Divadlo v parku, o.p.s.

Oblast působnosti
Kulturní a sportovní akce pro děti
Cílová skupina
děti, rodiny s dětmi

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2013

02310091

Adresa sídla

Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2

Telefon

E-mail

602 374 291

divadlovparku@seznam.cz

Předmět činnosti

Naším cílem je nejen organizování kulturních a sportovních akcí, ale také podpora společenské odpovědnosti. Proto na našich akcích můžete vidět další subjekty z neziskového sektoru, kterým zdarma poskytujeme prezentační prostor.

Divadlo v parku se snaží pořádat smysluplné open air akce pro rodiny s dětmi, které však kromě zábavy nabízí návštěvníkům i možnost aktivně se podílet na posilování společenské odpovědnosti, která je pro nás velmi důležitá.

Cílová skupina

děti, rodiny s dětmi

WWW

http://divadlovparku.cz


Dotavané projekty v r. 2017:

Název projektu:

Myšpulínova laboratoř

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

120 000 Kč

Přidělená dotace:

  20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

„Myšpulínova laboratoř“ je interaktivní projekt, který jsme poprvé uskutečnili v roce 2011 a v roce 2016 jsme ho za podpory MČ Praha 3 realizovali i pro místní ZŠ. Projekt se těšil velmi pozitivní odezvě jak z řad žáků, tak i učitelů. Návštěvnost převýšila plánovanou kapacitu, oproti původnímu rozpisu jsme přidávali hodinu programu navíc . Ze stran učitelů zazněly dotazy na další akci, a proto se znovu obrácíme na MČ s žádostí o poskytnutí dotace na tento projekt, který bychom rádi prodloužili z 2 na 5 pracovních dní, abychom tento program dopřáli více školám.

Rekapitulace projektu:

1) Projekt Myšpulínova laboratoř je interaktivní "show" z oblasti chemie a fyziky a je vytvořený podle postavy ze slavného časopisu Čtyřlístek

2) Cílová skupina jsou žáci z 1. až 5. třídy ZŠ z MČ Praha 3

3) Dětem jsou atraktivní a zábavnou formou ukazovány různé pokusy a jevy, které si pak samy vyzkouší

4) Zajištěno 6 "soutěžních" chemických stanovišť

5) Za účast dostane každé dítě „Certifikát Myšpulínovy laboratoře“

6) Přítomen je i maskot Myšpulína, se kterým se děti fotí

Přínos projektu:

1) kulturní: - "oživení" oblíbené postavy z českého komiksu s 40 letou tradicí - kulturní osvěžení pro děti v průběhu školního roku

2) edukační: - program jako seznámení žáků s předměty, které je čekají v rámci školní docházky - popularizace chemie a fyziky, ukázat dětem jak jsou tyto vědy zábavné a užitečné

Organizace: 1) Termín - na konci měsíce červen - po uzavření klasifikace - Laboratoř otevřena 5 dní, 8:00 - 13:00 2) Kapacita akce: 2 třídy / hodinu. Předokládaná účast za 5 dní: 50 tříd = cca 1500 žáků 4) Výběr tříd: osloveny budou všechny ZŠ z MČ Praha 3 - třídy se budou objednávat emailem na konkrétní čas 5) Cena pro školy: cena stanovena na symbolických 40,- / žáka


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Myšpulínova laboratoř

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

50 000 Kč

Přidělená dotace:

32 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

„Myšpulínova laboratoř“ je dvoudenní projekt vytvořený podle postavy slavného hrdiny z časopisu Čtyřlístek. Laboratoř je interaktivní "show"
z oblasti chemie a fyziky.  Cílová skupina jsou žáci z 1. a 2. tříd ZŠ z MČ Praha 3. Dětem budou ukázány různé pokusy a jevy, samy si pak vyzkouší různé chemické a fyzikální pokusy. Za účast dostane každé dítě „Certifikát Myšpulínovy laboratoře“.  Přítomen bude i maskot Myšpulína, který bude na děti "dohlížet". 

Přínos projektu:

1) kulturní: "oživení" oblíbené postavy z českého komiksu s 45 letou tradicí -  kulturní osvěžení pro děti v průběhu školního roku 

2) edukační:

- program jako seznámení nejmladších žáků s předměty, které je čekají
v rámci školní docházky

- popularizace chemie a fyziky, ukázat dětem jak jsou tyto vědy zábavné
a užitečné.

Organizace:

Termín - na konci měsíce červen - po uzavření klasifikace - Laboratoř otevřena 2 dny, 9:00 - 13:00

Kapacita akce:  2 třídy / hodinu

Předpokládaná účast za 2 dny: 16 tříd = cca 500 žáků 

Výběr tříd: osloveny budou všechny ZŠ z MČ Praha 3; třídy se budou objednávat emailem na konkrétní čas

Cena pro školy: cena stanovena na symbolických 50,- / žáka

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Místo konání projektu: vybraná škola z MČ Praha 3.

Prezentace MČ Praha 3: prezentace loga na certifikátech "Myšpulínovy laboratoře", které děti dostanou.

Dosavadní činnost žadatele:

- organizování kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost

- podpora společenské odpovědnosti.

Na našich akcích zdarma poskytujeme prezentační prostor pro další subjekty z neziskového sektoru, které se tak dostávají do povědomí občanů. Takto jsme podpořili např. Adrenalin bez Bariér, Nadační fond Světluška, FN Motol, Novida, o.p.s., Křižovatka o.s. a další.

Referenční stránky www.divadlovparku.cz.

 

 

Název projektu:

Velký koloběžkový závod

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

58 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

"Velký koloběžkový závod" je celodenní akce pro děti od věku 2 až 99 let.  Jedná se o celodenní závodění v různých věkových kategoriích. Malé děti závodí na odrážedlech, větší pak na koloběžkách. Závod se bude konat
v parku Vrch Vítkov, resp. na cestě k památníku. Trasy budou přizpůsobeny dané věkové kategorii. V každé kategorii bude tzv. předjezdec kvůli bezpečnosti dětí.  Každý závodník dostane diplom za účast a dárkovou tašku. Vítězové v každé kategorii budou navíc dekorováni medailemi.  Na přilehlém prostranství bude celý den navíc probíhat doprovodný program se sportovním zaměřením - sportovní dovednostní stezka o diplom a odměnu.  Přínosem tohoto projektu je snaha o aktivní trávení volného času dětí a mládeže. Snahou je inspirovat rodiny s dětmi, jak trávit aktivně volný čas
a odpoutat děti od počítačů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

- založení tradice v prostoru památného místa MČ Prahy 3

- oživení veřejného prostoru u památníku

- poskytnutí občanům Prahy 3 možnost, jak trávit aktivně volný čas jako celá rodina  

Prezentace MČ Praha 3 - prezentace loga na tištěných materiálech v celkovém nákladu 5.000 ks - distribuce Praha 3 - záštita MČ Praha 3 - prezentace na místě - vlastní stánek s propagačními předměty, stojky, roll-up, bannery - zahájení zástupcem radnice

Dosavadní činnost žadatele:

- organizování kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost

- podpora společenské odpovědnosti.

Na našich akcích zdarma poskytujeme prezentační prostor pro další subjekty z neziskového sektoru, které se tak dostávají do povědomí občanů. Takto jsme podpořili např. Adrenalin bez Bariér, Nadační fond Světluška, FN Motol, Novida, o.p.s., Křižovatka o.s. a další.

Referenční stránky www.divadlovparku.cz.zpět na seznam