Název organizace/Žadatel Název projektu Schválena výše dotace v Kč
"INFO-DRÁČEK, z.s." Veselý týden s Dráčkem 53 000,00
"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Předškolák 2017 218 000,00
"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Palečkova letní školka 2017 115 000,00
„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.” Pražský studentský summit 23 000,00
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC Eko-hraní v pražských lesích 17 000,00
Alfa Human Service, z.s. Doučování dětí na ZŠ Chmelnice a Jeseniova 18 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY Doprava na letní tábor - TOM 19034 Světlušky 6 500,00
Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI Klubovna - TOM 19195 Táborníci 25 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI Doprava na letní tábor - TOM 19195 Táborníci 6 500,00
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2017 8 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2017 20 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2017 17 000,00
Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. Příprava a realizace divadelních představení v roce 2017 17 000,00
Beztíže, z. ú. Aktivní Žižkov 65 000,00
Box club Žižkov, z.s. Projekt DUO - prevence kriminality a drog 59 000,00
Buči z.s. Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 80 000,00
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 28 000,00
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s. Dostaňme děti z ulic VIII. 34 000,00
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s. Prázdniny s Duhovým klubíčkem II. 17 000,00
Club Sport Vítkov, z.s. Club Sport Vítkov z.s. 48 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. Dětské rybářské závody 31 000,00
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Program Pět P - volnočasový mentoringový dobrovolnický program pro děti a mládež na Praze 3 23 000,00
Husitské centrum, o.p.s. Tanec nás baví 5 25 000,00
Husitské centrum, o.p.s. Zvol si svou cestu 5 21 000,00
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Provozní náklady, drobné opravy a údržba klubovny 4. přístavu 10 000,00
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Tábory 4. Přístavu 2017 8 000,00
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Příměstské tábory Včelky 2017 25 000,00
Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. Oprava klubovny na Křížku 15 000,00
Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. Údržba klubovny na Korunní 10 000,00
Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. Stany pro letní tábory 14 000,00
Klub rodičů Lobkovicovo, z.s. Zahradní slavnost dětí ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 20 000,00
LUDUS MAGNUS, z.s. LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s názvem „DĚTSKÁ OLYMPIÁDA“ 90 000,00
Mateřská škola Paleček o.p.s. Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 115 000,00
My.Aktivity o.p.s. Rozšířená rodina 21 000,00
My.Aktivity o.p.s. Rodinný klub Ulitka - vzdělávací kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí 45 000,00
My.Aktivity o.p.s. Rodinný klub Ulitka - Tradiční akce 72 000,00
My.Aktivity o.p.s. Táta v akci 24 000,00
My.Aktivity o.p.s. Kroužky a nepravidelná činnost RK Ulitka 93 000,00
My.Aktivity o.p.s. Příměstské tábory pro děti z Prahy 3 55 000,00
Nemec Ján, BcA. Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 2017 105 000,00
Nemec Ján, BcA. Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 115 000,00
NOVÁ TROJKA, z.s. ŽIŽKOVSKÝ ROK 2017 - tradiční akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly 88 000,00
NOVÁ TROJKA, z.s. ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2017 143 000,00
NOVÁ TROJKA, z.s. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2017 153 000,00
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich Tábory s Kalichem 21 000,00
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 147. PS Galaxie - víkendové akce 5 000,00
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 147. PS Galaxie - pronájem skladu 2 000,00
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 147. PS Galaxie - pronájem tělocvičny 2 000,00
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 147. PS Galaxie - klubovna 14 000,00
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 147. PS Galaxie - letní tábor 15 000,00
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 147. PS Galaxie - příměstský tábor 3 000,00
REMEDIUM Praha o.p.s. Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 50 000,00
Sdružení dětí Veverka s.r.o. Aktivity dětí a mládeže mateřského centra Veverka 75 000,00
Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. Soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2017 55 000,00
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Aeroškola 2017 105 000,00
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Filmový a animační tábor AERTĚK 2017 68 000,00
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Příměstské tábory v kině Aero 2017 30 000,00
spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové Příměstský tábor Kung - Fu 17 000,00
TAPATAN - ostrov čtení, z.s. TAPATAN ostrovčtení 175 000,00
Teen Challenge International ČR Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově 129 000,00
Teen Challenge International ČR Tábor 2017 31 000,00
Teen Challenge International ČR Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže TCI 2017. 27 000,00
    3 020 000,00