Rezident s vlastním vozidlem

 • občan ČR - občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3
 • cizinec - doklad o dlouhodobém nebo přechodném pobytu na Praze 3
 • technický průkaz (kde je žadatel vlastníkem)

Rezident s vlastním vozidlem na úvěr

 • občan ČR - občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3
 • cizinec - doklad o dlouhodobém nebo přechodném pobytu na Praze 3
 • kopie technického průkazu (kde je žadatel vlastníkem)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál úvěrové smlouvy

Rezident s vozidlem na leasing

 • občan ČR - občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3
 • cizinec - doklad o dlouhodobém nebo přechodném pobytu na Praze 3
 • kopie technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy

Rezident s vozidlem pronajatým z autopůjčovny

 • občan ČR - občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3
 • cizinec - doklad o dlouhodobém nebo přechodném pobytu na Praze 3
 • nájemní smlouva z autopůjčovny
 • kopie výpisu z Obchodního rejstříku autopůjčovny
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)

Rezident s vozidlem svěřeným od zaměstnavatele i k soukromému užívání

 • občan ČR - občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3
 • cizinec - doklad o dlouhodobém nebo přechodném pobytu na Praze 3
 • výpis obchodního rejstříku firmy
 • technický průkaz
 • řádně vyplněný a podepsaný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ -ke stažení v PDF zde - ke stažení v DOC zde

Abonent - vlastník nemovitost na Praze 3

 • doklad totožnosti
 • technický průkaz (kde je žadatel vlastníkem)
 • výpis z katastru nemovitostí

Fyzická osoba podnikající s provozovnou na Praze 3

 • doklad totožnosti
 • technický průkaz, kde je žadatel zapsán jako provozovatel vozidla a toto vozidlo je registrováno na  IČ fyzické osoby podnikající. Pokud je vozidlo registrováno na rodné číslo, musí být doloženo přiznání k dani silniční za předchozí období nebo doklady o registraci a platbě zálohy na daň silniční ve stávajícím období.
 • výpis z Živnostenského rejstříku se zapsanou provozovnou na Praze 3 (popř. výpis provozoven)

Právnická osoba se sídlem na Praze 3

 • výpis z Obchodního rejstříku
 • technický průkaz vozidla firmy

 Právnická osoba s provozovnou na Praze 3

 • technický průkaz vozidla firmy
 • nájemní smlouva na provozovnu

Dočasná (náhradní) parkovací karta do Zóny placeného stání

Tato karta je vydávána v případě opravy nebo odcizení vozidla s platnou parkovací kartou. K výdeji karty je třeba předložit následující doklady:

 • oprava vozidla:
  • přejímací protokol ze servisu s předpokládanou dobou opravy
  • osvědčení o registraci vozidla od libovolného zapůjčeného vozu   
 • odcizení vozidla:      
  • protokol o odcizení vozidla vystavený Policií ČR
  • osvědčení o registraci vozidla od libovolného zapůjčeného vozu  

Tuto parkovací kartu je možné vystavit maximálně na dobu 1 měsíce. Cena parkovací karty je 100 Kč. Dále je při výdeji skládána kauce ve výši 1000 Kč, která je je vratná při vrácení této parkovací karty. Parkovací kartu je nutné vrátit nejpozději 6 měsíců po vypršení její platnosti.

Výměna parkovací karty z důvodu: 

a) výměna registrační značky - žadatel  předkládá:

 • technický průkaz vozidla uvádějící přidělení nové a zrušení původní registrační značky nebo osvědčení o registraci vozidla na novou značku
 • doklad totožnosti
 • původní parkovací kartu (její část a čip)

b) odcizení vozidla i s parkovací kartou - žadatel  předkládá:

 • protokol o krádeži vystavený Policií České republiky
 • technický průkaz nového vozu
 • doklad totožnosti

c) výměna vozidla - žadatel předkládá:

 • technický průkaz nového vozu
 • doklad totožnosti
 • původní parkovací kartu (její část a čip)

d) změna místa trvalého pobytu související se přestěhováním držitele z jiné městské části, kde je také zřízena ZPS - žadatel předkládá

 • doklad totožnosti
 • technický průkaz vozidla
 • původní parkovací kartu s čipem

Pokud žadatel nevrátí původní parkovací kartu (např. z důvodu jejího zničení), musí doložit:

 • doklady o vyřazení původního vozidla z evidence, nebo
 • předložit kupní smlouvu o prodeji původního vozidla či doklad o vrácení vozidla leasingové společnosti společně s prohlášením autobazaru (leasingové společnosti) o odstranění parkovací karty z čelního skla vozidla, nebo
 • předložit kupní smlouvu o prodeji původního vozidla či doklad o vrácení vozidla leasingové společnosti a přistavit původní vozidlo k fyzické kontrole čelního skla pracovníkem úřadu městské části, nebo
 • předložit technický průkaz vozidla, kde je vyznačena změna vlastníka a přidělení nové registrační značky.