského porozumění západních a východních kultur a národů. Dlouhodobými cíli je podpora dialogu minoritních skupin cizinců a majoritní společnosti, v Praze i celé České republice. Festival Songfest.cz usiluje o prezentaci „multikulturnosti“ v oblasti hudby a umění. Zaměřuje se na autenticitu uměleckého projevu původní východní a západní kultury, a na jejich vzájemné obohacování. Velkou pozornost věnuje Songfest.cz společenským skupinám, které jsou symbolem minulosti
a budoucnosti naší civilizace, tj. seniorům a dětem.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt Songfest.cz probíhá v hlavním městě České republiky v městské části Praha 3 již 8 let. Praha 3 nabízí milovníkům umění mnoho příležitostí
k nevšedním zážitkům, je místem, ve kterém kultura aktivně žije a je podporován její rozvoj. Songfest.cz 2016 – Vítání roku opice přispěje
k oživení kulturního dění a zpestří kulturní program tou nejlepší kvalitou
z Číny a dalších východoasijských zemí. Songfest.cz má vybudovanou diváckou základnu, která se stále rozšiřuje – dle ohlasů nejen během odpoledního doprovodného programu, ale i dle atmosféry v sále během slavnostního večerního koncertu. Projekt se vloni stejně jako předchozí roky uskutečnil v Paláci Akropolis, ve velkém sále o kapacitě 240 osob na sezení a byl vyprodán týden před festivalem.

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek Feng-yün Song z.s. byl založen za účelem pořádání aktivit, které svou náplní vedou ke zlepšení vzájemné komunikace a sbližování kultur především mezi čínskou a českou společností. Festival Songfest.cz se řadí mezi nejvýznamnější aktivity spolku posilující rozvojový potenciál především ve společenských a kulturních vztazích.zpět na seznam