EKODOMOV, z.s.

Oblast působnosti

Enviromentální výchova, kroužek

Cílová skupina

děti 1. st. ZŠ

Právní forma spolek
26664488
Sídlo V Podbabě 2602/29, Dejvice, 160 00 Praha

Telefon

E-mail

733 511 005

ekovychova@ekodomov.cz

WWW www.ekodomov.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Malý průzkumník přírody

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

72 600 Kč

Přidělená dotace:

33 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu: Kroužek Malý průzkumník přírody je přírodovědný badatelský kroužek pro děti 1. stupně ZŠ. Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života. Na Praze 3 se nám v letošním školník roce 2016/2017 podařilo otevřít pilotní skupinu 8 dětí na ZŠ Jiřího z Poděbrad. Cílem projektu je rozšířit na P3 na více skupina, případně škol. V následujícím roce chceme založit minimálně jednu další skupinu dětí a doplit dětem díky grantu pomůcky k realizaci kroužku. Přínos projektu je, že dětem umožňujeme pohyb venku v rámci kroužku. Chceme tak rozšířit nabídky kroužků na P3, kdy naprostá většina těchto kroužků probíhá uvnitř budovy školy. Poznávání přírodních procesů je zprostředkováváno skrz ploché obrazovky počítačů a jejich vyhledání na google, wikipedii, či youtube. Jako reakci na tuto situaci jsme vyvinuli kroužek „Malý průzkumník přírody“ (dále MPP). Jeho prostřednictvím řešíme výše popsanou situaci. MPP na školy zavádí kroužek, který vyvádí děti ze školních budov a opírá se o pozorování přímo v přírodě. Moderní technologie, GPS, fotoaparáty, mikroskopy získávají novou funkci, kterou je především za V dalším školním roce bychom také rádi navázali dalším rokem a otevřeli i druhý ročním kroužku “MPP2”. V rámci tohoto grantu bychom rádi zkvalitnili a obohatili hodiny kroužku o pomůcky a udrželi si, nebo i rozšířili zájem dětí a rodičů o náš kroužek.

 zpět na seznam