Nekonvenční žižkovský podzim Doc. Mgr. Jiří Hošek

Oblast působnosti

Kultura: hudba, koncertní činnost

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

OSVČ

Rok vzniku

1997

6687221

Adresa sídla

Sudoměřská 29, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 716 212

hosekjj@seznam.cz

Předmět činnosti

organizace hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim

Cílová skupina

Občané MČ Prahy 3 všech věkových skupin,

zejména studenti a důchodci

www stránky

www.zizkov.cz/festival


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 21. ročník v roce 2017, realizace propagačních tiskovin

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dvacátý první jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu - 16 festivalových koncertů se již tradičně uskuteční v klasických i nestandardních pozoruhodných významných prostorách Prahy 3 a je zaměřen především na posluchač - občany MČ Prahy 3. festival oživuje kulturní minulost i současnost Prahy 3 v kulturních souvislostech nejen
k hlavnímu městu, ale k celému světu a spojuje nejrůznější atributy života současné společnosti: umělecké obory (hudba, architektura, historie at)
s důrazem na vážnou hudbu, duchovní i materiální oblasti života, všechny věkové skupiny , společenská a občanská sdružení, školy atd. Festival připomíná kulturní a společenská výročí roku 2017, představuje umělce
a osobnosti žijící a působící v Praze 3 - čestné občany, koncerty k státním svátkům ČR, orchestrální koncerty, sborové a komorní koncerty, tradiční koncert laureátů celostátní písňové soutěže Bohuslava Martinů v Hudební škole HMP a další témata. Dramaturgie uvádí též cíleně díla českých skladatelů včetně soudobé tvorby. Dvacátý ročník festivalu představuje veřejnosti další, nově vzniklé, či pozapomenuté koncertní sály a podobné prostory MČ Prahy 3. Symbolická výše cen vstupenek díky podpoře MČ Praha 3 zpřístupňuje koncerty špičkových umělců v místě bydliště a za symbolické vstupné.


Dotované projekty v r. 2016: 

Název projektu:

MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 20. ročník v roce 2016 realizace propagačních tiskovin

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

250 000 Kč

Přidělená dotace:

  65 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dvacátý jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu - 16 festivalových koncertů se již tradičně uskuteční v klasických i nestandardních pozoruhodných významných prostorách Prahy 3 a je zaměřen především na posluchače - občany MČ Prahy 3. Festival oživuje kulturní minulost i současnost Prahy 3 v kulturních souvislostech nejen k hlavnímu městu, ale k celému světu a spojuje nejrůznější atributy života současné společnosti: umělecké obory (hudba, architektura, historie atd.) s důrazem na vážnou hudbu, duchovní i materiální oblasti života, všechny věkové skupiny, společenská a občanská sdružení, školy atd. Festival připomíná kulturní a společenská výročí roku 2016, představuje umělce a osobnosti žijící a působící v Praze 3 - čestné občany, koncerty k státním svátkům ČR, orchestrální koncerty, sborové a komorní koncerty, tradiční koncert laureátů celostátní písňové soutěže Bohuslava Martinů v Hudební škole HMP a další témata. Dramaturgie uvádí též cíleně díla českých skladatelů včetně soudobé tvorby. Dvacátý ročník festivalu představuje veřejnosti další, nově vzniklé, či pozapomenuté koncertní sály a podobné prostory MČ Prahy 3. Symbolická výše cen vstupenek díky podpoře MČ Praha 3 zpřístupňuje koncerty špičkových umělců v místě bydliště a za symbolické vstupné.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Vzrůstající mimořádný společenský ohlas minulých 19. ročníků prokázal, že festivalový projekt oslovil občany a stal se vyhledávanou kulturní akcí. Všechny koncerty 19. ročníku v roce 2015 byl vyprodány. Jedná se o svébytný regionální festivalový cyklus s artificiální dramaturgií. Festival úzce propojuje hudbu s historií, architekturou, ale i současným životem. Přispívá tak k přibližování různých společenských i sociálních skupin a kultur. Současně s estetickým vjemem dochází k uvědomění národní identity, zejména pak poukazuje na vztah občanů MČ Prahy k historii a současnosti jejich městské části. Součástí potřebné důstojné propagace festivalového projektu odpovídající snaze o co možná nejvyšší dramaturgickou kvalitu je programová brožura, plakáty, letáky, které představují a reprezentují Městskou část Praha 3. Jsou zde uvedeny popisy jednotlivých míst Žižkova, kde se koncerty konají. Tyto tiskoviny rovněž aktuálně v souvislosti s koncerty informují občany o kulturním dědictví Prahy 3. Vzhledem ke vzrůstajícím cenám, ale současně i díky tomu, že tiskárny i grafické studio jsou ochotny realizovat požadované práce za přátelské minimální ceny a část nákladů poskytují s výraznou slevou, je možno pořídit předmětné tiskoviny za minimální cenu, která by při obvyklých cenových relacích byla mnohonásobně vyšší. Celkový náklad např. programové brožury je cílen na 3-4 tisíce návštěvníků festivalu.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Přehled činnosti žadatele v letech 2013 - 2015 doc. Mgr. JIŘÍ HOŠEK:

Koncertní a pedagogická činnost - obor violoncello (pedagog, docent Hudební fakulty AMU v Praze (1994-2014), sólové koncerty v ČR a v zahraničí, sólové nahrávky rekonstrukce violoncellových koncertů pro ČRo, vydání violoncellových koncertů č. 2 a č. 3 ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií na CD - vydavatelství Radioservis 2010). Zahájení řízení ke jmenování doc. Jiřího Hoška profesorem na základě návrhu rektora AMU 2011.

Činnost doc. Jiřího Hoška v r. 2013:

a) Komplení realizace CD Mikuláš Kraft, virtuózní skladby pro violoncello a orchestr (zpracování spartace notových materiálů, nastudování partu sólového violoncella, nahrávka s Plzeňskou filharmonií s dirigentem Hynkem Farkačem, produkce výsledného CD pro vydavatelství Radioservis.

b) Realizace 17. Mezinárodní hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim 2013 Kompletní realizace16 koncertů na 16 místech Prahy 3.

c) Kompletní zajištění dramaturgie a realizace šestého ročníku cyklu koncertů Kruhu přátel hudby v Rokycanech ve spolupráci s Městem Rokycany Kompletní dramaturgie a zabezpečení 9 koncertů (1 x měsíčně, září 2013 až květen 2014) v koncertní sezóně 2012 - 2013 na 9 místech Rokycan.

d) Výstava k jubileu virtuóze a skladatele Davida Poppera (1843-1913) / září – říjen 2013 - Jubilejní synagoga, Praha 1/

e) Slavnostní koncert k jubileu virtuóze a skladatele Davida Poppera
v Rudolfinu.

f) Realizace Mezinárodního hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim (18. a 19. ročník v r. 2014 a 2015).zpět na seznam