Výluka vody 30. 5. v Seifertově ulici

Výluka vody dne 30. května od 7:30 do 13:00 hodin se bude týkat odběrného místa v ulici Seifertova parcelní číslo: 4372/22; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.