Parkovací oprávnění do ZPS v Praze 3 vyřizuje

Odbor dopravy, oddělení dopravy v klidu

Perunova 5, Praha 3
tel.: 222 517 345
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-18.00, úterý a čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00

Vyvolávací systém vydá poslední číslo nejpozději 30 min. před skončením úředních hodin.
Klienti bez čísla již nemusí být obslouženi.

On-line rezervační systém


Informace k provozu a systému ZPS Praha 3 od 1. 2. 2018 naleznete zde.

Pro informace k ZPS je možné využít telefonní číslo správce zón placeného stání v hl.m. Praze - Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
+420 257 015 257  (Po-Pá 09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.):


V souvislosti s přechodem na nový systém zóny placeného stání na Praze 3 od 1. 2. 2018 a prodejem parkovacích karet (oprávnění), které svojí platností překračují datum 31. 1. 2018, upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • Parkovací karty jsou vydávány (vytištěny) s platností do 31. 1. 2018
  • Zbytek období je již zaveden jako parkovací oprávnění
  • Žadatel při výdeji parkovací karty obdrží jak potvrzení o výdeji parkovací karty, tak i potvrzení o parkovacím oprávnění s celkovou dobou platnosti

Všem žadatelům doporučujeme provést při výdeji parkovací karty registraci e-mailové adresy, na kterou Vám budou zaslány přístupové údaje k osobním stránkám uživatele. Tyto stránky slouží ke správě Vašich parkovacích oprávnění a po přechodu na nový systém  od 1. 2. 2018 bude možné prostřednictvím těchto stránek provádět některé úkony bez návštěvy výdejního místa.

Pro držitele přenosných parkovacích karet (oprávnění) je registrace a zřízení osobních stránek uživatele bezpodmínečně nutné. Bez této registrace není možné od 1. 2. 2018 užívat  a obsluhovat tato přenosná parkovací oprávnění.


Upozornění:

Elektronické prodloužení parkovacího oprávnění (POP)

Pokud má držitel vydané parkovací oprávnění (POP) a je v Osvědčení o registraci vozidla uveden/a jako vlastník vozidla, může žádost o prodloužení POP podat (na základě čestného prohlášení) prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU). Stejně tak je možné postupovat v případě přenosných parkovacích oprávnění. Přístup do OSU se zřizuje výhradně ve výdejně POP.

Bankovní převod je třeba provést nejméně 5 pracovních dní před vypršením platnosti  stávajícího POP a výhradně se zadaným variabilním symbolem!

Návod na elektronické prodloužení naleznete zde (od str. 20).


Bližší informace naleznete na následujících stránkách:
parkuj v klidu  parkuj v klidu - OSU

Související dokumenty

Parkovací karty pro elektromobily lze od 12.12.2016 vydávat pouze na výdejně MHMP a to pouze po předchozí domluvě na tel. 236 002 138


Související odkazy