Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

  • REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) – určený pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitostí v dané oblasti
  • SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) – určený pro parkování  rezidentů, abonentů, vlastníků nemovitostí i návštěvníků
  • NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) – určený pro krátkodobé parkování všech motoristů

Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha.

Další poměrně zásadní změnou je snížení počtu svislého dopravního značení. Nově se tak uvnitř zón upravuje přednost na křižovatkách nikoli dopravním značením, ale uplatněním přednosti zprava.

Nově jsou též zavedeny moderní technologie pro výběr parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému. V nových ZPS tak zanikla povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.


Oranžová zóna

Je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 2 hodiny. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut u tarifu III a 30 minut u tarifu II.

Zelená zóna

Je určena pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut u tarifu II a 40 minut u tarifu I.

Modrá zóna

Je určena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání [rezidenti] a vlastníků nemovitostí a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání [abonenti]. Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti, vyznačené na kartě.

Smíšená zóna

Je určena jak pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání [rezidenti], vozidel vlastníků nemovitostí a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání [abonenti] (Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti vyznačené na kartě),

tak i pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut u tarifu II a 40 minut u tarifu I.


Časový provozní režim v ZPS na Praze 3

Oranžová zóna

návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 2 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu PO—PÁ v době 8.00—18.00 h a v době 1800—8.00 h je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům. Parkování o víkendech je zpoplatněno pouze na několika místech a to jen v sobotu 8.00—12.00 H (provozní dobu upravuje dodatková tabulka). Jinak jsou celé víkendy bezplatné.

Zelená zóna

návštěvnické střednědobé parkovací stání na dobu max. 6 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu PO—PÁ v době 8.00—18.00 h a v době 18.00—8.00 h a po celé víkendy je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).

O státních svátcích a dnech pracovního klidu je oranžová a zelená zóna volně přístupná bez poplatku všem vozidlům. (Tato doplňková informace je uvedena na parkovacích automatech).

Modrá zóna

rezidenti a abonenti a vlastníci nemovitostí.
Tato zóna placeného stání je v provozu v době NE 17 h — PÁ 17 h. V době 6.00—8.00 h může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty a během dne pro parkování vozidel, které nepřekročí dobu parkování max. 3 min.

Smíšená zóna

V době od 6 do 8 h – volné parkování. V době NE 17 h — PÁ 17 h — parkovaní jak stávajících vlastníků parkovacích karet, tak i návštěvníků po zakoupení parkovacího lístku v parkovacím automatu (střednědobé stání max. 6 hod.). Mimo tuto dobu – parkování pouze pro vlastníky parkovacích karet (tedy jako modré zóny).