Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sestry v sukni

Oblast působnosti

Sociální služby, vzdělávání

Cílová skupina

zdravotně postižené děti a jejich rodiny

Právní postavení

zapsaný spolek

Rok vzniku

1991

03818357

Adresa sídla

Roháčova 1628/90, 130 00 Praha 3
E-mail sestra@sestryvsukni.cz

Předmět činnosti

 • pomoc při řešení složitých životních situací
 • základní a odborné sociální poradenství
 • bohatou klubovou a zájmovou činnost
 • sociální služby
 • rekondiční, psychorehabilitační a integrační pobyty pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče
 • rehabilitační cvičení a plavání
 • vzdělávací kurzy a odborné semináře
 • akreditované školení pro vedoucí táborů a rekondičních pobytů zdravotně postižených dětí a mládeže
 • vydávání publikačních a informačních materiálů zabývajících se problematikou zdravotně postižených dětí
 • pořádání motivačních pobytů pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem
 • prázdninové tábory

Cílová skupina

zdravotně postižené děti a jejich rodiny

WWW

www.sestryvsukni.cz

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Sestry v Riu

Účel programu:

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

84 800 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V rámci projektu "Sestry v Riu" proběhne v termínu 11. 6. 2016 jednodenní akce pro širokou veřejnost na území Prahy 3. Projekt navazuje na velké téma roku 2016 LOH v Rio de Janeiro. Ve spolupráci s Gymnáziem Na Pražačce (v jehož areálu bude akce probíhat) bude připraveno šest sportovních stanovišť, která budou tematicky spojená s Olympiádou, resp. Paralympiádou 2016. Účastníci z řad občanů Prahy 3, resp. celé ČR, projdou dle herní karty všechny stanoviště, dle jejich úspěchu na každém z nich následně obdrží nejlepší účastníci odměnu. Integrační rozměr projektu je obsažen v plánovaném nastavení účasti, kde spolu s hendikepovanými spoluobčany nejen z Prahy 3 budou jednotlivé stanoviště zaštiťovat odborníci na práci s hendikepovanými spolu s dobrovolníky z řad studentů. Propojením obou skupin vzniká prostor pro větší integraci hendikepovaných osob do společnosti, což je mj. očekávaný přínos projektu. Dále dojde ke zvýšení obecného povědomí o sportovních dovednostech hendikepovaných spoluobčanů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Půjde o první akci z následné pravidelné každoroční akce, která bude připravována ve spolupráci s občany Prahy 3 a dále s hendikepovanou menšinou. Integrační zaměření akcí přinese efekt zejména občanům a studentům Prahy 3, kteří bydlí v blízkém okolí lokace akce.

Dosavadní činnost žadatele:

Klub Sestry v sukni navazuje na tradici pořádání pobytových a integračních akcí pro postiženou mládež z celé ČR, které probíhají od roku 1993. K realizaci pobytových táborů, které jsou každý rok v jiné lokaci po celé ČR, postupně přibyly i další akce – víkendová setkání v průběhu roku, benefičně zaměřená divadelní představení konaná již tradičně v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, dobročinné bazárky, hudební festivaly konané například i v Husitském kostele na Žižkove. Tento rok se činnost klubu rozšířila v součinnosti s gymnáziem Na Pražačce, ze kterého se rekrutují studenti nepovinného semináře "Sociální práce a osobní asistence", na kterém jsou teoreticky připraveni a následně prakticky zapojeni do realizace klubových akcí.

 zpět na seznam