Název organizace/Žadatel Název projektu Schválena výše dotace v Kč
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady Obnova J fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 130 000,00
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady Obnova Z fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 130 000,00
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady Restaurování výplní otvorů kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady   80 000,00
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov Oprava oken přízemí kostela sv. Anny na Žižkově   90 000,00
Židovská obec v Praze Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově 220 000,00
    650 000,00