CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV

Oblast působnosti

Sport: box, posilování, balanční cvičení

Cílová skupina
všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2010

22845054

Adresa sídla

Havlíčkovo nám. 11, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

608 889 144

e-mail@ckszizkov.cz

Předmět činnosti

úpolové sporty

Cílová skupina

děti, dospělí

WWW

www.cksziskov.cz


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Sport dostupný pro všechny

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

74 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Zajištění tréninkových prostor a odborného trenérského zabezpečení pro děti a mládež Prahy 3 v oblasti úpolových sportů.

Hlavním cílem je naplnit volný čas dětí a mládeže a umožnit sportovní vyžití formou těchto volnočasových aktivit i pro děti z hůře sociálně situovaných rodin. Z tohoto důvodu je naším závazkem poskytovat naše služby dětem
a mládeži do 15 let celoročně zdarma. V tréninkových hodinách se mají naučit kromě nových pohybových dovedností i sportovní etice (vážit si soupeře, umět přijmout porážku, zvýšit si sebevědomí), ale i  uvědomovat si důležitost správných sociálních vazeb a naučit se respektovat autority. V tomto případě trenéra-pedagoga.

Zároveň je chceme formou přednášek a setkání s odborníky na protidrogovou tematiku seznámit i negativními vlivy konzumace alkoholu a návykových látek na lidský organismus a na jeho psychiku.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Box má na Žižkově dlouhodobou tradici a je to jeden nejrozšířenějších
z individuálních sportů na světě. CKS spolupracuje i na pořádání boxerského turnaje O pohár města Žižkova kde spolupracuje s Nadací pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii a sdružením Julius pro sociálně slabou mládež. Centrum kontaktních sportů se nachází v blízkém okolí radnice a je majetkem městské části Praha 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Organizace volnočasových aktivit v oblasti úpolových sportů a programy pro rodiče s dětmi na území Prahy 3. Příprava závodníků oddílu CKS k soutěžím ČBF. Spolupráce na pořádání turnaje O pohár města Žižkova

 

Název projektu:

Kvalifikovaný trenér - úspěšná příprava

Účel programu:

Příspěvek na výchovu a podporu trenérů

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

40 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je podpora trenérů CKS Žižkov- člena České boxerské asociace.

Cílem je získat prostředky na finanční ohodnocení trenérů a zvyšování kvalifikace a trenérských tříd a zároveň účast na odborných seminářích pořádaných ČBA, FTVS UK, atd.

Cílem je zkvalitnění tréninkového procesu a odborné vedení důležité nejen u dospělých ale zejména u dětí a mládeže.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Oddíl CKS  je oddíl pracující a působící dlouhodobě na území Prahy 3 v prostorách, jejímž majitelem je MČ Praha 3. Spolupodílí se na pořádání tradičního boxerského turnaje O pohár města Žižkova.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Pořádání, příprava a organizace sportovních akcí a sportovní příprava .zpět na seznam