Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

Armáda spásy

Oblast působnosti

Aktivizační programy pro seniory, charita

Cílová skupina

senioři

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1990

40613411

Adresa Komunitního centra Praha 3

Biskupcova 36, 130 00 Praha 3

telefon

773 770 220,  773 770 222

e-mail kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz

Předmět činnosti

- aktivizační programy pro seniory

- charita

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Pěvecký sbor Radostné stáří

Ruční práce

Trénování paměti v angličtině

Program počítačové gramotnosti

Mezigenerační programy

Přednášky, exkurze, výlety, vystoupení pěveckého sboru v domovech pro seniory, pobyty v Jiřetíně pod Jedlovou

Společné slavení tradičních i novodobých svátků a slavností (Velikonoce, Vánoce, Svátek matek, Světový den modliteb, Mezinárodní den seniorů)

Cílová skupina

senioři

www stránky

www.armadaspasy.cz

 

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Komunitní centrum Armády spásy - Tvůrčí dílna U štědrého srdce

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 113 000 Kč

Přidělená dotace:

99 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel projektu: Poskytování prostoru, ve kterém se mohou senioři pravidelně scházet, navazovat a udržovat kontakty, společně se mohou věnovat zajímavé činnosti a mohou mít příležitost být užitečnými pro druhé.

Obsah:

- Pěvecký sbor Radostné stáří - jeden krát týdně 1,5 hodiny společného zpívání národních i duchovních písní, koled za klavírního doprovodu. Pravidelná vystoupení v Domovech seniorů.

- Kroužek ručních prací - výroba dekoračních předmětů pro vlastní potřebu i jako dárky pro obyvatele domovů pro seniory, kde zpívá Radostné stáří. Procvičování jemné motoriky.

- Trénink paměti v angličtině - snaha domluvit se v základních životních situacích, procvičování již dříve získaných jazykových dovedností, sdílení zážitků a životních zkušeností v angličtině.

- Program počítačové gramotnosti - individuální setkávání u počítače, výuka komunikace prostřednictvím e-mailu, vyhledávání informací na internetu

- Mezigenerační programy - vytváření příležitostí pro setkávání seniorů s dětmi a mládeží, aktivního trávení společného času, předávání životních zkušeností seniorů dětem, budování pozitivního vztahu dětí k seniorům - Přednášky - témata, která jsou inspirativní pro seniory (o přírodě, historii, zdraví, ...)

- Oslavy - blahopřání lidem, kteří slaví narozeniny, společné slavení Velikonoc, Vánoc, Svátku matek, Mezinárodního dne seniorů atd.

Cíl a přínos: předcházení osamělosti seniorů a útěku do nemoci, dodávání odvahy čelit nepříznivým životním situacím.

Zdůvodnění: Více než 25 let zkušeností s činností orientovanou na seniory.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Komunitní centrum Armády spásy se nachází na Městské části Praha 3 - svou činností se snaží o podporu samostatného života seniorů a je co nejdéle aktivní v jejich přirozeném domácím prostředí.

Dosavadní činnost žadatele:

Již více než 20 let slouží toto centrum potřebám lokality, a to především seniorům.zpět na seznam