Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.

Oblast působnosti

Tanec, balet

Cílová skupina
všichni

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

1996

24784168

Adresa sídla

Na Balkáně 1361/28, 130 00 Praha 3

Telefon

724 192 619

E-mail info@balet.eu

Předmět činnosti

  • mimoškolní výchova a vzdělávání

  • celoroční výuka

  • tradiční představení

Cílová skupina

děti 4 - 14 let, dospělí 15 - 99 let

WWW

www.balet.eu


Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

Příprava a realizace divadelních představení v roce 2017

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí
a mládeže

Celkové náklady:

100 000 Kč

Přidělená dotace:

  17 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Primárním cílem projektu je zkvalitnění výuky tance a klasického baletu v rámci výuky ve vyučovacích hodinách prostřednictvím rozšíření možností prezentace výsledků práce při divadelních představeních. Dalším cílem je zvyšování úrovně vnímání kulturního světa u dětí a prostřednictví toho i kultivace budoucích generací obyvatel MČ Prahy 3 a okolí ve vztahu ke vnímání kultury. Baletní školu navštěvuje v tomto školním roce cca. 60 dětí a pokud započítáme i nezpochybnitelný vliv na jejich rodiče a sourozence, můžeme předpokládat ovlivnění kulturního života minimálně 300 lidí.


Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Příprava a realizace divadelních představení v roce 2016

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

81 000 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Primárním cílem projektu je zkvalitnění výuky tance a klasického baletu v rámci výuky ve vyučovacích hodinách prostřednictvím rozšíření možností prezentace výsledků práce při divadelních představeních. Dalším cílem je zvyšování úrovně vnímání kulturního světa u dětí a prostřednictví toho i kultivace budoucích generací obyvatel MČ Prahy 3 a okolí ve vztahu ke vnímání kultury. Baletní školu navštěvuje v tomto školním roce cca. 60 dětí, a pokud započítáme i nezpochybnitelný vliv na jejich rodiče a sourozence, můžeme předpokládat ovlivnění kulturního života minimálně 300 lidí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Baletní škola působí na území městské části Praha 3 a její služby využívají především děti z Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Eva Maternová je absolventkou Státní konzervatoře Praha, Petrohradské baletní akademie A. J. Vaganové – obor pedagogika tance (Rusko). Mnohaletá baletní sólistka doma i v zahraničí (Pražský komorní balet P. Šmoka, Laterna Magika, hostování ve Francii, Rusku, Japonsku, Izraeli aj.). Škola byla založena v roce1996 a od té doby jí prošlo mnoho žáků, z nichž se někteří oboru věnují dále a ti ostatní se zcela jistě stali odborným baletním publikem. Cílem školy však není pouze vychovávat profesionální tanečníky, ale především dětem ukázat tanec jako krásnou uměleckou disciplínu. Od roku 2003 škola realizuje dvě představení v divadlech, která se stala již tradicí pro všechny její žáky a žačky a hlavně pro jejich rodiče a prarodiče. V roce 2016 oslaví škola 20 let své úspěšné činnosti a připravuje proto speciální představení.

 

 zpět na seznam