Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém 5. zasedání 19. března 2019 schválilo dotace pro rok 2019.
Celkový počet řádně podaných žádostí: 368
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 270
Počet žádostí, které nedosáhly požadovaný počet bodů: 98
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 48 136 232 Kč
Schválená částka: 12 500 000 Kč

Přehled podle jednotlivých dotačních programů:

Název dotačního programu Celkový počet řádně přijatých žádostí Počet žádostí, kterým byla schválena dotace Počet žádostí, které nedosáhly stanovený počet bodů Schválena výše dotace celkem
Dotační program pro oblast životního prostředí 19 10 9 486 300 Kč
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 93 70 23 2 500 000 Kč
Dotační program pro oblast památkové péče 3 3 0 495 000 Kč
Dotační program pro oblast kultury 80 46 34 1 997 700 Kč
Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže 94 71 23 3 000 000 Kč
Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví 79 70 9 4 021 000 Kč
Celkem: 368 270 98 12 500 000 Kč