Na území Prahy 3 jsou dva druhy zóny placeného stání (ZPS) — modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

Provozní doba

Provozní doba celé zóny placeného stání na Praze 3 je neděle 17 h až pátek 17 h. Mimo provozní dobu a čas denně od 6 do 8 h není parkování v zóně placeného stání regulováno.

Modrá zóna

V modré zóně (pro rezidenty a abonenty) mohou bez omezení parkovat pouze osoby s platným parkovacím oprávněním. Návštěvníci mohou na modré zóně také zaparkovat avšak maximálně po dobu 3 hodin, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny. V modré zóně nejsou umístěny parkovací automaty.

Fialová zóna

Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Osoby s platným parkovacím oprávněním mohou na fialové zóně parkovat bez omezení. Návštěvníci mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny

Parkovací automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Parkovací Iístek vydávaný z parkovacího automatu, obsahuje tyto údaje: oblast, datum platby, čas platnosti „do“, ID parkovací relace, registrační značku a cenu zastání vozidla. Parkovací lístek slouží pouze jako doklad o zaplacení a není nutné jej umísťovat do vozidla.

Virtuální parkovací hodiny (VPH)

Aplikace Virtuální parkovací hodiny umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stán ív modré zóně bez použití parkovacího automatu a to po dobu až tří hodin. VPH jsou v modrých zónách jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou zónou zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání nebo vykládky či nakládky.

Přenosné parkovací oprávnění

Přenosné parkovací oprávnění je vydávané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak výhradně prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU) mohu měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat. Další informace naleznete na webových stránkách www.parkujvklidu.cz.

Držitelé přenosných parkovacích oprávnění si musí zřídit přístup do osobních stránek uživatele, aby mohli měnit RZ parkujících vozidel!

Zakoupení nového i prodloužení stávajícího parkovacího oprávnění je možné zařídit i bez osobní návštěvy úřadu prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU)

Všichni žadatelé o parkovací oprávnění (POP), fyzické i právnické osoby se pro jednodušší využití systému vydávání mohou zaregistrovat do tzv. osobních stránek uživatele (OSU). Všechny úkony, například prodloužení nebo změny registrační značky i u přenosných parkovacích oprávnění, pak již budou provádět zde.

Samotné zřízení OSU lze provést na zákaznické lince +420 388 901 185, a to v pracovní dny 9—11 a 12—15 h, nebo osobně na výdejně parkovacích oprávnění.

Systém uživatele například i upozorní, že se blíží konec platnosti jejich parkovacího oprávnění a je třeba ho prodloužit. Na stránkách www.parkujvklidu.cz naleznou řidiči uživatelskou příručku, ve které se mohou seznámit s rozšířenými funkcemi služby Osobní stránky uživatele.

Formuláře sloužící k žádosti o prodloužení či nové POP, které jsou dostupné na www.parkujvklidu.cz/cs/online_pop/, není potřeba podepisovat a následně skenovat.


Informace k provozu a systému ZPS Praha 3  Informace k provozu a systému ZPS Praha 3