Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Bc. Jiří Svrček, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace 2020
 

Přidělené dotace v roce 2019


Fond obnovy a rozvoje