Na území MČ Praha 3 jsou dva základní režimy parkování, které přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

  • REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) – určený pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitostí v dané oblasti
  • SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) – určený pro parkování rezidentů, abonentů, vlastníků nemovitostí i návštěvníků

Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) hlavní město Praha.

Jsou zavedeny moderní technologie pro výběr parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (VPH) - viz mpla.cz/praha

Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému. V nových ZPS tak zanikla povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.

Další poměrně zásadní změnou je snížení počtu svislého dopravního značení. Nově se tak uvnitř zón s dopravním omezením upravuje přednost na křižovatkách nikoli dopravním značením, ale uplatněním přednosti zprava.

MČ Praha 3 má pouze jednu oblast (OBLAST 3) zóny placeného stání, není rozdělena na podoblasti jako je tomu např. u zón placeného stání na území MČ Praha 5 nebo 10.

Modrá zóna

Modrá zóna, která je na pražských komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu (viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti nebo na základě sídla/provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat časově omezeně, a to jen po platbě parkovného prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (viz mpla.cz/praha).

Fialová zóna

Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu (viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti či na základě sídla/provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (viz mpla.cz/praha).

Časový provozní režim v ZPS na Praze 3

Modrá zóna
Rezidenti, abonenti a vlastníci nemovitostí

Tato zóna placeného stání je v provozu v době NE 17 h — PÁ 17 h a mohou ji využívat vlastníci platných parkovacích oprávnění. Ostatní motoristé mohou na modré zóně v uvedeném období parkovat časově omezeně – max. po dobu 3 hodin, a to jen po platbě parkovného prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (viz mpla.cz/praha). Parkovací automaty v modré zóně nejsou! Mimo výše uvedenou (a v době 6 h – 8 h) může být tato zóna využívána vozidly i bez příslušného parkovacího oprávnění.

Fialová zóna
Rezidenti, abonenti, vlastníci nemovitostí a návštěvníci

Tato zóna placeného stání je v provozu rovněž v době NE 17 h — PÁ 17 h, umožňuje parkovaní jak vlastníků platných parkovacích oprávnění, tak i návštěvníků – ostatních motoristů. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (viz mpla.cz/praha). Mimo výše uvedenou (a v době 6 h – 8 h) může být tato zóna využívána vozidly i bez příslušného parkovacího oprávnění.