Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 3 – Žižkov II.

Oblast působnosti

Sport: sportovní rybolov

Cílová skupina
děti a mládež

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1902

45250227

Adresa sídla

Husinecká 948/14, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

607 473 484

zizkov2@loska.cz

Předmět činnosti

Volnočasové aktivity - sportovní rybolov, využití volného času dospělých, dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj vztahu k přírodě a k životnímu prostředí.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Organizace má ve svém středu závodní družstvo mládežníků v Lovu Ryb Udicí, které v roce 2013 dokázalo na MS ve Francouzském Rieux obsadit 3. místo ze 14 zemí světa.

Každý rok pořádáme dětské rybářské závody pro malé rybáře z řad našich členů, tak i ne rybářů ze základních škol na Praze 3 a okolí.

Cílová skupina

Děti, mládež a široká veřejnost

WWW

www.rybar.xf.cz


 Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Dětské rybářské závody

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Dotační program

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

67 000 Kč

Přidělená dotace:

31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je rozvoj rybářského sportu a využití volného času dětí a mládeže pořádáním rybářských závodů.

Obsah: v průběhu závodu se děti snaží o ulovení co největšího počtu ryb. Závod je rozdělená do dvou kol, mezi kterými je podáváno občerstvení. Na konci závodu je slavností vyhlášení výsledků a odměnění všech závodníků. Cíl : využití volného času dětí a rozvoj rybářského sportu a vztahu k přírodě


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Mistrovství světa v LRU na plavanou a Mezinárodní Mistrovství ČR

Účel programu:

Podpora významných sportovních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

726 000 Kč

Přidělená dotace:

  82 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem a obsahem je technická, materiální a finanční podpora členů naší MO Žižkov II, kteří se jakožto členové reprezentačního týmu ČR budou účastnit Mistrovství světa mládeže v lovu ryb udicí na plavanou, pořádané
v Portugalsku a Mezinárodního Mistrovství České republiky mládeže v lovu ryb udicí na plavanou. 

Cílem projektu je podpořit mladé rybáře a mediálně prezentovat městskou část Prahy 3 a její podporu na využití volného času mládeže. MS se účastní závodníci z 20 zemí světa  (cca 1500 lidí ) a na MeMi ČR, kterého se účastní necelá stovka závodníků z celé ČR, Slovenska, Polska.   

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Mistrovství světa reprezentuje pouze 5 závodníků v celé ČR a od roku 2009 nechyběli členové naší MO Žižkov II ani jednou! MeMi ČR se účastníme pravidelně od roku 2005, kde naši členové obsazují ve všech kategoriích přední příčky, 5x mistr republiky, 8x vicemistr, 3x bronz.

 

Dosavadní činnost žadatele:

S propagací jsme začali v roce 2013 na MS ve Francii, umístěním loga městské části Prahy 3 na naše oficiální dresy.  Naše družstvo zde obsadilo fantastické 3. místo, od této doby je logo městské části Prahy 3 součástí všech našich triček jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 2015. Pořádání MeMi ČR juniorů.

 

Název projektu:

Mlaďoši - družstvo II. ligy v LRU na plavanou

Účel programu:

Příspěvek na výjezdy, soustředění a závody (zápasy)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

293 000 Kč

Přidělená dotace:

  51 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: příprava a podpora našeho mládežnického družstva, které reprezentuje naší organizaci a Prahu 3 na závodech II ligy.

Obsah: účast na soustředěních, trénincích a závodech II. ligy.

Cíl projektu a přínos je využití volného času mládeže, zdokonalení lovných technik a postup do I. ligy.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Členové družstva jsou členové naší MO Žižkov II.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Závody jsou pořádané dle termínového kalendáře, který vydává rada ČRS vždy v únoru. Naše mládežnické družstvo se závodů II. ligy účastní od roku 2012 a podařilo se nám 2x obsadit 2. místo v konečném žebříčku závodů z 12 družstev, v jednotlivcích máme první, druhá i třetí místa, stejně jako umístění v jednotlivých závodech.

 zpět na seznam