Parkovací karta opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu[1]), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.  

Parkovací karty do ZPS v Praze 3 vyřizuje

Odbor dopravy, oddělení dopravy v klidu

Perunova 5, Praha 3
tel.: 222 517 345
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-18.00, úterý a čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00


Co je potřeba

Doklady k vydání karty do Zóny placeného stání – základní případy

Úplná metodika pro vydávání parkovacích karet do Zóny placeného stání

Poplatky

Základní cena:

1. cenové pásmo 

roční za první a další vozidlo 36 000 Kč
pololetní  za první a další vozidlo 20 000 Kč
čtvrtletní za první a další vozidlo 10 000 Kč
měsíční za první a další vozidlo 3 500 Kč
týdenní za první a další vozidlo 900 Kč

2. cenové pásmo

roční za první a další vozidlo 30 000 Kč
pololetní  za první a další vozidlo 17 000 Kč
čtvrtletní za první a další vozidlo 8 500 Kč
měsíční za první a další vozidlo 3 000 Kč
týdenní za první a další vozidlo 800 Kč

3. cenové pásmo

roční za první a další vozidlo 24 000 Kč
pololetní  za první a další vozidlo 13 500 Kč
čtvrtletní za první a další vozidlo 7 000 Kč
měsíční za první a další vozidlo 2 500 Kč
týdenní za první a další vozidlo 700 Kč

Snížená cena pro:

první vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací karta musí být vydána na SPZ/RZ).

všechna cenová pásma

roční 7 000 Kč              

  pololetní 3 500 Kč

čtvrtletní 1 750 Kč


první vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti

všechna cenová pásma

roční 1200 Kč              

  pololetní 600 Kč

čtvrtletní 300 Kč

druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti

všechna cenová pásma

roční 7 000 Kč              

  pololetní 3 500 Kč

čtvrtletní 1 750 Kč

každé další vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu  ve vymezené oblasti - viz. základní cena         

první vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která má místo trvalého pobytu  ve vymezené oblasti - všechna cenová pásma          

roční 360 Kč              

  pololetní 180 Kč

čtvrtletní 90 Kč

první a každé další vozidlo provozované právnickou osobou, která má ve své hlavní činnosti uvedenu veřejně prospěšnou činnost ve vymezených oblastech a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti a splňuje podmínky usnesení Rady HMP č. 0519 ze dne 22.4.2003 -všechna cenová pásma          

roční 1 200 Kč

pololetní 600 Kč

čtvrtletní 300 Kč

Úplný ceník ke stažení zde


Lhůty pro vyřízení

V případě předložení všech požadovaných dokumentů většinou na počkání.

Související tiskopisy

na Odboru dopravy, oddělní dopravy v klidu, Perunova 5, Praha 3 nebo ke stažení ZDE.

Související dokumenty