Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Oblast působnosti

Socialní oblast, prevence, poradenství

Cílová skupina

onkologické pacientky a jejich rodiny

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2002

26704374

Adresa sídla

Vinohradská 1513/176, 130 00 Praha 3

Telefon

222 733 733
E-mail aliance@breastcancer.cz

Předmět činnosti

  • vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace
  • poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných
  • koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu
  • sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu
  • zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách

Cílová skupina

onkologické pacientky a jejich rodiny

www stránky

www.breastcancer.cz

 

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Piazzetta

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

257 000 Kč

Přidělená dotace:

52 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: - poskytnutí místa k osobnímu setkávání a laickou psychologickou podporu mladým pacientkám s rakovinou prsu (do věku do 45 let).

Obsah a cíl:

- prostor pro vzdělávací semináře pro pacientky, pracovní schůzky organizačního týmu celorepublikové setkávání mladých pacientek/ matek s dětmi, s rodinnými příslušníky (partneři, manželé, rodiče,…)

- prostor funguje také pro setkávání metastatických mladých pacientek v rámci edukačních semináře v projektu Neviditelné ženy.

Zdůvodnění a předpokládaný přínos: Zázemí, které mladým pacientkám poskytuje sídlo Aliance žen, je velmi důležité. Řada pacientek dojíždí do hlavního města z celé ČR k lékaři (VFN), často využívají zázemí pro přespání, odpočinek, případně zde stráví čas, který potřebují vyplnit při čekání mezi vyšetřeními např. se svými dětmi. Pokud je potřeba zajistíme chvilkové pohlídání dětí našich pacientek. Velmi důležitá jsou společná setkání, buď ve formě psychoterapeutické skupiny, kdy mohou ženy sdílet veškeré své potíže a obavy spojené s léčbou nebo jen jako společné setkání, kdy si vzájemně předávají zkušenosti a cenné rady. Další setkání probíhají v rámci pravidelných seminářů, workshopů a pohybových aktivit. V neposlední řadě se zde pravidelně schází organizační tým, který připravuje veškeré aktivity jednak pro mladé pacientky, tak pro veřejnost ve formě edukačních seminářů samovyšetření prsu. Místo setkání je tedy nejen místem pro přípravu aktivit Bellis, místo pro semináře, ale také útočiště, kde mohou ženy přijít a nalézt zázemí a podporu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Městská část Praha 3 (resp. oblast Praha 3) hraje klíčovou úlohu v tom, že poskytuje prostor pro Alianci žen s rakovinou, o.p.s., potažmo pro projekt Bellis. Pacientky z projektu Bellis využívají prostory nejen jako příjemci naší služby a podpory, ale také pořádáme řadu seminářů v rámci prevence rakoviny prsu. Tyto semináře a workshopy probíhají v sídle Aliance a jsou volně přístupné pro širokou veřejnost a též občany MČ Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Aliance žen s rakovinou prsu byla založena v roce 2002 a slouží jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, koordinuje projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách. Od roku 2009 je členem koalice Europa Donna. V minulém roce se Aliance žen zapojila do projektu Ministerstva zdravotnictví adresného zvaní na podporu prevence proti zhoubným nádorům. V rámci projektu „Nejde jen o prsa“ ve spolupráci s For You by ING proškolila v roce 2014 téměř 5 000 studentek a studentů středních škol po celé republice. Aliance žen je také odborným partnerem AVON Pochodu. V roce 2015 získala Aliance žen od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR hodnocení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. 5 000 studentek a studentů středních škol po celé republice.zpět na seznam