Parkovací oprávnění do ZPS v Praze 3 vyřizuje

Odbor dopravy, oddělení dopravy v klidu

Perunova 5, Praha 3
tel.: 222 517 345
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-18.00, úterý a čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00

UPOZORŇUJEME, že od 1. 3. 2020 nebude možné parkovací oprávnění vyřídit ve stávajícím pracovišti v Perunově ulici, ale pouze v Informačním centru Praha 3,  Milešovská 1
nebo v Lipanské ulicI 9 na pracovišti Czech POINT

On-line rezervační systém


Informace k provozu a systému ZPS Praha 3 od 1. 2. 2018 naleznete zde.

Pro informace k ZPS je možné využít telefonní číslo správce zón placeného stání v hl.m. Praze - Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
+420 257 015 257  (Po-Pá 09:00 — 11:00 a 12:00 — 15:00 hod.):


Všem žadatelům o parkovací oprávnění (POP)  doporučujeme provést na výdejně registraci e-mailové adresy, na kterou  budou zaslány přístupové údaje k osobním stránkám uživatele. Tyto stránky slouží ke správě Vašich parkovacích oprávnění a je možné prostřednictvím těchto stránek provádět některé úkony bez návštěvy výdejního místa.

Pro držitele přenosných parkovacích oprávnění je registrace a zřízení osobních stránek uživatele bezpodmínečně nutné. Bez této registrace není možné užívat a obsluhovat tato přenosná parkovací oprávnění.


Upozornění:

Elektronické prodloužení parkovacího oprávnění (POP)

Pokud má držitel vydané parkovací oprávnění (POP) a je v Osvědčení o registraci vozidla uveden/a jako vlastník vozidla, může žádost o prodloužení POP podat (na základě čestného prohlášení) prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU). Stejně tak je možné postupovat v případě přenosných parkovacích oprávnění. Přístup do OSU se zřizuje výhradně ve výdejně POP.

Bankovní převod je třeba provést nejméně 5 pracovních dní před vypršením platnosti  stávajícího POP a výhradně se zadaným variabilním symbolem!

Návod na elektronické prodloužení naleznete zde (od str. 20).


Bližší informace naleznete na následujících stránkách:
  parkuj v klidu - OSU

Související dokumenty

Parkovací oprávnění pro elektromobily lze vydávat pouze na výdejně MHMP a to pouze po předchozí domluvě na tel. 236 002 138


Související odkazy