Schválené dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3 v roce 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém jednání 20. března 2018 schválilo dotace pro rok 2018.
Celkový počet řádně podaných žádostí: 390
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 258
Počet žádostí, které nedosáhly požadovaný počet bodů: 132
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 50 669 559 Kč
Schválená částka: 16 500 000 Kč

Přehled podle jednotlivých dotačních programů:

Název dotačního programu Celkový počet řádně podaných žádostí Počet žádostí, kterým byla schválena dotace Počet žádostí bez návrhu na dotaci Požadovaná částka u úspěšných žádostí Schválena výše dotace celkem
Dotační program pro oblast životního prostředí 22 11 11 846 925 Kč 800 000 Kč
Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže 80 55 25 5 078 488 Kč 3 500 000 Kč
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 105 56 49 8 944 706 Kč 3 600 000 Kč
Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví 84 66 18 10 079 074 4 440 000 Kč
Dotační program pro oblast kultury 96 67 29 9 774 320 Kč 3 500 000 Kč
Dotační program pro oblast památkové péče 3 3 0 660 000 Kč 660 000 Kč
Celkem: 390 258 132 35 383 513 Kč 16 500 000 Kč