Catering Zlatá Praha s.r.o.

Oblast působnosti
Kultura: hudební festival
Cílová skupina
dospělí

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

2010

24676195

Adresa sídla

Korunní 972/75, 130 00 Praha3

Telefon

E-mail

736 75 2671
ponytravelsro@seznam.cz

Předmět činnosti

  • provoz klubu restaurace U Vodárny
  • pořádání klubových hudebních večerů a festivalů

Cílová skupina

dospělí

www stránky

www.catering-zlatapraha.cz


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

VIII. Celoročně průběžný festival, probíhající v Klubu restaurace U Vodárny, Korunní 75, Praha 3

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

200 000 Kč

Přidělená dotace:

  21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Již v minulých letech v klubu probíhaly festivaly za podpory Městské části Prahy 3 s velkým úspěchem. Při finančním přispění MČ Prahy 3 můžeme přizvat slavnější a kvalitnější kapely a celá úroveň kultury na Praze 3 se posouvá do jiné úspěšnější roviny, ku prospěchu jejich obyvatel.  Naše restaurace je v provozu již jedenáctým rokem. Zkušenosti s provozem hudebního klubu potvrzují správnost našeho počínání a je přínosem pro obyvatele Prahy 3.  V loňském roce na 40 koncertech se zúčastnilo okolo 3 000 návštěvníků a 150 účinkujících. Za současných ekonomických podmínek je zachování tohoto projektu a udržení kvality velice finančně náročné a podpora MČ Prahy 3 by se jistě projevila v kvalitnějších programech, s větším rozsahem. Logo MČ Prahy 3 bylo vždy umístěno na našich www. stránkách a na tištěných programech hudebního klubu. Z plánované dotace plánujeme uhradit náklady na propagaci a hlavně náklady spojené s vystoupením kapel.

Cíl projektu: Jde o ojedinělý projekt na území Prahy 3, jenž chce podpořit aktivní trávení volného času seniorů, odpočinek a vyžití střední generace a vhodné, kvalitní a zároveň výchovné trávení volného času mladé generace. Vztah k MČ Prahy 3 je její propagace prostřednictvím kulturní činnosti a vyžití téměř všech generací.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Klub restaurace U Vodárny se nalézá téměř v centru městské části Prahy 3
a nejsem si jistý, jestli je v Praze 3 podnik s podobným zaměřením
a rozsahem. Projekt probíhá již 7. rokem, má svoje hosty a svoji tradici.

Dosavadní činnost žadatele:

Podobnou činnost jsme vyvíjeli od roku 1995 v klubu restaurace Mánes
na nábřeží Vltavy v mnohem větším rozsahu. Po rekonstrukci restaurace
U Vodárny a zřízení klubu, jsme začali festivaly realizovat na Praze 3. Jak je již uvedeno jedná se o VII. festival.zpět na seznam