Cimeries s.r.o.

Oblast působnosti
Kultura: hudební festival
Cílová skupina

všichni

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

2014

03314723

Adresa sídla

Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2   

Telefon

E-mail

774 494 108
pizzagoodkarma@gmail.com

Předmět činnosti

  • pořádání živých jazzových a klasických koncertů - sólových až kvintetů
  • účinkující umělci převážně čeští, ale i zahraniční, a to špička ve svém oboru
  • dramaturg koncertů - pan Otto Hejnic, porotce akce "Mladí ladí jazz"

Cílová skupina

všichni návštěvníci Havlíčkova nám.

www stránky

www.pizzadobrakarma.cz

Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Hudební festival „Jazz a klasika na terasách Havlíčkova náměstí“

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

300 000 Kč

Přidělená dotace:

   87 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem festivalu je přinést lidem na Havlíčkově náměstí živou jazzovou
a klasickou hudbu pod širým nebem. Jedná se o na Žižkově jedinečný projekt, který mnozí využívají pravidelně ke kulturnímu obohacení denního života. Slouží jak hostům pizzerie restaurantu Dobrá karma, tak občanům i turistům na Havlíčkovo náměstí. Program festivalu je složen z živých jazzových a klasických koncertů - sólových až kvintetů. Za příznivého počasí takřka denně vystoupí ve dvou hodinových intervalech s pauzou umělci převážně čeští, ale i zahraniční, a to špička ve svém oboru. Dramaturgem festivalu je pan Otto Hejnic, porotce akce "Mladí ladí jazz", hudebník hrající v několika uskupeních. K dramaturgii využívá své pracovní vazby na umělce. Tím je zaručena i nejlepší možná cena za vystoupení, bez prostředníka ve formě agentury. Na festivalu v roce 2015 hráli Ondřej Krajňak ze Slovenska, Ondřej Štveráček a Tomáš Baroš, Baratha Rajnošek, Josef Kantor, Juso Baroš, Petr Kroutil, Lee A. Davidson a mnoho dalších hvězd současného jazzu v Praze. Na rok 2016 máme přislíbenou účast Karla Růžičky působícího v New Yorku. Cílem je oživení nově zrekonstruovaného náměstí, zkulturnění místa a vytvoření oázy klidné a pohodové hudby na Žižkově a to v kvalitě srovnatelné s nejlepšími kluby v Praze. Festival vychází ze zkušenosti provozovatele pizzerie restaurantu Dobrá karma z předchozího roku, kdy právě takový festival provozoval k velké oblibě místních občanů i turistů.
V roce 2016 zapojíme do festivalu tělesa hrající vážnou hudbu. Na festivalu hrají pouze profesionálové.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Festival přináší do oblasti Havlíčkova náměstí hudebního ducha, vytváří neopakovatelné zážitky se skvělou atmosférou. Stal se velmi oblíbeným
u místních občanů, z nichž mnozí se naučili chodit na hudbu pravidelně. Za zvuků saxofonu či trubky linoucími se uličkami okolo Havlíčkova náměstí přicházejí i hosté okolních hotelů a hostelů, aby si zpříjemnili podvečer v jinak kulturně ne příliš bohaté čtvrti, která je ovšem blízko centru města a zajímavá cenou. Turisté často označují Havlíčkovo náměstí s podvečerní živou hudbou za nejpříjemnější místo z celého jejich výletu v Praze. Místní zase oceňují hudební rozmanitost a ptají se, kdo bude hrát v následujících dnech. Hudební produkce je časově orientována na podvečer, aby ani místním nepůsobila nepříjemnosti a hudba se s přibývajícím večerem přizpůsobuje i akusticky do ticha večera. Za svitu svíček, pod stromy parku Havlíčkova náměstí tak lidé dennodenně zažívají kulturní zážitky, které by v centru města byly finančně mnohem náročnější. Mnoho lidí také poslouchá sedíc na lavičkách parku Havlíčkova náměstí. Zrekonstruovaný park tak plní svůj účel. Stává se komunitním místem s kulturním nábojem, místem pro setkávání lidí a místem zážitku kultury vysoké úrovně.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Hostinská činnost. Žadatel provozuje od února 2015 pizzerii restaruant Dobrá karma, která zajišťuje okolí Havlíčkova náměstí dobrou gastronomii za slušné ceny. V jarních, letních a podzimních měsících provozuje restaurační předzahrádku, která je jedinečná díky postavení takřka v parku Havlíčkova náměstí. V měsících červen – září 2015 žadatel úspěšně provozoval festival jazzové hudby na terasách Dobré karmy Havlíčkova náměstí. A to pod vlastním nákladem. Vzhledem k tomu, že žadatel provozuje kulturní zařízení na vysoké profesionální úrovni, a to na veřejném prostranství a hudebních produkcí se zpravidla účastní veřejnost na náměstí, dovoluje si uctivě požádat o zařazení do dotačního programu městské části Prahy 3.

 

 

 zpět na seznam