Upozornění na změnu termínu jednotlivých etap v rámci dopravního omezení na pozemní komunikaci Radhošťská vč. úplných uzavírkek, z důvodu obnovy vodovodního řadu 

Upozorňujeme na změnu dopravního omezení na pozemní komunikaci Radhošťská v souvislosti s prováděním výkopových prací při obnově vodovodu. V souvislosti s tím dojde ke změně v úplných uzavírkách komunikace Radhošťská, v úsecích a termínech viz níže:

1. etapa – úplná uzavírka v úseku Křišťanova - Jagellonská
(změna spočívá v prodloužení termínu ukončení etapy do 19.07.2020)

ulice:                    Radhošťská 1545/26 – 1623/20  (grafická příloha 2 a,b)

termín:                25.05.2020 – 19.07.2020

  • Objízdná trasa: směr jízdy Ondříčkova  Vinohradská: Ondříčkova - Velehradská - Jagellonská - Radhošťská - Vinohradská
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0442 v ulici Radhošťská před a proti objektům 1545/26 – 1623/20.

2. etapa – úplná uzavírka v úseku Jagellonská – Lucemburská                                                             (změna spočívá v posunu termínu zahájení etapy od 20.07.2020)

ulice:                    Radhošťská 1623/20 – 1599/16 (grafická příloha 2 c,d)

termín:                20.07.2020 – 30.08.2020

  • Objízdná trasa: směr jízdy Ondříčkova  Vinohradská: Ondříčkova - Žižkovo nám. - Radhošťská - Jagellonská - Velehradská - Lucemburská - Radhošťská - Vinohradsk
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0442 v ulici Radhošťská před a proti objektům 1623/20 – 1599/16.

3. etapa – úplná uzavírka v úseku Lucemburská - Přemyslovská

ulice:                    Radhošťská 2016/11 – 2018/7 (grafická příloha 2 e,f)

termín:                31.08.2020 – 31.10.2020

  • Objízdná trasa: směr jízdy Ondříčkova  Vinohradská: Ondříčkova - Žižkovo nám. - Radhošťská - Lucemburská - Velehradská - Přemyslovská - Radhošťská - Vinohradská
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0442 v ulici Radhošťská před a proti objektům 2016/11 – 2018/7.

Pozn.: přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován

Zhotovitel: STAMET, s. r. o., Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 485 89 829, odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Kořán

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: Ing. Karel Horner


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace