Název organizace/Žadatel Název projektu Schválena výše dotace v Kč
"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Jdeme s rodinou 300 000,00
"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Abeceda pro rodinu 2017 600 000,00
„soft palm” o. s. Hospic Malovická 40 000,00
Alfa Human Service, z.s. Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí 17 000,00
Asistence, o.p.s. Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2017 10 000,00
Beztíže, z. ú. Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova 30 000,00
Centrum MARTIN o.p.s. Příspěvek na provozní náklady Sociální rehabilitace 50 000,00
Centrum MARTIN o.p.s. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN, o.p.s. 20 000,00
Centrum MARTIN o.p.s. Příspěvek na provoz služby Sociálně terapeutické dílny 30 000,00
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3 80 000,00
Cesta domů, z.ú. Domácí hospic Cesta domů 40 000,00
Cesta domů, z.ú. Poradna Cesty domů 36 000,00
Cesta domů, z.ú. Odlehčovací služby Cesty domů 20 000,00
Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z.s. Rozšíření psychosociálních služeb pro občany s duševní poruchou s cílem jejich zařazení a udržení ve zdravotně sociální síti 20 000,00
Česká unie neslyšících Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory 16 000,00
Česká unie neslyšících Tlumočnická služba ČUN 20 000,00
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. Samy na to nestačí - diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2017 15 000,00
Diakonie ČCE - středisko Praha Raná péče pro rodiny z Prahy 3 15 000,00
ERGO Aktiv, o.p.s. KLUB Aktiv 74 000,00
ERGO Aktiv, o.p.s. Denní stacionář pro osoby se ZPM 100 000,00
HEWER, z.s. Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2017 78 000,00
Hornomlýnská, o.p.s. Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením bydlící na území MČ Praha 3 18 000,00
Hospic Štrasburk o.p.s. Terminální onkologický hospic 40 000,00
Husitské centrum, o.p.s. Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče 20 000,00
Husitské centrum, o.p.s. Nízkoprahový klub Husita 150 000,00
Mamma HELP, z. s. Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu - 2016 20 000,00
Mamma HELP, z. s. Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké 80 000,00
Moudrá Sovička z.s. Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 20 000,00
My.Aktivity o.p.s. Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program 20 000,00
My.Aktivity o.p.s. Rodinný klub Ulitka 150 000,00
NOVÁ TROJKA, z.s. V Nové Trojce všichni spolu 2017 500 000,00
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 24 000,00
Pro Dialog, z.s. Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi III na Praze 3 65 000,00
PRO Gaudia, z. ú. Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké 27 000,00
R - Mosty, z.s. Sociálně právní poradna R-Mosty 150 000,00
R - Mosty, z.s. Nízkoprahový klub R-Mosty 150 000,00
REMEDIUM Praha o.p.s. Programy pro seniory - vzdělávání a volnočasové aktivity 56 000,00
REMEDIUM Praha o.p.s. Občanská poradna REMEDIUM 70 000,00
REMEDIUM Praha o.p.s. Sociálně aktivizační služba pro seniory 120 000,00
Ruka pro život o.p.s. Denní stacionář Praha - Ruka pro život o.p.s. 18 000,00
SANANIM z. ú. Pracovní a sociální agentura SANANIM 60 000,00
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. Rekondiční pobyt 2017 10 000,00
Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Pomocná ruka 70 000,00
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům 85 000,00
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 3 Žádost o poskytnutí příspěvku ze sociálního a zdravotního fondu 14 000,00
Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3 Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 60 000,00
Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3 Zajištění informovanosti o aktivitách, které pro seniory a ostatní zájemce pořádají ZO SDČR Praha 3 a MČ Praha 3 (nástěnky umístěné ve veřejném prostoru) 20 000,00
Tichý svět, o.p.s. Tichá linka 15 000,00
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Dobrovolnická činnost  studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory 15 000,00
Židovská obec v Praze Terénní zdravotní péče a ergoterapie 18 000,00
Židovská obec v Praze Osobní asistence 24 000,00
Život bez závislostí z.s. Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 50 000,00
Život bez závislostí z.s. Komplexní program primární prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3 50 000,00
    3 800 000,00