Životní prostředí
Ing. Roman Březina
tel. č.222 116 479
e-mial: brezina.roman@praha3.cz

Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Mgr. Alena Gotmanovová
tel. č.222 116 335
e-mail: alenag@praha3.cz

Ing. Milan Hausner
tel. č. 222 116 509
e-mail: hausner.milan@praha3.cz

Tělovýchova a sport
Mgr. Alena Gotmanovová
tel. č. 222 116 335
e-mail: alenag@praha3.cz

Sociální oblast a zdravotnictví
Bc. Kateřina Tůmová
tel. č.:222 116 481
e-mail: katerinal@praha3.cz

Kultura
Bc. Petra Mrkvičková
tel. č.:222 116 325
e-mail: petram@praha3.cz

Památková péče
Ak. arch. Tomáš Slepička
tel. č.222 116 149
e-mail:tomassl@praha3.cz