Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. František Doseděl, člen rady městské části

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace 2020
 

Koncepce dotačni politiky MČ Praha 3 2019—2022