Dům dětí a mládeže Praha 2

Oblast působnosti

Volný čas: kroužky, akce, tábory

Cílová skupina

děti, mládež

Právní postavení

příspěvková organizace

Rok vzniku

1974

452 45 924

Adresa sídla

Slezská 920/21, 120 00 Praha 2

Pobočky sídla

Lublaňská 18, Praha 2 (Stanice přírodovědců Vinohrady)

Vratislavova 15, Praha 2 (Stanice techniků Vyšehrad)

Telefon

E-mail

222 251 576

info@ddm-ph2.cz

Předmět činnosti

středisko volného času, které poskytuje zájmové vzdělávání ve volném čase dětem, mládeži i dospělým zájemcům z celé Prahy a okolí.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

- zájmové kroužky a kurzy (včetně kurzů akreditovaných MŠMT)

- pravidelné i příležitostné akce

- otevřené kluby a dílny

- prázdninové a pobytové akce i jednodenní výlety

- soutěže a přehlídky

- Centrum pro předškolní děti Stonožka

- Mateřské centrum Macíček

Cílová skupina

děti, mládež, veřejnost

www stránky

http://www.ddm-ph2.czzpět na seznam