Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání 17. prosince 2019 schválilo dotace pro rok 2020.

Celkový počet řádně podaných žádostí: 284
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 205
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 36 098 590 Kč
Schválená částka: 10 550 000 Kč

Název dotačního programu Celkový počet řádně podaných žádostí Počet žádostí, kterým byla schválena dotace Požadovaná částka Schválená výše dotace celkem
Dotační program pro oblast životního prostředí 13 7 982 250 Kč 254 400 Kč
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 67 52 8 441 161 Kč 2 110 000 Kč
Dotační program pro oblast kultury 58 26 8 532 563 Kč 1 688 000 Kč
Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 69 51 6 373 323 Kč 2 532 000 Kč
Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 72 64 10 629 293 Kč 3 543 600 Kč
Dotační program pro oblast památkové péče 5 5 1 140 000 Kč 422 000 Kč
  284 205 36 098 590 Kč 10 550 000 Kč