Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

Asociace TOM ČR, TOM 210 01 S.T.A.N.

Oblast působnosti

Turistický oddíl

Cílová skupina

děti a mládež

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2007

75103044

Adresa sídla

V Domově 22, 130 00 Praha 3

Telefon

608 813 078

E-mail info@tomstan.cz

Předmět činnosti

  • celoroční činnost dětského turistického oddílu

  • jednodenní i vícedenní akce

  • pravidelné výpravy do přírody

Cílová skupina

děti ve věku 6 - 15 let

WWW

www.tomstan.cz


Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

251 500 Kč

Přidělená dotace:

17 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je pořádání prázdninových táborů a výprav během školního roku pro děti ze Žižkov a okolí. Jedná se konkrétně vícedenní akce během školních prázdnin a to: - Pololetní prázdniny v Mezholezích u Kdyně - Velikonoční prázdniny v Pořešíně u Kaplice - Letní tábor v Bělčicích u Blatné - Podzimní prázdniny v Janově nad Nisou Součástí projektu je úhrada nákladů na ubytování zpravidla na základnách Asociace TOM, dále pak úhrada nákladů na dopravu autobusem a vlakem, úhrada vstupů v případě návštěvy kulturních zařízení, skláren, ekocenter apod., úhrada drobného spotřebního materiálu. Drobný spotřební materiál je velmi důležitou složkou každé akce. Na akce nakupujeme mnoho kancelářských potřeb, materiálu na výrobu her, kostýmů, železářství, hygienické potřeby apod. Především nákupy materiálu na letní tábor jsou nezbytnou součástí projektu. Díky pokrytí nákladů na ubytování, dopravu a nákupu spotřebního materiálu můžeme dělat naše akce pestřejší, zajímavější a přitom cenově dostupnější pro všechny děti.

Název projektu:

Oddíl TOM 210 01 S.T.A.N. v roce 2017

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

127 100 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projektu pro rok 2017 dělíme do 4 částí: 1) Pronájem klubovny - Klubovna oddílu v ulici V Domově 22, Praha 3. Již několik let působíme v klubovně na Praze 3, konkrétně v ulici V Domově. Náklady za pronájem jsou velmi vysoké, ale jsme si vědomi toho, že díky klubovně se naše činnost zintenzivnila a přibylo nám více členů. Dotaci bychom rádi využili na úhradu nájmu za klubovnu. Náklady na provoz jsou bohužel velmi vysoké a tak velmi zatěžují oddílový rozpočet. Celková částka nájmu převyšující 50 tisíc Kč za rok by pro nás byla bez dotací neúnosná. 2) Rekonstrukce klubovny - Rádi bychom navázali na postupné opravy klubovny z roku 2016, kdy jsme díky dotacím klubovnu vymalovali a položili nový koberec. V roce 2017 bychom rádi pokračovali instalací nového zářivkového osvětlení, současné je bohužel ve špatném stavu. Rovněž bychom rádi zakoupili 2 stoly pro naši činnost a také nové židle. Neustálé vlhko v klubovně bychom rádi vyřešili zakoupením odvlhčovače. 3) Materiál na oddílové schůzky - Na běžnou činnost oddílu se velmi těžko shánějí finanční prostředky, přitom představuje také nemalou částku. Oddílové schůzky konáme každý týden a je na ně třeba mnoho kancelářských potřeb, železářství, nářadí, her apod. 4) Oslavy založení oddílu - V lednu 2017 budeme slavit 10 let od vstupu oddílu do Asociace TOM ČR a při té příležitosti budeme pořádat velký sraz současných a bývalých táborníků, kteří se účastnili letních táborů v Bělčicích za posledních cca 40 let. Historie oddílu sahá až do sedmdesátých let. Na tuto oslavu potřebujeme vytisknout mnoho historických fotografií, připravit dekoraci na slavnostní odpoledne, vytvořit vzpomínkové video a pro účastníky nechat vyrobit drobné upomínkové předměty. Na akci očekáváme účast cca 100 osob.

Název projektu:

Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2017

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

64 400 Kč

Přidělená dotace:

  8 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Víkendové výpravy oddílu TOM S.T.A.N. jsou nedílnou součástí celoroční činnost. Kromě vícedenních akcí (táborů) pořádáme i víkendové akce a jednorázové akce. Každý měsíc se snažíme pořádat jednodenní či vícedenní akci, abychom v dětech podporovali oddílového ducha, přátelství a pocit, že mají dobré kamarády. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na dopravu i ubytování jsou mnohdy výpravy pro některé děti finančně nedostupné. Rádi bychom proto využili peněz z poskytnuté dotace na snížení nákladů jednotlivých výprav a zvýšili tak jejich počet. Víkendová výprava – Na takové výpravy vyrážíme do vzdálenějších míst od Prahy, aby děti poznaly jiná místa než jen naše hlavní město. Ubytováváme se především v objektech Asociace TOM, nebo jiných dětských sdruženích. Na takové akce cestujeme vlakem, nebo autobusem. Trávíme víkend v přírodě s mnoha hrami a snažíme se naučit se tábornickým dovednostem, program vždy upravujeme ročnímu období. Na výletech se zaměřujeme vždy na téma celoroční hry. Jednodenní výpravy – Na jednodenní výpravy vyrážíme do bližšího okolí Prahy, den trávíme v přírodě, navštěvujeme různé přírodní zajímavosti, hrajeme vždy množství her, zaměřených na naší celoroční hru. Na výpravu jezdíme především vlakem, aby děti získaly vztah k tomuto dopravnímu prostředku, který v nás vzbuzuje pocit dobrodružství. Během roku 2017 plánujeme tyto akce: Mezioddílový turnaj "Florbalový dršmaš" a "Noční florbalový dršmaš", turnaj v Gorce morce, víkend plný soutěží v Pleskotech, červnovou výpravu do Beskyd, hru Vyzvědači v temných uličkách a jednodenní akce otevírací zářijový výlet, dobrovolnický projekt 72 hodin, drakiádu, oddílové Vánoce apod.

 


Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Oddíl TOM 210 01 S.T.A.N. v roce 2016

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

148 920 Kč

Přidělená dotace:

40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V rámci projektu pro rok 2016 budeme mít několik dílčích cílů:

1) Pronájem klubovny - Klubovna oddílu v ulici V Domově 22, Praha 3. Již několik let působíme v klubovně na Praze 3, konkrétně v ulici V Domově. Náklady za pronájem jsou velmi vysoké, ale jsme si vědomi toho, že díky klubovně se naše činnost zintenzivnila a přibylo nám více členů. Dotaci bychom rádi využili na úhradu nájmu za klubovnu. Náklady na provoz jsou bohužel velmi vysoké a tak velmi zatěžují oddílový rozpočet. Celková částka nájmu převyšující 50 tisíc Kč za rok by pro nás byla bez dotací neúnosná.

2) Rekonstrukce klubovny - Vzhledem k velkému vlhku bychom rádi upravili omítky v klubovně. V minulém roce došlo k odizolování stěny klubovny a tak se daří vlhkost postupně odstraňovat. Díky tomu bude nutné klubovnu znovu vyštukovat a vymalovat. Rádi bychom rovněž položili nový koberec a vyměnili staré zářivkové osvětlení. Poslední částí rekonstrukce bude dovybavení klubovny novými stoly a židlemi a instalace nové velké nástěnky.

3) Oddílová trička a mikiny - Z dotace MČ Prahy 3 bychom rádi vyrobili trička a mikiny s logem oddílu pro oddílové děti a vedoucí. Jednotné oblečení posiluje oddílového ducha.

4) Materiál na oddílové schůzky - Na běžnou činnost oddílu se velmi těžko shánějí finanční prostředky, přitom představuje také nemalou částku. Oddílové schůzky konáme každý týden a je na ně třeba mnoho kancelářských potřeb, železářství, nářadí, her apod.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Členové našeho dětského oddílu jsou především děti ze Žižkova a okolí. Dlouhodobě se snažíme vychovávat skupinu dětí, které se následně zapojují do oddílových činností. V rámci našich aktivit působíme na oddílových schůzkách výhradně na území MČ Prahy 3, některé z našich aktivit, např. projekt 72 hodin a drakiádu rovněž pořádáme na Praze 3. Součástí projektu je i pronájem klubovny oddílu, která je umístěna v ulici V Domově 1875/22 na Žižkově, klubovna je pro naši činnost klíčovou součástí. Na webových stránkách informujeme o podpoře Prahy 3, rovněž na mezioddílových soutěžích prezentujeme naši městskou část.

Dosavadní činnost žadatele:

Jsme dětský turistický oddíl působící již řadu let na Praze 3, našimi členy jsou především děti ze základních škol na Žižkově. V rámci oddílu se scházíme každý týden v naší klubovně na oddílových schůzkách, dále každý měsíc pořádáme jednodenní, či vícedenní akci a téměř veškeré prázdniny trávíme společně na základnách Asociace turistických oddílů mládeže, v rámci které působíme již od roku 2007. Vyvrcholením naší činnosti je pak letní tábor, na který odjíždíme v červenci a trávíme tak společné tři týdny na našem tábořišti v Jižních Čechách nedaleko Blatné. Během posledních let se naše činnost stále více rozšiřuje. Během roku pořádáme nebo se účastníme: cca 40 oddílových schůzek, pololetních prázdnin na základně Asociace TOM, mezioddílové soutěže Florbalový dršmaš, divadelního festivalu Cimrmann by se divil, Velikonočních prázdnin, jarní víkendovky, mezioddílové soutěže Gorka Morka, víkendové akce Souboj v Pleskotech, třítýdenního letního tábora, prodlouženého víkendu v září, podzimních prázdnin na základnách Asociace TOM, mezioddílové soutěže Vyzvědači v temných uličkách, vánoční besídky se zdobením stromečku v lese. K vypsaným aktivitám přidáváme dále jednodenní akce jako např. dobrovolnický projekt 72 hodin a výsadbu stromů na Židovských pecích, společná návštěva matějské pouti, společný charitativní běh pro nadaci Českého rozhlasu Světluška, skládání mozaiky z PET víček a další.

 

Název projektu:

Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

231 200 Kč

Přidělená dotace:

25 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je pořádání prázdninových táborů a výprav během školního roku pro děti ze Žižkov a okolí.

Jedná se konkrétně vícedenní akce během školních prázdnin, a to:

- Pololetní prázdniny ve Sloupu v Čechách

- Velikonoční prázdniny v Janově nad Nisou

- Letní tábor v Bělčicích u Blatné

- Podzimní prázdniny v Oparně u Lovosic

Součástí projektu je úhrada nákladů na ubytování v základnách Asociace TOM, dále pak úhrada nákladů na dopravu autobusem a vlakem, úhrada vstupů v případě návštěvy kulturních zařízení, skláren, ekocenter apod., úhrada drobného spotřebního materiálu. Drobný spotřební materiál je velmi důležitou složkou každé akce. Na akce nakupujeme mnoho kancelářských potřeb, materiálu na výrobu her, kostýmů apod. Především nákupy materiálu na letní tábor jsou nezbytnou součástí projektu. Díky pokrytí nákladů na ubytování, dopravu a nákupu spotřebního materiálu můžeme dělat naše akce pestřejší, zajímavější a přitom cenově dostupnější pro všechny děti.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Členové našeho dětského oddílu jsou především děti ze Žižkova a okolí. Dlouhodobě se snažíme vychovávat skupinu dětí, které se následně zapojují do oddílových činností. V rámci našich aktivit působíme na oddílových schůzkách výhradně na území MČ Prahy 3, některé z našich aktivit, např. projekt 72 hodin a drakiádu rovněž pořádáme na Praze 3. Na letní tábor další vícedenní akce jezdí děti především z MČ Prahy 3 a to z místních ZŠ.

Dosavadní činnost žadatele:

Jsme dětský turistický oddíl působící již řadu let na Praze 3, našimi členy jsou především děti ze základních škol na Žižkově. V rámci oddílu se scházíme každý týden v naší klubovně na oddílových schůzkách, dále každý měsíc pořádáme jednodenní, či vícedenní akci a téměř veškeré prázdniny trávíme společně na základnách Asociace turistických oddílů mládeže, v rámci které působíme již od roku 2007. Vyvrcholením naší činnosti je pak letní tábor, na který odjíždíme v červenci a trávíme tak společné tři týdny na našem tábořišti v Jižních Čechách nedaleko Blatné. Během posledních let se naše činnost stále více rozšiřuje. Během roku pořádáme nebo se účastníme: cca 40 oddílových schůzek, pololetních prázdnin na základně Asociace TOM, mezioddílové soutěže Florbalový dršmaš, divadelního festivalu Cimrmann by se divil, Velikonočních prázdnin, jarní víkendovky, mezioddílové soutěže Gorka Morka, víkendové akce Souboj v Pleskotech, třítýdenního letního tábora, prodlouženého víkendu v září, podzimních prázdnin na základnách Asociace TOM, mezioddílové soutěže Vyzvědači v temných uličkách, vánoční besídky se zdobením stromečku v lese. K vypsaným aktivitám přidáváme dále jednodenní akce jako např. dobrovolnický projekt 72 hodin a výsadbu stromů na Židovských pecích, společná návštěva matějské pouti, společný charitativní běh pro nadaci Českého rozhlasu Světluška, skládání mozaiky z PET víček a další.

Název projektu:

Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2016

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti a mládež

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

56 700 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Víkendové výpravy oddílu TOM S.T.A.N. jsou nedílnou součástí celoroční činnost. Kromě vícedenních akcí pořádáme i víkendové akce a jednorázové akce. Každý měsíc se snažíme pořádat jednodenní či vícedenní akci, abychom v dětech podporovali oddílového ducha, přátelství a pocit, že mají dobré kamarády. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na dopravu i ubytování jsou mnohdy výpravy pro některé děti finančně nedostupné. Rádi bychom proto využili peněz z poskytnuté dotace na snížení nákladů jednotlivých výprav a zvýšili tak jejich počet. Víkendová výprava – Na takové výpravy vyrážíme do vzdálenějších míst od Prahy, aby děti poznaly jiná místa než jen naše hlavní město. Ubytováváme se především v objektech Asociace TOM, nebo jiných dětských sdruženích. Na takové akce cestujeme vlakem, nebo autobusem. Trávíme víkend v přírodě s mnoha hrami a snažíme se naučit se tábornickým dovednostem, program vždy upravujeme ročnímu období. Na výletech se zaměřujeme vždy na téma celoroční hry. Jednodenní výpravy – Na jednodenní výpravy vyrážíme do bližšího okolí Prahy, den trávíme v přírodě, navštěvujeme různé přírodní zajímavosti, hrajeme vždy množství her, zaměřených na naší celoroční hru. Na výpravu jezdíme především vlakem, aby děti získaly vztah k tomuto dopravnímu prostředku, který v nás vzbuzuje pocit dobrodružství. Během roku 2016 plánujeme tyto akce: Mezioddílový turnaj Florbalový dršmaš, Divadelní festival Cimrmann by se divil, turnaj v Gorce morce, víkend v Pleskotech, hru Vyzvědači v temých uličkách a jednodenní akce dobrovolnický projekt 72 hodin, drakiádu, oddílové Vánoce apod.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Členové našeho dětského oddílu jsou především děti ze Žižkova a okolí. Dlouhodobě se snažíme vychovávat skupinu dětí, které se následně zapojují do oddílových činností. V rámci našich aktivit působíme na oddílových schůzkách výhradně na území MČ Prahy 3, některé z našich aktivit, např. projekt 72 hodin a drakiádu rovněž pořádáme na Praze 3. Součástí projektu je i pronájem klubovny oddílu, která je umístěna v ulici V Domově 1875/22 na Žižkově, klubovna je pro naši činnost klíčovou součástí. Na webových stránkách informujeme o podpoře Prahy 3, rovněž na mezioddílových soutěžích prezentujeme naši městskou část.

Dosavadní činnost žadatele:

Jsme dětský turistický oddíl působící již řadu let na Praze 3, našimi členy jsou především děti ze základních škol na Žižkově. V rámci oddílu se scházíme každý týden v naší klubovně na oddílových schůzkách, dále každý měsíc pořádáme jednodenní, či vícedenní akci a téměř veškeré prázdniny trávíme společně na základnách Asociace turistických oddílů mládeže, v rámci které působíme již od roku 2007. Vyvrcholením naší činnosti je pak letní tábor, na který odjíždíme v červenci a trávíme tak společné tři týdny na našem tábořišti v Jižních Čechách nedaleko Blatné. Během posledních let se naše činnost stále více rozšiřuje. Během roku pořádáme nebo se účastníme: cca 40 oddílových schůzek, pololetních prázdnin na základně Asociace TOM, mezioddílové soutěže Florbalový dršmaš, divadelního festivalu Cimrmann by se divil, Velikonočních prázdnin, jarní víkendovky, mezioddílové soutěže Gorka Morka, víkendové akce Souboj v Pleskotech, třítýdenního letního tábora, prodlouženého víkendu v září, podzimních prázdnin na základnách Asociace TOM, mezioddílové soutěže Vyzvědači v temných uličkách, vánoční besídky se zdobením stromečku v lese. K vypsaným aktivitám přidáváme dále jednodenní akce jako např. dobrovolnický projekt 72 hodin a výsadbu stromů na Židovských pecích, společná návštěva matějské pouti, společný charitativní běh pro nadaci Českého rozhlasu Světluška, skládání mozaiky z PET víček a další.zpět na seznam