Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

 • ochrana přírody a krajiny
 • ekologické výukové programy a ekoporadenství
 • výroba, údržba a oprava naučných stezek
 • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

Agentura Květa

Oblast působnosti

Zdravotnická a ošetřovatelská péče

Cílová skupina

dospělí

Adresa sídla

nám. Jiřího z Poděbrad 1076/12, 130 00 Praha 3

Telefon

222 718 625, 737 246 290

E-mail agenturakveta@volny.cz

Předmět činnosti

Zdravotnická a ošetřovatelská péče, léčba v domácím prostředí:

 • nepřetržitá zdravotnická služba

 • služba hrazená zdravotními pojišťovnami na základě indikace praktického lékaře

 • zajištění hygieny u ležících, masáže na prokrvení a prevenci proleženin, pomoc s hygienou, u ostatních cvičení a rehabilitace chůze po CMP, úrazech, operacích apod.

 • další zdravotní úkony na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci
 • kontroly léčebného režimu včetně kontroly, přípravy a podání léků
 • péči o stomie, cévky a katétry
 • ošetření bércových vředů, dekubitů a jiných kožních defektů, pooperačních ran apod.
 • aplikace injekcí včetně inzulínu
 • individuální a profesionální přístup ke klientům
 • působnost: Praha 2, Praha 3, Praha 10

Cílová skupina

dospělí

WWW

www.domacizdravotnickapece.czzpět na seznam