Český tenis s.r.o. TK Orel Praha

Oblast působnosti

Sport: tenis

Cílová skupina

všichni

 

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

2006

27610829

Adresa areálu

Na Balkáně 812/21, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

737 303 003
info@ceskytenis.eu

Předmět činnosti

tenis

Cílová skupina

od předškoláků po seniory

www stránky

www.ceskytenis.eu


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Příspěvek na nájmy sportovních zařízení pro tenisový klub Orel jednota Praha-Balkán

Účel programu:

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

350 000 Kč

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Vzhledem k tomu, že náš tenisový klub má na 200 členů z toho 120 dětí
a nevlastníme sportovní zařízeni, jsme nuceni si sportoviště pronajímat. Ročně si najímáme tenisové kurty, posilovnu a víceúčelovou halu pro naše děti. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Tenisový klub Orel jednota Praha-Balkán působí a reprezentuje Prahu 3, prezentuje logo Prahy 3 během všech závodních utkáních i na webových stránkách a v tiskovinách vydávaných k akcím.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Provozuje tenisový klub Orel jednota Praha-Balkán, který má přes 200 členů.

 

 

Název projektu:

příspěvek na provoz tenisového klubu

Účel programu:

Příspěvky na provoz

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

1 320 000 Kč

Přidělená dotace:

   300 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Vzhledem k tomu, že provoz tenisového areálu je po stránce provozu nákladný, žádáme o podporu na placení elektřiny, vody, plynu.  Přínosem je, abychom byli schopni provoz zvládnout po finanční stránce a mohlo zde trénovat na 150 dětí, ale i dospělí, veteráni a rekreanti. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Prezentace loga Prahy 3 v tenisovém areálu a možnost sportovního vyžití pro děti i dospělé z Prahy 3, denně navštíví náš areál kolem 200 lidí a ročně
v areálu pořádáme na 30 akcí.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek, který provozuje tenisový klub a pořádá ročně desítky sportovních akcí.zpět na seznam