Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko

Oblast působnosti

Volnočasové aktivity pro děti, kroužky, akce

Cílová skupina
děti, mládež, rodiče

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2007

22675299

Adresa sídla

náměstí J.z Poděbrad 7,8 / 1685, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

608 765 496 , 222 725 404 l.127,105

duhoveklubicko@seznam.cz

Předmět činnosti

Zájmová činnost a vzdělávání

Kroužky pro děti, aktivity pro matky s dětmi, prázdninové akce
a výlety, turistický kroužek, výtvarné dílny pro děti i dospělé, lyžařské výlety.

Cílová skupina

Děti a dospělí z Prahy 3

WWW

www.skola-jirak.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Dostaňme děti z ulic VIII.

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

272 300 Kč

Přidělená dotace:

  34 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem je nabídnout a zajistit dětem a mládeži z Prahy 3 širokou nabídku zájmových aktivit a tím je i lépe naučit využívat jejich volný čas. Dále pak zabránit negativním vlivům jako např. obezita, vandalismus, alkoholismus
a drogové závislosti. CVVČ slouží ke zdravému využití volného času pro žáky školy, neorganizovanou mládež z okolí a širokou veřejnost. Nabídku přizpůsobuje se potřebám svých zájemců. Neziskové sdružení blízce spolupracuje se Základní školou nám. J. z Poděbrad a vytváří prostředí pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže z okolí a Prahy 3. Připravuje zájmové a vzdělávací kroužky pro děti, výlety a tematické zájezdy a další aktivity pro děti a dospělé, maminky s dětmi i pro celé rodiny. Dříve jsme pořádali kurzy i pro dospělé, ale byl o ně malý zájem ( např. cvičení pilátes s hlídáním dětí nebo výuka angličtiny).

Název projektu:

Prázdniny s Duhovým klubíčkem II.

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

67 740 Kč

Přidělená dotace:

  17 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

CVVČ Duhové klubíčko pravidelně připravuje program v době prázdnin
a jiných volní dní škol ( ředitelská volna ). Pomáháme rodičům z Prahy 3 zajistit program pro jejich děti v pracovní době. Často naše služby využívají rodiče, jejichž děti se nechtějí nebo nemohou vzdálit z domova. Obsahem jsou jednodenní výlety po Praze nebo do okolí Prahy se vzdělávacím nebo sportovním zážitkem, spojené s cestováním vlakem a turistikou.
K oblíbeným dětským aktivitám patří výlet do Mirákula v Milovicích nebo jen koupání ve venkovním bazénu na Pražačce. Nově plánujeme navštívit hvězdárnu v Rokycanech s nocováním, blanické rytíře v Louňovicích pod Blaníkem a zábavný Duhový park v Třebovli.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Dostaňme děti z ulic VII.

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

242 850 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem je nabídnout a zajistit dětem a mládeži z Prahy 3 širokou nabídku zájmových aktivit a tím je i lépe naučit využívat jejich volný čas. Dále pak zabránit negativním vlivům jako např. obezita, vandalismus, alkoholismus
a drogové závislosti. CVVČ slouží ke zdravému využití volného času pro žáky školy, neorganizovanou mládež z okolí a širokou veřejnost. Přizpůsobuje se potřebám a zájmům svých členů. Neziskové sdružení blízce spolupracuje se Základní školou nám. J. z Poděbrad a vytváří prostředí pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Připravuje zájmové a vzdělávací kroužky pro děti i dospělé, výlety a tematické zájezdy a další aktivity pro děti, maminky s dětmi i pro celé rodiny. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Duhové klubíčko připravuje aktivity pro děti a občany z Prahy 3. Termín projektu je dlouhodobý. Aktivity si našly své stálé zájemce především
z okolí Základní školy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Díky dotacím z MČ Praha 3 se nám daří po několik let držet ceny kroužků na stále nízké hranici nebo poskytovat slevy rodičům dětí s nízkými příjmy. Ceny sportovních kroužků se pohybují ( 1hod./týdně) 600 - 900 Kč/pol., vzdělávacích  600 - 1200Kč/pol., výtvarných 600 - 1000Kč/pol. Nábor do pravidelných kroužků probíhá vždy v září, proto je možné, že se počet účastníků může během roku změnit. Rozpočet na příští rok je vypočítán podle současného stavu kroužků (nábor 9/2015). V současné době je do kroužků a kurzů přihlášeno 168 dětía dospělých. Logo MČ Praha 3 uvádíme na měsíčně vydávaných letáčkách,na nástěnce ve vstupním vestibulu školy a na webových stránkách.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Dostaňme děti z ulic I. - VI. Dříve jsme žádali v jedné dotaci na všechny činnosti -  pravidelné činnosti, jednorázové akce pro děti i prázdninové akce. Pro příští rok jsme podali žádost o dotaci na MŠMT na sportovní aktivity.

 

Název projektu:

Prázdniny s Duhovým klubíčkem

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

57 440 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

CVVČ Duhové klubíčko pořádá program pro děti v době prázdnin - letních, podzimních, vánočních i velikonočních. Pomáháme tak rodičům z Prahy 3 zajistit jejich děti v pracovní době, když už nemají dovolenou. Často naše služby využívají rodiče, jejichž děti nechtějí opustit rodinu na noc a odjet
z jejich dosahu na delší dobu. Obsahem jsou celodenní výlety vždy se vzdělávacím či sportovním zážitkem. Pořádáme výlety do okolí Prahy
na zámky a hrady, spojené s cestováním vlakem a turistikou. Např. výlet
do Benešova a Konopiště, na Okoř nebo na zříceninu hradu Zbořený Kostelec s hledáním pokladu. V Praze navštěvujeme historické centrum, muzea, výstavy a v horkých letních dnech bazén na Pražačce.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Duhové klubíčko připravuje aktivity pro děti a občany z Prahy 3. Termín projektu je dlouhodobý. Aktivity si našly své stálé zájemce především
z okolí Základní školy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Při těchto výletech využíváme dotací z Prahy 3 na vstupné a jízdné. Rodiče hradí jen malou částku na pedagogický dozor. Minimální počet účastníků na den je 10.

Dosavadní činnost žadatele:

Dostaňme děti z ulic I. - VI. Dříve jsme žádali v jedné dotaci na všechny činnosti -  pravidelné činnosti, jednorázové akce pro děti i prázdninové akce. Pro příští rok jsme podali žádost o dotaci na MŠMT na sportovní aktivity.

 

Název projektu:

Cestujeme s Duhovým klubíčkem

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti a mládež

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

90 250 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

CVVČ slouží ke zdravému využití volného času pro žáky školy, neorganizovanou mládež z okolí a širokou veřejnost. Přizpůsobuje se potřebám a zájmům svých členů. Neziskové sdružení blízce spolupracuje se Základní školou nám. J. z Poděbrad a vytváří prostředí pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Svými aktivitami se snaží předcházet negativním vlivům jako např. obezita, vandalismus, alkoholismus
a drogové závislosti. Připravuje zájmové a vzdělávací kroužky pro děti
i dospělé, výlety a tematické zájezdy a další aktivity pro děti, maminky
s dětmi i pro celé rodiny. Připravujeme jednodenní výlety spojené se sportem, turistikou a poznáváním České republiky, ale i sousedních států. Výlety pořádáme pro děti, ale mohou se zúčastnit i rodiče a občané Prahy 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Duhové klubíčko připravuje aktivity pro děti a občany z Prahy 3. Termín projektu je dlouhodobý. Aktivity si našly své stálé zájemce především
z okolí Základní školy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Díky dotacím z MČ Praha 3 se nám daří držet ceny akcí nízko a mohou si je dovolit i rodiny
s nízkými příjmy nebo s více dětmi.zpět na seznam