Art Frame Palác Akropolis s.r.o.

Oblast působnosti

Kultura: hudební, divadelní a výtvarné projekty

Cílová skupina

mládež, dospělí

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

2004

27172376

Adresa sídla

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3

Telefon

296 330 911

E-mail info@palacakropolis.cz

Předmět činnosti

  • centrum nezávislé kultury, které nabízí ojedinělé hudební, divadelní a výtvarné projekty

  • představení tuzemských i zahraničních špiček mnoha žánrů hudební a divadelní scény

  • pestrý celoroční program

Cílová skupina

dospělí

WWW

www.palacakropolis.cz


Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

EuroConnections

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

2 895 000 Kč

Přidělená dotace:

80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Euroconnections představují pražskému publiku již 19 let každý měsíc jeden nový objev evropské hudební scény. Během své existence se tento projekt transformoval do podoby prestižní mezinárodní hudební série, která předkládá publiku nové hudební objevy Skandinávie, Německa, Itálie, Francie, východní Evropy a dalších evropských destinací. Pravidelné koncerty se již staly pro hudební fanoušky nepostradatelným pomocníkem v orientaci v nových trendech, ale slouží také k setkávání s bohatstvím hudební kultury evropských zemí. Mnoho z těchto hudebníků se do Čech po prvním úspěšném koncertu později vrací a pro některé je toto vystoupení dokonce odrazovým můstek k celosvětové kariéře. Neméně důležitá je také možnost přímé konfrontace českých hudebníků s kolegy ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je progresivita a zvyšování kvality živé hudby u nás. Projekt zároveň dokazuje, že zajímavá hudba nevzniká jen na ose Británie-USA, ale že originální hudebníci se rodí v celé Evropě a stojí za to je objevovat. Prostřednictvím tohoto projektu dochází k obohacení kulturního klimatu Prahy 3 a jejímu otevření se evropské hudební scéně.

Název projektu:

Liveurope Festival

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

503 000 Kč

Přidělená dotace:

80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Liveurope je klubová platforma 13ti evropských klubů, která s podporou Evropské unie spojila ty nejlepší evropské kluby s cílem zlepšit cirkulaci živé hudby v Evropě. Pro zviditelnění této značky, která podporuje koncerty mladých evropských hudebníků, jsme se rozhodli uspořádat dvoudenní akci s názvem LIVEUROPE FESTVAL. V roce 2016 se v Praze konal první Liveurope festival - jednodenní akce, která představila v Praze na jednom pódiu nové objevy současné evropské scény. U příležitosti druhého ročníku v roce 2017 proběhne v Paláci Akropolis kromě hudebních koncertů také OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ zástupců všech 13ti partnerských klubů platformy Liveurope. Tato setkání probíhají 3x ročně – vždy na prestižních mezinárodních akcích. Vnímáme festival tedy mimo jiné i jako možnost představit žižkovský Palác Akropolis našim zahraničním kolegům. Plánujeme rozšíření festivalu na dvoudenní akci, doplněnou o doprovodné aktivity pro odbornou veřejnost. Součástí festivalu bude tisková konference, panelová diskuse a v neposlední řadě přehlídka mladých českých hudebníků, kteří zde budou mít jedinečnou šanci představit se dramaturgům uznávaných evropských klubů a festivalů. Spolupracující subjekty jsou například ČRO Radio Wave a belgický hudební klub Ancienne Belgique. Tato akce je první iniciatiovou svého druhu v Praze. Program je neziskového charakteru a vyžaduje finanční podporu dalších subjektů.

Název projektu:

FESTIVAL SPECTACULARE

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

2 522 500 Kč

Přidělená dotace:

75 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Další, již čtvrtý ročník jedinečného pražského multižánrového Festivalu Spectaculare 2017 bude nejen o hudbě, která je hlavní náplní, ale také o propojení hudby s pohybovým divadlem či baletem, videoartem, videomapingem či filmem a fotografickým uměním. Festival je jedinečný i co se týká výběru lokací, počínaje vynikajícími koncertními sály a konče site specific či jinými neotřelými prostory. Dramaturgie festivalu je velice pestrá. Pohybuje se na poli současné elektronické i akustické hudby, soudobé podoby ambientu, post-rocku, jazzu, etnické či moderní vážné hudby. Cílem je rozšíření nabídky novodobého umění v Praze 3 s důrazem na kvalitu a osobitost představených projektů a dále, mimo výše uvedené, též propojení zahraniční scény se scénou domácí, a to formou společně připravených vystoupení premiérově uvedených v rámci festivalu. Projekt nabízí návštěvníkům a profesionálům v oblasti kultury jedinečné umělecké zážitky, možnost srovnání a dále ukazuje, jakým směrem se bude tato část uměleckého spektra dále ubírat. Významnou součástí projektu jsou workshopy za účasti zahraničních lektorů, jež v rámci projektu poskytují další možnost vzdělání či konfrontace. Projekt typu Festival Spectaculare v nabídce kulturních pořadů v ČR dosud chyběl a to i přes to, že v zahraničí jsou festivaly tohoto typu velice vysoce hodnoceny a zájem odborné veřejnosti o ně je velice vysoký. Vzhledem k této absenci jsme v roce 2014 založili novou tradici. Festival se ihned zařadil na pomyslnou kulturní mapu podobných aktivit po celém světě. Je tím pádem zřejmé, že Festival Spectaculare je na území ČR zcela jedinečný a to vzhledem ke svému zaměření na novátorské projekty a neotřelé tvůrčí postupy, multižánrovému obsahu, přesahu a fúzi jednotlivých uměleckých disciplín.

Název projektu:

AKROPOLIS MULTIMEDIALE

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 107 500 Kč

Přidělená dotace:

60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

AM – festival nových médií je koncipován jako přehlídka aktuálních trendů v oblasti hudby, tance a nových médií. Představuje publiku i odborné veřejnosti propojení hudby s vizuální a pohybovou složkou za použití nejmodernějších technologií. Obsahuje části věnované odborné veřejnosti a veřejnosti laické. Projekt přímo navazuje na festival Akropolis Multimediale, který byl realizován v minulých letech. Hlavním cílem nadále zůstává – zprostředkovat široké veřejnosti multimediální zážitek pro všechny smysly, propojit realizátory obdobně zaměřených aktivit z oblasti hudby, tance a videa a společně vytvořit multimediální dílo. Toto dílo pak následně prezentovat publiku na jedinečném koncertě. Dalším úkolem tohoto festivalu je pravidelně seznamovat české publikum se současnými podobami audiovizuálního umění, a to v klubovém prostředí Paláce Akropolis. Pro odborníky je AM – festival nových medií prostředím pro setkání a společnou tvorbu.Pro klasické návštěvníky je festival akcí, v rámci níž mohou vidět představení svým způsobem neopakovatelné a jedinečné. Mohou slyšet a vidět skladby v odlišných aranžích a tempech, než jsou jim známy z médií či standardních koncertů, doplněné o tanec, scénografii a obrazovou stránku. Hlavním přínosem je popularizace nových technologií a jejich přiblížení co nejširšímu okruhu divácké obce a jejímu zapojení se přímo do dění v rámci akce tj zprostředkovat široké veřejnosti multimediální zážitek pro všechny smysly, propojit realizátory obdobně zaměřených aktivit z oblasti hudby, tance a videa a společně vytvořit zcela nové multimediální dílo.

Název projektu:

MUSIC INFINITY

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 392 600 Kč

Přidělená dotace:

85 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Komorní hudební série Music Infinity se orientuje hlavně na hudebně náročné posluchače všech věkových kategorií, kteří se do hloubky zabývají vývojem alternativní hudby jako takové. Jedná se převážně o vysoce sofistikovanou, niterní tvorbu s nároky čistě poslechovými. Akce jsou povětšinou koncipovány pro posluchače na sezení, je tedy možné si více vychutnat tento „nejen“ hudební zážitek. Akce jsou zpravidla doplněny o další umělecké disciplíny jako improvizace či videoprojekce. Návštěvníci si tím pádem z koncertů odnášejí „multidisciplinární“ zážitek. Projekt si klade za cíl tyto posluchače nejen zaujmout a pobavit, ale i "vzdělat" v rámci daného spektra umění. V roce 2017 půjde již o jedenáctý ročník této série. Projekt je svým zaměřením zcela jedinečný a ojedinělý, a to i ve světovém měřítku. Projekt je veden se záměrem postupně pražskému publiku představovat dosud pro něj neznámé, nicméně velice kvalitní alternativní hudební projekty ze zahraniční i domácí scény, jež svoje působení neomezují pouze na hudbu, ale povětšinou užívají jako doplněk svého díla další umělecké obory. Projekt je pořádán ve spolupráci s Josefem Sedloněm, který již řadu let působí v ČR jako moderátor Radia1 a Českého rozhlasu. Zásadním přínosem je jedinečnost a kvalita projektu a jeho edukativní část. Projekt zviditelňuje Prahu 3, jako centrum alternativní kultury a vzdělávání za hranicemi ČR. Návštěvnost akcí se pohybuje okolo 80% kapacity prostoru. Rok od roku pociťujeme zvýšený zájem publika o výše uvedené hudební směry. Z toho titulu považujeme další existenci tohoto projektu za žádoucí a podstatnou pro kulturní rozvoj Prahy a ČR.

Název projektu:

ŽIŽKOV SOBĚ

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 275 000 Kč

Přidělená dotace:

110 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt je městským kulturním festivalem, který oživuje převážně veřejný prostor Městské části Praha 3, a to s jemnou preferencí lokalit Žižkova. Festival je dramaturgickou koláží, která propojuje umění vysokého standardu s tradiční atmosférou a navázuje na zkušenost Žižkova jakožto „pražského Montmartre“. Na přípravě projektu se podílejí odborníci se zkušenostmi z realizace řady významných kulturních akcí, kteří jsou zároveň důvěrnými znalci žižkovského prostředí. Projekt je dramaturgicky členěn na tyto sekce: Divadelní scéna, Hudební scéna, Sportovně exhibiční prostor, Doprovodné aktivity. Vstup na jednotlivé akce festivalu je zdarma. Ambicí projektu bylo a je pokračování v nově založené tradici kulturně společenského svátku obyvatel Prahy 3. Tradice, která již začlenila festival do pomyslné sítě obdobných evropských festivalů. Neméně důležitým cílem je dodržení nastoupeného trendu vysoké umělecké úrovně a kulturního přínosu jednotlivých akcí projektu. Propojení kulturních, sportovních a populárně vzdělávacích akcí v jednolitý celek festivalového charakteru, který zahrnuje všechny sociální a věkové skupiny obyvatel a v rámci doprovodných aktivit klade důraz na využití volného času dětí a mládeže. Doplnění kulturní nabídky hlavního města a jeho reprezentace.

Název projektu:

Autorské nezávislé divadlo

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

2 010 000 Kč

Přidělená dotace:

64 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Nové autorské divadlo v evropském kontextu je páteřní linii divadelní produkce Paláce Akropolis. Zaměřuje se především na specifické žánry nonverbálního divadla, experimentální činohry, nový cirkus, taneční a pohybové divadlo a hudební divadlo. Rostoucí prestiž divadelní scény Paláce Akropolis lze dokázat dvěmi nominacemi Divadelních cen za rok 2016, jež jedna, jmenovitě představení Vypravěč Spitfire Company, nominaci proměnila v obdržené ocenění. Palác Akropolis v hodnocení Divadelních novin se tak stal po divadlu Studio Hrdinů nejoceňovanější pražskou scénou. Toto ocenění souvisí s kontinuální dramaturgickou prací, která se zabývá novými divadelními směry v evropském kontextu. Obě představení budou v repertoáru i v příštím kalendářním roce. Pro rok 2017 je naplánováno 50 produkcí tuzemských i zahraničních divadelních skupin. Projekt Nové autorské divadlo lze rozdělit na několik úrovní: - koprodukce dvou premiér, jež jedna bude tvořena se znamým regionálním hradeckým divadlem DRAK - pokračování specifického projektu White Rabbit Red Rabbit (Bílý králík červený králík) - reprízování úspěšných představení od Spitfire Company, Damúza, Fekete Seretlek, Squadry Sua a dalších - uvádění zahraničních produkcí.

Název projektu:

Festival Cirkopolis

Účel programu:

Profesionální umění

Dotační program:

Oblast kultury

Celkové náklady:

905 000 Kč

Přidělená dotace:

40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Festival Cirkopolis se stal za tři roky své existence nepřéhlednutelnou událostí nejen v kontextu Prahy 3. Nezávisle na sobě byl ve významných odborných periodikách vyhodnocen jako jeden z nejlepších novocirkusových festivalů a byl několikrát pojmenován jako nejprogresivnější. Festival Cirkopolis se tak stal po Letní Letné nejznámejší novocirkusovou událostí. V roce 2017 se uskuteční specifická edice, neboť festival se stane součástí evropského projektu Cirkus NEXT, a proto jeho program bude rozšířenější a bohatší. Tento ročník bude výjimečný také tím, že propojí obě žižkovské scény - Palác Akropolis i Divadlo Ponec. V Paláci Akropolis se uskuteční rezidenční program a 5 představení, v Divadle Ponec se odehrají 4 představení. Festival Cirkopolis má za cíl: - stát se významnou pražskou uměleckou událostí evropského rozměru - přilákat na Prahu 3 zájem novocirkusové komunity - pražským divákům představit to nejlepší z progresivních cirkusových tendencí - zvýšit povědomí o tomto žánru - představit zahraničním odborníkům žižkovskou uměleckou scénu Celkově se uskuteční přes 10 uměleckých událostí a jeden rezidenční mezinárodní program.


Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

EuroConnections

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

3 352 000 Kč

Přidělená dotace:

158 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt představuje pražskému publiku každý měsíc jednoho nového zajímavého zahraničního umělce - hudební skupinu. V roce 2016 se bude jednat o 18. ročník konání projektu. Během své existence se tento projekt transformoval do podoby prestižního mezinárodního festivalu, představujícího především nové originální hudebníky ze severní Evropy, Německa, Itálie, Portugalska, Francie, Velké Británie, Polska a dalších evropských destinací. Pravidelné koncerty jsou pro domácí hudební fanoušky nezbytným pomocníkem v orientaci v současných trendech. Neméně důležitá je také možnost přímé konfrontace českých hudebníků s kolegy ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je progresivita a zvyšování kvality živé hudby u nás. Tímto projektem zároveň dokazujeme, že zajímavá hudba nevzniká jen na ose Británie-USA, ale že originální hudebníci se rodí v celé Evropě a stojí za to je objevovat. EuroConnections vytváří platformu komunikace a umělecké výměny mezi kulturními středisky v evropských městech. Jejím prostřednictvím dochází k obohacení kulturního klimatu Prahy a jejímu otevření evropské hudební scéně. Díky tomuto projektu je možno působit na celoevropském kulturním poli mnohem aktivněji, tak aby naše město bylo vnímáno jako metropole podporující nové hudební směry. Bez podpory nadějných hudebníků a jejich prezentace na evropských festivalech není možné zachovat rovnováhu mezi regionální a globální uměleckou produkcí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Všechny koncerty pořádané v rámci projektu EuroConnection se uskutečnily v Praze 3. Základnou festivalu je již tradičně Palác Akropolis a jeden večer ročně se koná jako "open air" akce na žižkovské Parukářce. Zahraniční umělci během své návštěvy mají většinou čas jen na poznání této pražské části, snažíme se jim přestavit vždy to nejzajímavější v této lokalitě.

Dosavadní činnost žadatele:

AKCE PROJEKTŮ V ROCE 2015: Akropolis First Run, Akropolis Off Off, Akropolis Stagiona, Traffic Dance, EuroConnections, Planet Connection, Music Infinity, Jen pro ten dnešní den, Rozpohybovaný Žižkov, Koprodukční, Žižkov Sobě, Kultura sousedů, Back in…, Midnight Session, Zahraniční koncerty, MaPA, AM - Festival nových médií, SKA a Reggae Night, Kulturně sportovní akce, Podíl na vstupném, Jak se hraje v …, Balkan Spirit, Top of The World, Jazz & Blues & Fusion, Kino Paláce Akropolis, Výstavy - A Galerie, Festival Music Spectaculare, Autorské divadlo v evropském kontextu, Femme Fatale.

 

Název projektu:

Music Infinity

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 382 600 Kč

Přidělená dotace:

141 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Komorní hudební série Music Infinity se orientuje hlavně na hudebně náročné posluchače všech věkových kategorií, kteří se do hloubky zabývají vývojem alternativní hudby jako takové. Jedná se převážně o vysoce sofistikovanou, niterní tvorbu s nároky čistě poslechovými. Akce jsou zpravidla doplněny o další umělecké disciplíny jako improvizace či videoprojekce. Návštěvníci si tím pádem z koncertů odnášejí „multidisciplinární“ zážitek. Projekt si klade za cíl tyto posluchače nejen zaujmout a pobavit, ale i "vzdělat" v rámci daného spektra umění. V roce 2016 půjde již o desátý ročník této série. Projekt je svým zaměřením zcela jedinečný a ojedinělý, a to i ve světovém měřítku. Projekt je veden se záměrem postupně pražskému publiku představovat dosud pro něj neznámé, nicméně velice kvalitní alternativní hudební projekty ze zahraniční i domácí scény, jež svoje působení neomezují pouze na hudbu, ale povětšinou užívají jako doplněk svého díla další umělecké obory. Pořádáno ve spolupráci s Josefem Sedloněm, který již řadu let působí v ČR jako moderátor Radia1 a Českého rozhlasu. Zásadním přínosem je jedinečnost a kvalita projektu. Dalším přínosem je jeho edukativní část. Projekt zviditelňuje Prahu, jako centrum alternativní kultury a vzdělávání za hranicemi ČR. Návštěvnost akcí se pohybuje okolo 80% kapacity prostoru. Rok od roku pociťujeme zvýšený zájem publika o výše uvedené hudební směry. Z tohoto titulu považujeme další existenci tohoto projektu za žádoucí a podstatnou pro kulturní rozvoj Prahy a ČR.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je realizován na Praze 3. Svojí existencí a fungováním zviditelňuje Prahu 3 v rámci kulturního světa jako místo, kde se konají jedinečná koncertní a multimediální vystoupení a kde dochází ke kulturní výměně a setkávání na poli profesionálů z různých zemí světa.

Dosavadní činnost žadatele:

AKCE PROJEKTŮ V ROCE 2015: Akropolis First Run, Akropolis Off Off, Akropolis Stagiona, Traffic Dance, EuroConnections, Planet Connection, Music Infinity, Jen pro ten dnešní den, Rozpohybovaný Žižkov, Koprodukční, Žižkov Sobě, Kultura sousedů, Back in…, Midnight Session, Zahraniční koncerty, MaPA, AM - Festival nových médií, SKA a Reggae Night, Kulturně sportovní akce, Podíl na vstupném, Jak se hraje v …, Balkan Spirit, Top of The World, Jazz & Blues & Fusion, Kino Paláce Akropolis, Výstavy - A Galerie, Festival Music Spectaculare, Autorské divadlo v evropském kontextu, Femme Fatale.

Název projektu:

Žižkov Sobě

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 275 000 Kč

Přidělená dotace:

141 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt je městským kulturním festivalem, který v letních měsících oživuje převážně veřejný prostor Městské části Praha 3, a to s jemnou preferencí lokalit Žižkova. Festival je dramaturgickou koláží, která propojuje umění vysokého standardu s tradiční atmosférou a navazuje na zkušenost Žižkova jakožto „pražského Montmartre“. Na přípravě projektu se podílejí odborníci se zkušenostmi z realizace řady významných kulturních akcí, kteří jsou zároveň důvěrnými znalci žižkovského prostředí. Projekt je dramaturgicky členěn na tyto sekce: Divadelní scéna, Hudební scéna, Sportovně exhibiční prostor, doprovodné aktivity. Vstup na jednotlivé akce festivalu je zdarma. Ambicí projektu je pokračování v nově založené tradici kulturně společenského svátku obyvatel Prahy. Tradice, která již začlenila festival do pomyslné sítě obdobných evropských festivalů. Neméně důležitým cílem je dodržení nastoupeného trendu vysoké umělecké úrovně a kulturního přínosu jednotlivých akcí projektu. Propojení kulturních, sportovních a populárně vzdělávacích akcí v jednolitý celek festivalového charakteru, který zahrnuje všechny sociální a věkové skupiny obyvatel a v rámci doprovodných aktivit klade důraz na využití volného času dětí a mládeže. Doplnění kulturní nabídky hlavního města a jeho reprezentace.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Festival oživuje prostranství Prahy 3, rozšiřuje kulturní nabídku v regionu Prahy 3. Vzhledem k tomu, že je zdarma a pro nejširší možnou cílovou skupinu, nabízí doslova každému rezidentovi (a ne jen jemu) možnost kulturního vyžití. Tím buduje dobré jméno městské části a zároveň ji ukazuje jako dobré místo pro kulturní život.

Dosavadní činnost žadatele:

AKCE PROJEKTŮ V ROCE 2015: Akropolis First Run, Akropolis Off Off, Akropolis Stagiona, Traffic Dance, EuroConnections, Planet Connection, Music Infinity, Jen pro ten dnešní den, Rozpohybovaný Žižkov, Koprodukční, Žižkov Sobě, Kultura sousedů, Back in…, Midnight Session, Zahraniční koncerty, MaPA, AM - Festival nových médií, SKA a Reggae Night, Kulturně sportovní akce, Podíl na vstupném, Jak se hraje v …, Balkan Spirit, Top of The World, Jazz & Blues & Fusion, Kino Paláce Akropolis, Výstavy - A Galerie, Festival

Název projektu:

AM - Festival nových medií

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 357 500 Kč

Přidělená dotace:

130 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

AM – festival nových médií je koncipován jako přehlídka aktuálních trendů v oblasti hudby, tance a nových médií. Představuje publiku i odborné veřejnosti propojení hudby s vizuální a pohybovou složkou za použití nejmodernějších technologií. Obsahuje části věnované odborné veřejnosti a veřejnosti laické. Projekt přímo navazuje na festival Akropolis Multimediale, který byl realizován v minulých letech. Hlavním cílem je zprostředkovat široké veřejnosti multimediální zážitek pro všechny smysly, propojit realizátory obdobně zaměřených aktivit z oblasti hudby, tance a videa a společně vytvořit multimediální dílo. Toto dílo pak následně prezentovat publiku na jedinečném koncertě. Dalším úkolem tohoto festivalu je pravidelně seznamovat české publikum se současnými podobami audiovizuálního umění, a to v klubovém prostředí Paláce Akropolis. Pro odborníky je AM – festival nových medií prostředím pro setkání a společnou tvorbu. Pro klasické návštěvníky je festival akcí, v rámci níž mohou vidět představení svým způsobem neopakovatelné a jedinečné. Mohou slyšet a vidět skladby v odlišných aranžích a tempech, než jsou jim známy z médií či standardních koncertů, doplněné o tanec, scénografii a obrazovou stránku. Hlavní přínosem je popularizace nových technologií a jejich přiblížení co nejširšímu okruhu divácké obce a jejímu zapojení se přímo do dění v rámci akce – tj. zprostředkovat široké veřejnosti multimediální zážitek pro všechny smysly, propojit realizátory obdobně zaměřených aktivit z oblasti hudby, tance a videa a společně vytvořit zcela nové multimediální dílo.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt jako jediný v Praze pravidelně uvádí multimediální díla a prezentuje výsledky multidisciplinární spolupráce autorů. Prezentuje tím Prahu 3 jako centrum multimediální tvorby v Praze.

Dosavadní činnost žadatele: ,

AKCE PROJEKTŮ V ROCE 2015: Akropolis First Run, Akropolis Off Off, Akropolis Stagiona, Traffic Dance, EuroConnections, Planet Connection, Music Infinity, Jen pro ten dnešní den, Rozpohybovaný Žižkov, Koprodukční, Žižkov Sobě, Kultura sousedů, Back in…, Midnight Session, Zahraniční koncerty, MaPA, AM - Festival nových médií, SKA a Reggae Night, Kulturně sportovní akce, Podíl na vstupném, Jak se hraje v …, Balkan Spirit, Top of The World, Jazz & Blues & Fusion, Kino Paláce Akropolis, Výstavy - A Galerie, Festival Music Spectaculare, Autorské divadlo v evropském kontextu, Femme Fatale.zpět na seznam